Bij de buren is het gras groener, of in ieder geval net iets duurder. Voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf geldt dat in Duitsland bij overnames gemiddeld bijna 20 procent méér wordt betaald vergeleken met Nederland.

Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Overname Barometer van Brookz, het grootste overnameplatform voor MKB-bedrijven in Nederland.

Brookz vergeleek in samenwerking met het Europese overnameplatform Dealsuite de prijzen van overnames van MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland in de eerste helft van dit jaar. Daarbij werd geput uit gegevens van 262 Nederlandse en 289 Duitse fusie- en overnamekantoren die zich bezighouden met deals voor bedrijven met een omzet van een half miljoen euro tot dertig miljoen euro.

Wat blijkt? Gemiddeld wordt een Duits MKB-bedrijf voor 5,9 keer de winst verkocht, tegen 4,95 keer de winst voor een Nederlands MKB-bedrijf. Daarmee zijn kleine en middelgrote Duitse ondernemingen gemiddeld bijna 20 procent duurder dan hun Nederlandse tegenhangers.

Brookz houdt bij wat kopers bereid zijn te betalen, op basis van de verhouding tussen de operationele winst vóór de aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) en de zogenoemde enterprise value. Dat laatste is de ondernemingswaarde waarbij ervan wordt uitgegaan dat het bedrijf schuldenvrij wordt opgeleverd.

Overnames MKB -bedrijven: Duitsland versus Nederland

Het is volgens Brookz voor het eerst dat er een gedetailleerde vergelijking kan worden gemaakt tussen overnameprijzen voor Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven.

In onderstaande tabel kun je de verschillen per sector zien tussen Nederland en Duitsland.

Een aantal dingen valt op. Zo is er maar één sector waar gemiddeld hogere overnamepremies worden betaald in Nederland dan in Duitsland, en dat is de groothandel: in Nederland wordt daar gemiddeld 5,65 keer de winst betaald, tegen 5,2 keer in Duitsland.

Heb je een bedrijf in de autobranche, dan ben je met kopers uit Duitsland fors beter af. In Duitsland wordt gemiddeld 5,7 keer de winst betaald in de automotivesector, tegen 3,85 keer de winst in Nederland.

Ook in de IT-sector, in beide landen de branche waar de overnameprijzen het hoogst zijn, worden in Duitsland gemiddeld flink hogere bedragen neergeteld bij overnames van MKB-bedrijven.

Nederlands MKB-bedrijf verkopen? Denk aan Duitse koper

"Duitsers eisen kwaliteit maar zijn ook bereid daarvoor te betalen", zegt Floyd Plettenberg van Brookz over de verschillen tussen overnameprijzen in Nederland en Duitsland.

Volgens Plettenberg, partner bij Brookz en verantwoordelijk voor de Overname Barometer, bieden de prijsverschillen ook kansen voor Nederlandse ondernemers die denken aan verkoop van hun bedrijf: "Gezien het grote prijsverschil is het voor Nederlandse ondernemers dus aantrekkelijk om open te staan voor Duitse kopers."

Voor de Nederlandse overnamemarkt geldt dat zowel het aantal transacties als de verkoopprijzen in de eerste helft van dit jaar vergelijkbaar waren met de tweede helft van 2018. De gemiddelde overnameprijs van 4,95 keer de EBITDA-winst is gelijk gebleven.

Wel zijn overnameadviseurs een fractie minder positief over de tweede helft van 2019: 84 procent van de door Brookz gepeilde adviseurs denkt dat de markt stabiel blijft of verder aantrekt, terwijl afgelopen februari nog 91 procent dit aangaf.

Lees meer over fusies en overnames: