• De Nederlandse bevolkingsgroei zet de komende vijftig jaar door, verwacht het CBS.
  • Naar verwachting zal het inwonertal in 2026 de 18 miljoen bereiken, in 2038 de 19 miljoen en in 2063 de 20 miljoen inwoners.
  • De groei komt vooral door migratie en omdat mensen ouder worden.
  • Door het coronavirus halveert de bevolkingsgroei dit jaar. Het effect hiervan is echter tijdelijk.

De bevolking van Nederland groeit de komende vijftig jaar gestaag door. Na de relatief lage groei dit jaar, trekt de bevolkingsgroei de komende jaren weer aan.

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe Bevolkingsprognose 2020-2070.

Naar verwachting zal het inwonertal in 2026 de 18 miljoen bereiken, in 2038 de 19 miljoen en in 2063 de 20 miljoen inwoners. De groei komt vooral vanwege migratie en omdat mensen ouder worden.

In de onderstaande grafiek is te zien dat de bevolking in de afgelopen twintig jaar is gegroeid met ongeveer 1,5 miljoen mensen naar 17,4 miljoen. Voor de komende twintig jaar komen daar naar verwachting nog eens ruim 1,5 miljoen mensen bij.

Bron: CBS

Vanaf 2023 worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren.

Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

In 2040 kwart bevolking 65-plus

Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2020 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur.

Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt.

Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen nu naar 10,4 miljoen rond 2027. Na een daling stijgt het weer, tot 10,9 miljoen in 2070.

Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,2 miljoen jongeren in 2070.

Bron: CBS

Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd

Vanwege het coronavirus groeit de bevolking dit jaar echter veel minder hard dan normaal, maar dat is tijdelijk. Naar verwachting komen er dit jaar 63.000 mensen bij, een halvering vergeleken met de groei in 2019.

Dit jaar overleden buitengewoon veel mensen vanwege het coronavirus. Bovendien zakte de migratie in vanwege de vele reisbeperkingen.

In de herfst was ondanks de tweede golf al te zien dat de migratiestromen weer groter werden. De onderzoekers verwachten een verdere toename als de komst van vaccins volgend jaar ervoor zorgt dat reisrestricties worden opgeheven. "De stijgende werkloosheid zal naar verwachting wel nog de toename van de arbeidsmigratie in 2021 beperken", nuanceren zij daarbij.

Het ligt ook in de lijn der verwachting dat het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen in 2021 zal afnemen vanwege betere behandelmethoden en vaccinatie. Het CBS houdt er wel rekening mee dat er tijdelijk meer mensen overlijden omdat zorg is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

LEES OOK: Dit zijn de 10 grootste landen qua bevolking in het jaar 2100 – China staat dan niet meer op de eerste plek