Veel economen rekenen op tragere economische groei in 2023 of een licht recessie. Opvallend daarbij is dat de schattingen voor de inflatie fors uiteenlopen. Zo rekenen economen van de landenclub Oeso voor Nederland op een aanhoudend hoge inflatie van liefst 8,5 procent volgend jaar.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar voorspelt de organisatie een piekinflatie in ons land van 15,4 procent, aangejaagd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen.

De schatting van de Oeso ligt fors hoger dan die van het Centraal Planbureau, dat voor 2023 rekent op een gemiddelde stijging van de prijzen van goederen en diensten met slechts 2,6 procent.

De groei van de Nederlandse economie zal volgend jaar fors afzwakken als gevolg van de hoge inflatie, afkoelende wereldeconomie en renteverhogingen van centrale banken, aldus economen van de Oeso. Zij verwachten dat de Nederlandse economie volgend jaar met slechts 0,8 procent zal groeien, tegen een plus van 4,3 procent dit jaar.

Lonen stijging naar verwachting 5% in 2023

De denktank uit Parijs denkt verder dat de lonen in 2023 en 2024 met 5 procent zullen stijgen. De werkloosheid zal naar verwachting laag blijven door de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2024 voorziet de OESO een werkloosheid in Nederland van 4,3 procent.

De OESO stelt verder dat het prijsplafond voor energie meer gericht zou moeten zijn op huishoudens met lagere inkomens en dat energiebesparing verder gestimuleerd moet worden. Ook moet de overheid nog meer prioriteit geven aan het versnellen van de energietransitie om zo de energievoorziening veilig te stellen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

LEES OOK: Bijna 1 op 3 consumenten wil met feestdagen A-merken verruilen voor huismerken en shoppen bij goedkopere supermarkten