ANALYSE – Voor een MKB-bedrijf staan op dit moment gemiddeld zes serieuze kopers op de stoep. Maar bij verkoop wordt het eigen personeel vaak over het hoofd gezien als mogelijke koper. Een gemiste kans, want verkoop aan het eigen managementteam kan een interessante optie zijn.

De overnamemarkt is momenteel een verkopersmarkt. Voor een gezond bedrijf met goede perspectieven staan de kopers in de rij. Uit een recent onderzoek van overnameplatform Brookz blijkt dat voor een MKB-bedrijf op dit moment gemiddeld zo’n zes serieuze kopers op de stoep staan.

Voor bedrijven in sectoren als IT & Online, Farmacie en Industrie gaat het regelmatig om meer dan tien geïnteresseerde koopkandidaten. Die kopers kunnen een investeringsmaatschappij zijn, maar ook een directe concurrent of een buitenlandse partij die de Nederlandse markt wil betreden.

Overnamemarkt: goed moment om maximaal te cashen

De huidige overnamemarkt is daardoor een ideale situatie voor ondernemers die maximaal willen cashen. Want tegen elkaar opbiedende kopers leiden onvermijdelijk tot een hoge verkoopopbrengst.

Maar niet alle ondernemers gaan per definitie voor de hoogste prijs. Want wat heb je aan een grote zak geld als de nieuwe eigenaar de bedrijfsnaam van de gevel haalt, de helft van het personeel ontslaat en de ondernemer verbiedt om zich nog op het bedrijf te laten zien? Hoe leuk is het dan nog om met je nieuwe sportauto in het dorp rond te rijden en op zondagmiddag langs het sportveld te staan?

Verkopen bedrijf aan personeel als alternatief: management buy out

Zeker voor ondernemers die zich verbonden voelen met hun personeel en de plaatselijke gemeenschap kan een – gefaseerde – verkoop aan het eigen managementteam een interessante optie zijn.

Want verkoop van het bedrijf aan het eigen management, ook wel ‘management buy out’ genoemd, heeft een aantal voordelen ten opzicht van verkoop aan een externe koper.

#1 Management kent het bedrijf

Voor het zittende management heeft het bedrijf geen geheimen, het kent de markt waarin de onderneming actief is en weet precies waar de kansen, risico’s en verbeterpunten van de onderneming zitten. Dit voorkomt vervelende verrassingen in het verkoopproces.

#2 Het verkoopproces gaat vaak sneller

Omdat koper en verkoper elkaar al goed kennen verloopt het verkoopproces vaak sneller en overzichtelijker. Vertrouwelijke Informatie hoeft niet te worden gedeeld met externe partijen en de overname kan discreet en in stilte worden gerealiseerd. De slagingskans van een management buy out is mede daardoor vaak groter dan bij verkoop aan een externe koper.

#3 Rust en continuïteit

Verkoop aan het management is over het algemeen een garantie voor rust en continuïteit. Voor werknemers, klanten en leveranciers verandert er meestal weinig tot niets en de bedrijfscultuur blijft grotendeels behouden.

#4 Verkoper heeft betere onderhandelingspositie

Omdat een management buy out vaak ook een kwestie van gunnen is, heeft de verkoper over het algemeen een betere onderhandelingspositie. Daardoor kan hij of zij voor zichzelf specifieke voorwaarden bedingen zoals het geleidelijk afbouwen van zijn rol binnen het bedrijf of de verhuur van het bedrijfspand dat vaak eigendom is van de ondernemer.

#5 Gefaseerde verkoop

Een management buy out is vaak een gefaseerd proces waarbij de ondernemer geleidelijk zijn aandelenbelang afbouwt. Dat heeft voor hem het voordeel dat hij nog een aantal jaren actief kan blijven in het bedrijf. Daarnaast kan hij profiteren van toekomstig succes van de management buy out door op een later moment zijn resterende belang te verzilveren.

Verkoop bedrijf aan management kan ook risico zijn

Zijn er dan alleen maar voordelen aan een management buy out? Zeker niet. Zo kan de financiering nog weleens een probleem zijn, omdat het management vaak zelf onvoldoende eigen middelen heeft.

Maar veruit het grootste risico is als de management buy out uiteindelijk niet doorgaat. Dan zit de ondernemer met een gedemotiveerd managementteam en zijn de verhoudingen meestal voorgoed verstoord.

Een ondernemer die een management buy out overweegt moet zich daarom goed voorbereiden en zeer zorgvuldig de verwachtingen managen. Het is als ondernemen zelf: succes is niet gegarandeerd.

Peter Rikhof is directeur-hoofdredacteur van Brookz. Brookz is met ruim 20.000 ondernemers, investeerders en adviseurs het grootste overnameplatform van Nederland. Brookz is 100 procent onafhankelijk en brengt sinds 2007 ondernemers, investeerders, financiers en adviseurs direct met elkaar in contact. In de afgelopen 11 jaar zijn er via Brookz ruim 3.200 transacties succesvol tot stand gebracht.