Voormalig topman van ING Ralph Hamers wordt toch strafrechtelijk vervolgd vanwege een witwasaffaire bij de bank.

Dit heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald.

ING trof in 2018 een schikking van €775 miljoen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwassen van crimineel geld.

Oud-topman Ralph Hamers van ING wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank.

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren.

Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er “verboden gedragingen” zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

ING trof in september 2018 een schikking van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers.

De bank schoot onder meer tekort in de uitvoering van cliëntenonderzoeksprocedures ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit bij ING Nederland.

De kwestie had betrekking op de jaren 2010 tot en met 2016. ING zei destijds het ten zeerste te betreuren dat deze fouten klanten in staat stelden om accounts van ING Nederland te misbruiken.

Justitie constateerde dat ING tussen 2010 en 2016 te weinig deed om financiële malversaties door klanten te voorkomen. Zo greep de bank te laat in toen een telecomprovider via Nederlandse ING-rekeningen miljoenen smeergeld betaalde aan een bedrijf van de dochter van de Oezbeekse president. Ook kwam het witwassen van miljoenen euro’s door ING-klanten te laat aan het licht.

Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.

Hamers is inmiddels topman van het Zwitserse UBS. Die zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Hamers valt als baas van UBS niet onder EU-regels voor bankiers

Hamers zou vanwege zijn rol in de witwaskwestie in Nederland tegen een beroepsverbod van drie jaar kunnen aanlopen. Maar zover komt het niet, omdat hij sinds kort in Zwitserland aan het roer staat van UBS. Zwitserland is geen lid van de EU en daarmee valt hij momenteel ook niet onder de Europese regels.

In Nederland zijn werknemers van banken per 1 april 2015 verplicht om de Bankierseed af te leggen. Wie de eed heeft afgelegd, onderwerpt zich aan het tuchtrecht, waarin onder meer staat dat medewerkers zich integer opstellen. Ook belooft een medewerker zich te gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die gelden in de financiële sector.

De Stichting Tuchtrecht Banken gaat over de uitvoering en toetst of een beëdigde bankmedewerker zich aan de gedragscode heeft gehouden. Medewerkers die zich niet houden aan de regels riskeren een boete oplopend tot maximaal 25.000 euro, een verplichte cursus of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar.

In het geval dat Hamers schuldig wordt bevonden, betekent dat automatisch dat hij de regels heeft overtreden en dat hij kan worden aangesproken op zijn gedrag.

Zijn huidige werkgever UBS is echter een Zwitserse bank en hoeft zich niets aan te trekken van een beroepsverbod in Nederland. De bank heeft weliswaar een Nederlandse tak, maar valt daarom nog niet onder het tuchtrecht hier.

Ook zou een veroordeling van Hamers betekenen dat hij een strafblad krijgt en daarmee een aantekening op zijn Verklaring Omtrent Gedrag. Dat zou weer betekenen dat hij bij een eventuele aanstelling in de toekomst bij een Europese bank nog eens extra zal worden gecontroleerd. Daarmee is overigens niet gezegd dat hij niet meer binnen de financiële sector aan het werk kan.

LEES OOK: ING-topman Ralph Hamers stapt over naar de Zwitserse bank UBS