• De prijzen van stroom en gas zijn in november voor de tweede maand op rij gedaald.
  • Ook staat de hypotheekrente wat lager en zakken de prijzen van benzine en diesel.
  • Business Insider houdt, in samenwerking met nieuwsapp Upday, elke maand zeven prijzen bij die van belang zijn voor de waarde van je bezittingen en die je maandelijkse uitgaven beïnvloeden.

November heeft op het financieel vlak meerdere positieve ontwikkelingen voor je in petto. Zo zijn energieprijzen voor gas en stroom voor de tweede maand op rij gedaald, wat betreft de contracten voor nieuwe klanten. De lagere energietarieven volgen op de daling van gas- en stroomprijzen op groothandelsmarkten in oktober.

Een ander lichtpuntje zijn de lagere brandstofprijzen. De benzineprijs staat eind november zelfs op het laagste punt dit jaar.

Positief is ook de stijging van variabele spaarrentes. Dat heeft nog weinig invloed op je koopkracht, aangezien de inflatie nog ver boven het niveau van de spaarrentes ligt. Maar in ieder geval bewegen spaarrentes van de nullijn af.

Verder heeft de hypotheekrente een adempauze genomen: er is een lichte daling te zien in november.

Business Insider houdt, in samenwerking met nieuwsapp Upday, elke maand zeven prijzen bij die van belang zijn voor de waarde van je bezittingen en die je maandelijkse uitgaven beïnvloeden. Hoe staat het met de waarde van je huis, de hypotheekrente, energierekening, benzine- en dieselprijzen, aandelen en je spaargeld?

Bekijk hieronder de Blik op je Geld van november 2022:

Download hier de app voor Upday Nieuws


Huizenprijs: afkoeling zet door

De huizenprijs is in oktober met 0,5 procent gedaald, vergeleken met een maand eerder, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. De huizenprijs daalde op maandbasis ook al in september en augustus. Op jaarbasis is nog wel sprake van een stijging van 7,8 procent, maar dat is minder sterk dan in eerdere maanden.

In oktober was de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen gelijk aan 428.079 euro. Dat is een daling van 18.000 euro vergeleken met drie maanden geleden.

Een andere teken dat de huizenmarkt afkoelt is dat huizenzoekers de laatste tijd steeds minder vaak boven de vraagprijs bieden, merkt de grote onlinemakelaar Makelaarsland. 

Economen en makelaars voorzien vooralsnog een beperkte daling van de huizenprijzen in 2023. Een vergelijking met de zware crisis die duurde van 2009 tot en met 2013 zou niet aan de orde zijn, mede omdat het aanbod van koopwoningen momenteel nog altijd veel krapper is dan twaalf jaar geleden.

Lees ook: Huizenprijs daalt en aanbod woningen stijgt, maar we zijn nog ver verwijderd van een kopersmarkt: bekijk de grafiek


Hypotheekrente: lichte afname

Hypotheekrentes zijn de afgelopen weken licht gedaald, na de forse stijgingen van de afgelopen maanden.

In de bovenstaande grafiek hebben we de gemiddelde hypotheekrentes voor de rentevaste perioden van 10 jaar weergegeven met en zonder de NHG-verzekering. Voor de hypotheekrente zonder NHG gaat het om leningen die tegen 100 procent van de marktwaarde zijn afgesloten. De data komen van financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep.

De grafiek laat zien dat hypotheekrentes in januari dit jaar hard begonnen te stijgen. In juli kwam de stijging tot stilstand om vervolgens weer flink te stijgen tot het hoogste punt in oktober. In november is de opmars van de hypotheekrente gestopt.

Waar de hypotheekrentes vanaf dit punt heengaan, hangt onder meer af van de rentes op de kapitaalmarkt. Deze zijn de afgelopen weken behoorlijk gedaald. Lagere obligatierentes betekenen lagere financieringskosten voor geldverstrekkers en dat geeft ze de ruimte om de tarieven te verlagen.

Lees ook: Hypotheekrente blijft hoog, terwijl rente op kapitaalmarkt daalt: geldverstrekkers profiteren van extra winstmarge


Sparen: spaarrente stijgt langzaam

De spaarrente is weer een fractie geklommen. De hoogste spaarrente op vrij opneembare rekeningen is in oktober bij in Nederland gevestigde banken gestegen naar 0,7 procent. Dat is een toename van 0,2 procentpunt vergeleken met september.

De hoogste rente voor een 1-jarige spaardeposito bedraagt inmiddels 2,1 procent, volgens gegevens van de site spaarinformatie.nl.

Ondertussen is de gemiddelde inflatie in oktober uitgekomen op 14,3 procent. Dat is een lichte daling ten opzichte van september.

Het gapende gat tussen spaarrentes en de inflatie betekent dat de zogenoemde reële spaarrente, waarbij je een correctie toepast voor de inflatie, nog altijd fors negatief is. Anders gezegd: de rentevergoeding is veel te laag om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld met 1.000 euro spaargeld over een jaar evenveel spullen kunt kopen als nu.

Inflatie in Nederland blijft waarschijnlijk nog een tijdje hoog, blijkt uit een nieuwe raming van de Oeso. Economen van de denktank voor westerse landen schatten dat prijzen van goederen en diensten in Nederland komend jaar met gemiddeld 9 procent omhoog gaan.


Beurs: rally in november

bron: Markets Insider
bron: Markets Insider

De beurs liet in november een verder herstel zien. De AEX-index staat sinds eind oktober zo'n 6,5 procent in de plus. Maar per saldo gaat het nog steeds om een forse daling dit jaar. De Amsterdamse hoofdindex staat sinds januari zo'n 10 procent lager.

