Dank voor je bezoek aan businessinsider.nl en voor de getoonde interesse in onze diensten.

Voor een overzicht van alle cookies die wij gebruiken, klik hier »

(Uw cookies voor onze website beheert u ook makkelijk via onderstaande link.)

Mijn Cookie-instellingen voor Business Insider aanpassen

Z24 Media bv, licentienemer van Businessinsider.nl, hecht veel belang aan gegevensbescherming en -beveiliging.

Wij willen dat je je bij ons volledig veilig en geborgen voelt. Wij streven ernaar je privacy te beschermen en je gegevens vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit gebeurt met behulp van de best mogelijke en nieuwste technologieën.

Hier kun je zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken. Houd er rekening mee dat je ook via hyperlinks toegang kunt krijgen tot andere aanbieders, samenwerkingspartners en websites van derden, die op hun beurt onderworpen zijn aan verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

1. Persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben persoonsgegevens betrekking op informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Gegevensverzameling en -verwerking / Logbestanden

Z24 Media verzamelt en verwerkt als sitebeheerder informatie om je ook in de toekomst optimale diensten te kunnen blijven aanbieden.

Voor de later genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website of app bezoekt
 • gegevens over hoe je de website of de app gebruikt, welke pagina’s je bezoekt en welke content je leest
 • persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van je gebruik van social media-functies
 • gegevens over de aan jou getoonde advertenties
 • gegevens die je zelf op de website of in de app invoert
 • cookies of andere gegevens of code op je computer, gebruikt om je apparaat te herkennen
 • een zogenaamde fingerprint van je apparaat gemaakt met behulp van de  door ons verzamelde informatie. Met zo’n fingerprint kunnen wij je apparaat herkennen
 • je cv en voorkeur voor een vacature
 • je e-mail adres en naam voor het versturen van een nieuwsbrief
 • de door jou verleende toestemming om je een nieuwsbrief te sturen
 • of je de nieuwsbrief opent, en waar je klikt in de nieuwsbrief
 • je e-mail adres en naam voor het aanmaken van een account en het versturen van serviceberichten
 • je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en rekeninggegevens om je een betaling te kunnen laten doen en op basis van je account extra diensten te kunnen verlenen, in het bijzonder onze abonneedienst

Als je onze website bezoekt, worden standaard alleen gegevens geregistreerd zoals je IP-adres of URL, de naam van de website van waaruit je ons bezoekt, de website die je vanuit onze site benadert, en de datum en duur van je verblijf.

Daarnaast worden productdata geregistreerd over bijvoorbeeld de versie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van je computer.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld om statistieken te verzamelen over welke webpagina’s het meest bezocht worden.

Dit helpt ons beter te begrijpen welke informatie je zoekt en bij ons wilt vinden. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, in het bijzonder om fouten op de website op te sporen en te elimineren, om het gebruik van de website te analyseren en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. (Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG). Deze gegevens worden regelmatig gewist.

Verdere persoonlijke gegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer, of welke webpagina’s je hebt bezocht, indien van toepassing, worden apart opgeslagen en alleen als je hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat in het kader van gepersonaliseerde diensten.

Als onderdeel van onze nieuwsbrief-diensten worden de noodzakelijke gegevens in het kader van de nieuwsbriefregistratie als zogenaamde verplichte velden gemarkeerd – zodat je altijd weet welke gegevens je moet invoeren, en welke met je toestemming worden opgeslagen en verwerkt om van de betreffende dienst gebruik te kunnen maken (rechtsgrond Art. 6 lid 1 a AVG). Als je een service wilt annuleren, worden door je in dit kader verstrekte verschafte gegevens gewist.

Z24 Media bv. maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van de diensten van Active Campaign LLC. Active Campaign verwerkt de door gebruikers verstrekte gegevens (stamgegevens, e-mailadressen) ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven namens Z24 Media bv. (“orderverwerking” in de zin van art. 28 van de AVG). Z24 heeft met Active Capaign een orderverwerkingscontract gesloten conform art. 28 van de AVG, waardoor Active Campaign de gegevens alleen verwerkt volgens de instructies van Z24 Media bv.

