Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
  • Op de korte termijn groeit de Nederlandse bevolking wat sneller dan verwacht naar 18 miljoen personen in 2025.
  • Dit heeft volgens het CBS mede te maken met de toename van geboortes in coronatijd.
  • Op langere termijn ontwikkelt de bevolking zich meer als eerder verwacht, en groeit door tot ruim 20 miljoen in 2070.
  • Lees ook: Jongeren nog steeds de dupe in nieuw pensioenstelsel

De Nederlandse bevolking blijft verder groeien, dat komt door een positief migratiesaldo maar ook omdat er meer mensen worden geboren dan er overlijden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de prognoses over het geboortecijfer aangepast omdat er in coronatijd meer kinderen zijn geboren.

Het bijstellen van de prognoses komt er op neer dat de bevolking de komende jaren tijdelijk meer groeit dan eerder gedacht. Vooral in de eerste helft van dit jaar werden er meer kinderen geboren dan gedacht.

In 2025 telt Nederland naar verwachting bijna 18 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan de verwachting die de statistici vorig jaar uitspraken.

Uiteindelijk groeit de bevolking volgens verwachting verder tot zo’n 20,6 miljoen in 2070. De bevolking groeit vooral door migratie en een stijgende levensduur. De komende jaren groeit de bevolking naar verwachting nog relatief snel, maar daarna neemt het groeitempo af.

Prognose bevolkingsgroei, bron: CBS
Prognose bevolkingsgroei, bron: CBS

Eerdere voorspellingen aangepast door coronacrisis

Elk jaar rekent het CBS door hoeveel de bevolking naar verwachting groeit door te kijken naar trends in migratie, sterftegevallen en geboortes. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het CBS de eerdere voorspelling heeft aangepast.

De onderzoekers hadden eerder verwacht dat het aantal geboortes pas in 2023 en 2024 zou oplopen. Zij dachten dat tegen die tijd de ontwikkeling dat vrouwen steeds later moeder worden, zou stoppen. Volgens CBS-socioloog Tanja Traag lijkt het erop dat die omslag mede door corona wat vroeger komt.

De diepere oorzaken zijn niet onderzocht, maar er zijn wel vermoedens. "Mensen vonden het om allerlei redenen een goed moment om aan kinderen te beginnen", verwacht Traag. Die noemt onder meer dat het vele thuiswerken het praktischer heeft gemaakt om werk te combineren met privé. "Misschien zijn mensen zich ook meer gaan richten op hun gezin, in plaats van op de wijde wereld", vult de socioloog aan.

Prognose leeftijdsopbouw, bron: CBS
Prognose leeftijdsopbouw, bron: CBS

De coronapandemie heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 en 2021 meer mensen zijn overleden. CBS gaat er vanuit dat dit een tijdelijke ontwikkeling is die weinig effect heeft op de bevolkingsgroei op de lange termijn.

Door de vele reisbeperkingen kwamen minder migranten het land binnen. Tegelijk verhuisden minder mensen naar het buitenland. Daardoor is de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei per saldo weinig veranderd. De onderzoekers verwachten dat deze ontwikkeling eveneens tijdelijk zal zijn.

De statistici hebben voor het eerst in drie jaar hun verwachtingen van het aantal huishoudens bijgesteld. Zij denken dat in 2038 de grens van 9 miljoen huishoudens zal worden bereikt. Dat is hoger dan de vorige prognose. Dat komt voornamelijk door de migratiegolf in het afgelopen decennium. Het was al te verwachten dat het aantal huishoudens hierdoor hoger uit zal pakken, maar dat is nu voor het eerst doorgerekend.

Lees over nieuwe ontwikkelingen ook: