Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
2:18

Werknemers moeten ook na corona de mogelijkheid krijgen om thuis te kunnen werken. Dat vindt althans het overgrote deel van de thuiswerkers die vakbond FNV ondervroeg. Personeel voor wie thuiswerken mogelijk is, wil daarom in de toekomst meer zeggenschap hebben over de werkplek, zo wordt geconcludeerd.

Volgens FNV vulden bijna 5400 werknemers, voornamelijk afkomstig uit de financiële sector, overheidssectoren en zorg en welzijn de vragenlijst in. Circa negen op de tien ondervraagden wil ook na corona zelf meebepalen waar ze aan de slag gaan. Ruim 14 procent van de werknemers wil alleen nog maar thuiswerken, 5 procent gaat het liefst alleen naar kantoor.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong spreekt van een duidelijk signaal van de achterban. “Veel mensen zijn tevreden over thuiswerken en willen dat deels blijven doen. Zij willen dit voor de toekomst vastgelegd zien in de wet, in plaats van dat alleen de werkgever straks weer kan opleggen waar gewerkt moet worden. Dat past ook bij deze tijd waarin werknemers meer zeggenschap over hun werk belangrijk vinden.”

Uit de enquête komt naar voren dat werknemers vooral cao-afspraken over thuiswerken als oplossing zien. Daarbij zou een werkgever aan moeten geven waarom niet kan worden thuisgewerkt. Een klein deel van de werknemers, zo’n 4 procent, zegt al genoeg zeggenschap te hebben.

SER werkt aan advies over de toekomst van het thuiswerken

Volgens Jong is het niet meer van deze tijd dat een werkgever eenzijdig bepaalt waar moet worden gewerkt. Zeker omdat thuiswerken de voorbije twee jaar prima lukte. "Werknemers willen naar kantoor voor specifieke werkzaamheden, maar voor dagelijkse werkzaamheden prefereert men de thuiswerkplek. Je kunt je er in het algemeen gewoon beter concentreren", aldus Jong.

De Sociaal-Economische Raad bereidt momenteel een advies voor over de toekomst van het thuiswerken, benadrukt FNV. Ook in de Tweede Kamer komt binnenkort een wetsvoorstel aan de orde dat de positie van werknemers sterker wil maken in het bepalen van de werkplek. Het kabinet wacht daarbij het SER-advies af. De FNV zegt de uitkomsten van het eigen thuiswerkonderzoek bij haar inbreng in de SER mee te zullen nemen.

LEES OOK: Startup Workwize richt thuiswerkplekken in voor bedrijven en haalt €1,5 miljoen groeigeld op: ‘We werken zelf ook volledig hybride’