Voor de abonneedienst (“Business Insider Premium”) werkt Z24 Media bv. samen met Piano Software Inc. (‘Piano’) Piano verwerkt de door gebruikers verstrekte gegevens (NAW, rekeninggegevens, e-mailadressen en transactiegegevens) alleen ten behoeve van het aanbieden van een abonneedienst met toegang tot artikelen (“Premium”) en het aanmaken van betalingsopdrachten. (Een “verwerking” in de zin van art. 28 van de AVG). Z24 heeft met Piano een verwerkingscontract gesloten conform art. 28 van de AVG, waardoor Piano de gegevens alleen verwerkt volgens de instructies van Z24 Media bv.

2.1 Gegevens delen met partners

In bepaalde gevallen, waarover je van te voren zullen informeren en om je toestemming zullen vragen, kunnen wij data delen, verkopen, verzamelen in naam van derde-partijen. We delen in zo’n geval persoonsgegevens met derden (zoals zakelijke partners), bijvoorbeeld in het kader van downloads of deelname aan prijsvragen. Zij kunnen je dan in voorkomende gevallen benaderen via de gegevens die je voor dat doel aan ons hebt verstrekt.

2.1.1 Nieuwsbrieven en partnermailings

Wanneer je daarmee akkoord bent gegaan kun je naast nieuwsbrieven soms ook berichten van partners ontvangen. Dit zijn dan berichten die betrekking hebben op het onderwerp van de nieuwsbrief waar je je voor hebt aangemeld. Dit zijn berichten van in ieder geval onze partners Hellorider, Appwiki, Meerdervoort en Brookz.

Zij kunnen je, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven, een gericht voorstel sturen.

Bij akkoord kunnen ondernemingen je berichten over:
– personal finance
– bedrijfsfinanciering
– bedrijfssoftware
– leasen
– e-bikes en fietsen
– fusies & overnames
– investeringen

Daarnaast kan Business Insider je benaderen met eigen aanbiedingen.

3. Gebruik persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken (bij toestemming)
 • om je te informeren over andere content en diensten van Business Insider Nederland (bij toestemming)
 • om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om deelname aan een prijsvraag mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van jouw voorkeuren
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren
 • om een inschatting te maken van je wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan je gegevens koppelen
 • om je te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Business Insider Nederland (bij toestemming)
 • het aanmaken van een account op onze website
 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Al je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de door jou gevraagde diensten te verlenen, je vragen te beantwoorden en intern statistieken op te stellen (rechtsgrond art. 6 lid 1 f van de AVG).

Uitzonderingen gelden alleen voor door jou gevraagde diensten, waarbij je toestemming geeft voor het gebruik van je verdere gegevens (wettelijke basis Art. 6 lid 1a van de AVG) alsmede voor het wettelijk doorgeven van je gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten (wettelijke basis Art. 6 lid 1c van de AVG).

De met jouw toestemming verzamelde en opgeslagen gegevens zullen door ons in het kader van contractuele overeenkomsten voor zover nodig, bijvoorbeeld in het geval van een prijsvraag waar je aan deelneemt (rechtsgrond art. 6 lid 1f van de AVG), aan zakenpartners en sponsors worden doorgegeven.

Uiteraard verzoeken wij onze zakenpartners en sponsors de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Voor zover we op onze internetpagina’s andere bedrijven ruimte bieden om te adverteren, zullen we deze advertenties markeren als reclame.

Onze website verwijst naar pagina’s op diverse socialmediaplatforms. Wij wijzen je erop dat je door op deze links te klikken onze website verlaat. Daarmee komt je ook buiten het domein waarvoor deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt. Op socialmediaplatforms zijn alleen de verklaringen en gebruiksvoorwaarden van de exploitant van het desbetreffende socialmediaplatform van toepassing.

3.1 Bewaartermijnen

In principe wissen wij persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor het gebruik van een dienst. Die bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Ook wissen wij persoonsgegevens als je de toestemming voor gegevensverwerking intrekt, onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor nieuwsbrieven en (partner)mailings geldt dat we je gegevens maximaal 180 dagen bewaren nadat je niet meer actief gebruik maakt van deze dienst.

Wij zullen je persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden.

4.Toestemming

Wij zullen je toestemming voor het verwerken van gegevens vastleggen. Desgewenst zullen wij je informeren wanneer en hoe je toestemming heeft gegeven. Indien je hiermee niet instemt, vragen wij je begrip te tonen voor het feit dat je mogelijk geen gebruik kunt maken van een dienst die wij aanbieden.

5. Jongeren

Als je nog geen 16 jaar bent, mag je alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van je ouder of voogd. We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer je minderjarig bent, zorg er dan voor dat je ouders toestemming hebben gegeven om je gegevens met ons te delen.

We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Voor bewaartermijnen van cookies, zie ons cookie overzicht

Voor nieuwsbrieven geldt dat inactieve gebruikers na 1 jaar uit de bestanden worden gehaald.

6. Beveiliging van gegevens

Wij nemen uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen opzettelijke manipulatie, verlies of toegang door onbevoegde derden. Deze maatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technologische ontwikkelingen.

We willen er echter op wijzen dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, informatie die je vrijwillig via het internet openbaar maakt, door anderen kan worden gebruikt. Wij kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten in de gegevensoverdracht of ongeautoriseerde toegang tot je gegevens door derden.

7. Cookies

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en app wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de content en aanbiedingen op onze website en app en in onze nieuwsbrieven, op basis van je interesses en aan de hand van je click- en surfgedrag.

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die worden ingezet op internetpagina’s die door je browser worden opgeslagen op je computer. Door de plaatsing van een cookie wordt bepaalde informatie gegenereerd. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar je computer verzenden.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan een reguliere sessie kunnen worden gekoppeld. Hierdoor kan je computer worden herkend wanneer je terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer je uitlogt of je browser afsluit.

Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. je kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

De informatie van cookies dient ertoe om ons aanbod te optimaliseren en je meer comfort te bieden bij het surfen op onze pagina’s. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het AVG.

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze je informeert wanneer een webserver je een cookie wil sturen. Je kunt de cookie dan accepteren of weigeren. je kunt je browser naar wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden, of van alle cookies weigeren. Het is mogelijk dat je dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Meer informatie hierover vindt je bij de helpfunctie van je internetbrowser.

8. Het advertentienetwerk van Google

a) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst om een website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als echter IP-anonimisering op een website wordt geactiveerd, beperkt Google het gebruik van je IP-adres tot lidstaten van de Europese Unie en landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt dan het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google informatie om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden.

Het IP-adres dat je browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Je kunt voorkomen dat Google de door een cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) en deze gegevens verwerkt. Dit kun je doen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via deze volgende link.

Z24 Media heeft overigens Google Analytics zo ingesteld dat gegevens anoniem worden gemeten; ze kunnen niet worden gekoppeld aan een IP-adres.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor je als gebruiker.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, f van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

b) Google AdSense

Deze website maakt gebruik van de online reclamedienst Google AdSense. Hierdoor kun je worden geconfronteerd met reclame aangepast aan je interesses. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die van belang kunnen zijn om onze website interessanter voor je te maken. Hiervoor wordt statistische informatie over je verzameld en verwerkt door onze reclamepartners. Deze advertenties zijn te herkennen aan de vermelding “Google advertenties” in de desbetreffende advertentie.

Als je onze website bezoekt, ontvangt Google informatie dat je op onze website actief bent. Google gebruikt een Web Beacon om een cookie op je computer te plaatsen. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagtermijn. Je gegevens worden doorgestuurd naar de VS en daar geëvalueerd.

Als je bent ingelogd met je Google-account, kunnen je gegevens daar direct aan worden gekoppeld. Als je niet aan je Google-profiel wilt worden gekoppeld, moet je je afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google, aan derden en aan autoriteiten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f, van de AVG.

Deze site heeft ook Google AdSense-advertenties ten behoeve van derden geactiveerd. Voornoemde gegevens kunnen aan deze derden worden doorgegeven (zoals hier vermeld).

Je kunt de installatie van Google AdSense-cookies op verschillende manieren voorkomen:

 • door je browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkomt je dat je advertenties van andere aanbieders ontvangt.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via deze link. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via deze link; deze instelling wordt verwijderd wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via deze link. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over je rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen met:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA, 94043
Verenigde Staten

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield. Lees hier hun privacybeleid.

c) Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenoemde Google Adwords) op externe websites onze aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol reclames zijn.

Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die van belang zijn voor jou, om onze website interessanter te maken voor je en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten mogelijk te maken.

Reclamemateriaal wordt door Google via zogenoemde “Ad Servers” geleverd. Hiervoor maken wij gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de zichtbaarheid van advertenties of het aanklikken van advertenties door gebruikers, kunnen worden gemeten.

Als je onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op je pc op. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om je persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) in de regel opgeslagen als analysemateriaal.

Door middel van de cookies herkent Google je internetbrowser. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een Adwords-adverteerder bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, niet is verlopen, dan kunnen Google en de adverteerder zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de desbetreffende pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-adverteerder krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-adverteerders. Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens door middel van bovengenoemde reclames. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke reclames meer of minder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren je daarom in overeenstemming met onze kennis: door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat je een specifiek delen van onze website hebt bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als je bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google je bezoek aan je account koppelen. Ook als je niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de adverterende partij je IP-adres opslaat.

Je kunt deelname aan dit traceringsproces op verschillende manieren voorkomen:

 • door je browsersoftware hierop aan te passen; in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkom je dat je advertenties van andere aanbieders ontvangt.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via deze link. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via deze link; deze instelling wordt verwijderd wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via deze link. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van het aanbod van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over je rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen met:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA, 94043
Verenigde Staten

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield. Lees hier hun privacybeleid.

d) Google Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de applicatie Google Remarketing. Deze methode gebruiken we om opnieuw met je in contact te kunnen komen.

Met deze toepassing kun je onze advertenties zien na een bezoek aan onze website wanneer je het internet blijft gebruiken. Dit gebeurt door middel van cookies die in je browser worden opgeslagen en die Google gebruikt om je gedrag bij het bezoek aan verschillende websites vast te leggen en te evalueren. Zo kan Google je vorige bezoek aan onze website bepalen.

Volgens de verklaringen van Google voegt Google de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet samen met persoonlijke gegevens die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt speciaal voor remarketing een vorm van pseudonimisering toegepast.

e) AdManager (DoubleClick) van Google

Deze website maakt gebruik van de marketingtool Google Ad Server (voorheen DoubleClick) van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te serveren die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet.

Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID’s gebruiken om conversies met betrekking tot advertenties te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt je browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren je daarom op basis van de bij ons beschikbare kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google informatie dat je actief bent op onze site of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als je bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google je bezoek aan je account koppelen. Ook als je niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat adverteerder je IP-adres opslaat.

Je kunt deelname aan dit traceringsproces op verschillende manieren voorkomen:

 • door je browsersoftware hierop aan te passen; in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkomt je dat je advertenties van andere aanbieders ontvangt.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via deze link. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via deze link. Deze instelling wordt verwijderd wanneer je je cookies verwijdert.
 • door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via deze link. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van het aanbod van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over je rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen met:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA, 94043
Verenigde Staten

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield. Lees hier hun privacybeleid.

9. Integratie en gebruik van social media plugins

We gebruiken de volgende socialmediaplugins: Facebook, Twitter, LinkedIn.

Wanneer een website wordt bezocht via een socialmediaplugin, staat de inhoud van de plugin ter beschikking van de beheerder van het desbetreffende socialmediaplatform.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden en de opslagtermijnen. De verzonden gegevens zijn (voor zover ons bekend is) de URL van de bezochte pagina en het door je gebruikte IP-adres en/of andere platform-afhankelijke identificatie.

Als je tegelijkertijd bent ingelogd op het betreffende socialmediaplatform, kan de beheerder van het desbetreffende platform het bezoek van websites koppelen aan je gebruikersaccount.

Via plugins bieden we je de mogelijkheid om te interacteren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor je als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste zin onder f), van AVG.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de desbetreffende exploitant van het socialmediaplatform, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de exploitant, alsmede je rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van je privacy, vindt je bij de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende exploitant van het socialmediaplatform:

10. Taboola

Op onze website maken wij gebruik van de service van Taboola Inc. Taboola wordt gebruikt om je advertenties en andere content te tonen die voor jouw interessant kan zijn op basis van je online activiteiten. Hiervoor wordt een cookie (zie ook “Cookies”) op je apparaat geplaatst wanneer je websites bezoekt, die vervolgens wordt herkend wanneer je onze website bezoekt en zo een weergave op basis van je eerdere activiteiten mogelijk maakt.

Wij hebben geen invloed op de omvang en de methoden van gegevensverwerking, noch op de mate waarin de gegevens kunnen worden gerelateerd aan individuen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Indien je bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerking door Taboola, kun je dit doen via deze link. Meer informatie over het privacybeleid van Taboola vind je hier.

11. Plenigo

Om onze gebruikers de mogelijkheid te geven een account aan te maken en toegang te geven tot betaalde inhoud op onze website maken we gebruik van de diensten van Plenigo. Plenigo GmbH is een Duitse dienstverlener die aanbieders van betaalde internetinhoud het gebruik van het SaaS-platform “Plenigo” aanbiedt, dat door Plenigo geleverde interfaces en de bijbehorende diensten en functies biedt.

Plenigo gaat op een uiterst zorgvuldige manier met de door jou opgegeven gegevens om en heeft een verwerkingscontract gesloten met Z24 Media bv, de uitgeven van Business Insider Nederland. Meer informatie over de gegevensverwerking door Plenigo vind je hier.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

13. Intrekking van toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking

Als je ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens, kun je deze toestemming te allen tijde herroepen voor toekomstige situaties.

Bij het indienen van een bezwaar vragen wij je uit te leggen waarom wij je persoonsgegevens niet op de manier zouden moeten verwerken waarop wij dat hebben gedaan. In geval van een onderbouwd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel je wijzen op dwingende redenen op grond waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

Je kunt je bezwaar kenbaar maken door gebruikt te maken van de contactgegevens onder het kopje ‘Verantwoordelijke’ (15).

14. Je rechten

Business Insider Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. (Zie het volgende punt.)

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht van verzet tegen de verwerking
 • Je hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens.

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van je verwerken;
 • je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken kunt je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Z24 Media bv. Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam of een e-mail sturen aan [email protected]. In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten je identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. Je moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. Je moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten ondanks je verzoek tot verwijdering toch bewaard worden om wettelijke redenen.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vindt je hier.

15. Verantwoordelijke

Z24 Media BV, een onderneming van Sijthoff Media B.V. gevestigd aan de Weesperplein 4A 1018 XA Amsterdam, zal optreden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Tel.: 020- 820 26 14
E-mail: [email protected]

Ons adres:

Z24 Media BV
Weesperplein 4A
1018 XA Amsterdam

Gebruik bovenstaande mail voor correspondentie

KvK-nummer: 34287125
Btw-nummer: NL8186.79.499 B01

Meest recente aanpassing: 06.06.2023