De opleving op de beurs heeft alles te maken met de hoop op een ommekeer in het beleid van centrale banken in de VS en Europa. Een lager dan verwacht inflatiecijfer in de VS zorgde deze maand voor veel optimisme en een flinke stijging van de beurs. Een lagere inflatie zou betekenen dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk hoeft op te schroeven, waardoor de economie een adempauze kan nemen.

Lees ook: Slim beleggen in tijden van hoge inflatie: dit moet je weten over inflatie gerelateerde obligaties, vastgoed, grondstoffen en kwaliteitsaandelen

Volgens beursexperts Michael Nabarro en Gökhan Erem is de neerwaartse trend op de beurs nog steeds overheersend. De aandelen zouden veel verder moeten stijgen om dit negatieve patroon te doorbreken. De kenners vinden bovendien dat er de nodige beren op de weg liggen, aangezien de kans op een recessie en een verdere neerwaartse bijstelling van bedrijfswinsten groot is.

Ook de Amerikaanse beursstrateeg Bill Smead, denkt dat de ‘bear market’ voor aandelen waarschijnlijk pas halverwege is. Hij is ervan overtuigd dat de verdere daling van technologieaandelen de rest van de markt zal meeslepen.

Lees ook: Topbelegger Michael Burry: beurscrash nog niet voorbij, let op goud na fiasco met crypto


Benzine duikt naar laagtepunt dit jaar

De prijzen van benzine en diesel zijn in november flink gedaald, waarbij voor benzine er sprake is van een laagterecord dit jaar.

De dieselprijs lag op 21 november op 1,84 euro per liter: vergeleken met de gemiddelde prijs van 2,03 euro een maand eerder is dat bijna 20 cent lager. De dieselprijs komt hiermee in de beurt van niveaus in maart dit jaar.

De prijs per liter ongelode benzine is op 21 november gedaald tot 1,85 euro, vergeleken met 2,03 euro een maand eerder.

In brede zin volgen de prijzen aan de pomp de ontwikkeling van de olieprijs. Olieprijzen zijn in de afgelopen vier weken behoorlijk gedaald. De prijs van Brent-olie, de maatstaf voor olie uit Europa, tikte op 24 november een niveau van 85 dollar per vat aan, tegen een prijs van 95 dollar per vat eind oktober.

De olieprijzen zijn in november onder meer gedaald vanwege de verwachting dat de vraag uit China zwak blijft, nu het land doorgaat met de strenge coronamaatregelen.


Stroom: verdere daling variabel tarief

Prijzen voor stroom zijn de afgelopen twee maanden weer aan het dalen, nadat ze eerder tot ongekende hoogtes waren gestegen, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en het daaruit vloeiende energieconflict tussen Rusland en West Europa. Aangezien gas deels wordt gebruikt als energiebron voor elektriciteitscentrales, heeft de disruptie van de gasmarkt ook gevolgen voor de stroomprijzen.

De gemiddelde stroomprijs die financiële vergelijker Pricewise bijhoudt, te zien in de bovenstaande grafiek, is in november verder gezakt. We hebben het hier voor november alleen over prijzen op basis van de variabele contracten voor nieuwe klanten.

Veel energieleveranciers bieden vanwege de energiecrisis geen vaste contracten meer aan, waardoor er te weinig datapunten zijn om de meest actuele prijs voor een contract van 1 jaar vast te berekenen.

De gemiddelde variabele prijs voor nieuwe stroomcontracten, exclusief belastingen, is gedaald naar bijna 0,61 euro per kWh. Inclusief de energiebelasting, de ODE-belasting en de btw komt dit neer op ongeveer 0,74 euro per kWh.

De daling van stroomprijzen volgt de lagere prijzen op groothandelsmarkten, die eerder een afname lieten zien vanwege het zachte najaar met weinig neerslag, concludeert Pricewise. Hierdoor is de vraag naar gas lager en blijven de gasvoorraden onaangetast.

Op jaarbasis gaat het om prijzen voor nieuwe klanten die nog altijd ruim drie keer zo hoog liggen. Voor bestaande klanten gelden echter vaak kortingsregelingen, die de prijsstijgingen iets minder ingrijpend maken.

Energieleveranciers Essent en Vattenfall gaan, ondanks de recente prijsdalingen op de groothandelsmarkt, de variabele tarieven voor bestaande klanten per 1 januari 2023 verhogen. Dit zal in eerste instantie alleen klanten raken die met hun jaarverbruik boven de 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom uitkomen. Wie onder deze volumegrenzen blijft, krijgt in 2023 te maken met het prijsplafond dat voor stroom op 0,40 euro per kWh is gesteld en voor gas op 1,45 euro per kuub.


Gasprijs: een verdere daling

De prijzen voor gas zijn in november verder gedaald, meldt Pricewise.

Voor variabele contracten ligt de gemiddelde prijs per kuub, exclusief belastingen, in november op ongeveer 2,31 euro, volgens de data van Pricewise. Inclusief de energiebelasting, de ODE-belasting en de btw gaat het dan om gemiddeld 3,08 euro per kuub voor nieuwe variabele contracten.

Voor 1 jaar vast is er in november geen gemiddelde prijs beschikbaar, omdat er nauwelijks meer vaste contracten worden uitgegeven.

Consumenten moeten voor 2023 overigens rekening houden met de stijging van de vaste kosten voor energie. Deze kunnen volgend jaar minstens 300 euro hoger uitkomen, ook als men profiteert van prijsplafond voor stroom en gas.

Lees ook: 4 scenario’s voor de energierekening in 2023: dit betaal je als prijzen gas en stroom onder of juist boven prijsplafond komen

Lees meer over geldzaken: