De hoge inflatie drukt de koopkracht van Nederlanders dit jaar flink, mede vanwege de torenhoge energieprijzen en de stijgende kosten van levensmiddelen. Maar wie een hypotheekschuld heeft, kan ook een voordeeltje hebben bij de hoge inflatie.

De druk om lonen, uitkeringen en pensioeninkomens extra te verhogen, neemt toe. Voor huiseigenaren die een hoger salaris krijgen, is dat gunstig als de hypotheeklasten min of meer stabiel blijven. Dan gaan de kosten van een hypotheek minder zwaar drukken op het huishoudbudget.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) komt de inflatie in Nederland in 2022 uit op ongeveer 10 procent. Voor 2023 ziet het CPB een forse terugval van de inflatie naar minder dan 3 procent. Maar economen van bijvoorbeeld de Oeso verwachten dat de Nederlandse inflatie ook volgend jaar hoog blijft op bijna 9 procent.

Als je kijkt naar de loonontwikkeling dan lagen stijgingen bij nieuwe cao’s begin dit jaar onder de 3 procent en de afgelopen twee maanden ligt de gemiddelde loonstijging in cao’s iets boven de 4 procent.

Hoewel onduidelijk is wat 2023 gaat brengen, is het niet onredelijk om te veronderstellen dat salarissen in 2022 en 2023 gemiddeld genomen telkens met 3 procent omhoog gaan. Hoe pakt dat uit als je een hypotheek hebt met stabiele maandlasten?

Hoge inflatie, hoger inkomen en stabiele maandlasten hypotheek

We laten dit zien aan de hand van een voorbeeld van een stel met een annuïtaire hypotheek van 400.000 euro en een gezamenlijk inkomen van 85.000 euro bruto per jaar.

Als er twee keer een bruto loonsverhoging van 3 procent wordt toegekend, stijgt het bruto inkomen in twee jaar tijd met ruim 5.000 euro. Voor de omrekening naar het netto inkomen hebben we deze tool van berekenhet.nl gebruikt, waar rekening wordt gehouden met de loonheffing en de arbeidskorting.

Voor de lasten van de annuïtaire hypotheek met de rente van 3 procent is gebruik gemaakt van deze tool. Omdat de maandlasten bestaan uit een combinatie van de hypotheekrente en een stukje aflossing, lopen de netto lasten jaarlijks iets op.

Dit heeft te maken met de hypotheekrenteaftrek. Bij een annuïtaire hypotheek wordt het rentedeel in de maandlast geleidelijk kleiner en het aflossingsdeel groter. Dit betekent ook dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek in de loop van de tijd afneemt.

Per saldo levert dit het volgende plaatje op:

Bij een bruto loonstijging van 3 procent in 2022 neemt het netto loon op jaarbasis met ongeveer 1.460 euro toe. In 2023 gaat het om een toename van ruim 1.190 euro, volgens de tool van berekenhet.nl. Als je rekening houdt met de lichte stijging van de netto hypotheeklasten, resteert een netto toename van de bestedingsruimte van ruim 1.230 euro in 2022 en bijna 1.100 euro in 2023.

Zo bezien geeft een hoger inkomen bij stabiele hypotheeklasten in ieder geval een beetje ruimte om de hogere kosten van energie, voeding en brandstof op te vangen.

LEES OOK: Aflossingsvrije hypotheek: zo kan stijging hypotheekrente je raken over 5 of 10 jaar – bekijk de checklist