• Wereldwijd is dinsdag van ongeveer 415.000 mensen bekend dat ze besmet zijn of besmet zijn geweest met het coronavirus, dat de longziekte COVID-19 veroorzaakt.
 • Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk fors hoger.
 • Cijfers over gerapporteerde besmettingen zijn lastig te duiden door verschillen in meetmethoden tussen landen.
 • Nederland scoort relatief hoog met het aantal doden per miljoen inwoners, maar ook dat cijfer is lastig te interpreteren.

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus dat de longziekte COVID-19 veroorzaakt, is de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt. Internationaal is deze dinsdag van ongeveer 415.000 mensen bekend dat ze besmet zijn of besmet zijn geweest met het virus. De teller loopt gestaag op.

Dat blijkt uit cijfers die worden bijgehouden door de website Worldometer.

Hoewel het aantal bekende gevallen een schrikbarend beeld geeft van de snelle verspreiding van het virus, gaat die maatstaf gepaard met een aantal belangrijke beperkingen.

Zo is het cijfer niet alleen afhankelijk van de opmars van het virus, maar ook in belangrijke mate van de hoeveelheid testen die per land worden uitgevoerd en rapportage van de resultaten. Hoe actiever een land zoekt naar gevallen, hoe meer het er zal vinden.

Coronavirus: doden per miljoen inwoners

Andere maatstaven geven een soms een ander beeld van de ernst van de epidemie per land, met name het aantal doden afgezet tegen de omvang van de bevolking.

Italië voert de ranglijstjes op een tragische manier aan, met een officieel dodental dat dinsdag is opgelopen tot 6.820. Op de totale Italiaanse bevolking van ruim 60 miljoen betekent dat inmiddels een sterftecijfer van 112,8 per miljoen inwoners.

Uit de laatste cijfers van het RIVM is dinsdag gebleken dat inmiddels 276 mensen in Nederland aan COVID-19 zijn overleden. Op de totale Nederlandse bevolking van ruim 17 miljoen mensen is dat een sterftecijfer van 16,1 per miljoen inwoners. Dat is het op vier na hoogste aantal ter wereld, na Italië, Spanje, Iran en Frankrijk:

Lees ook op Business Insider

 • Aantal doden door Covid-19 per miljoen inwoners
 • Italië: 112,8
 • Spanje: 57,7
 • Iran: 23,0
 • Frankrijk: 16,8
 • Nederland: 16,1
 • Verenigd Koninkrijk: 4,9
 • China: 2,3
 • Zuid-Korea: 2,3
 • Verenigde Staten: 1,8
 • Duitsland: 1,6

Hoewel het Nederlandse dodental van 16 per miljoen inwoners minder schrijnend is dan de ruim 112 sterfgevallen per miljoen inwoners in Italië en de bijna 58 sterfgevallen per miljoen inwoners in Spanje, is het aanmerkelijk hoger dan andere omringende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk (bijna 5 sterfgevallen per miljoen inwoners) en Duitsland (1,6 sterfgevallen per miljoen inwoners).

Maar de vraag is wat dit zegt. Ook bij de sterftecijfers is de vraag of landen op dezelfde manier bijhouden en er kunnen verschillen zijn in de zorgcultuur.

Tegenover het AD zei microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht over het relatief hoge Nederlandse sterftecijfer dat dit bijvoorbeeld ook te maken kan hebben met de Nederlandse zorgcultuur, waarbij ouderen die ook andere ernstige ziektes hebben mogelijk eerder geen kunstmatige beademing meer krijgen. “Dat zou kunnen betekenen dat wij misschien wat eerder doden hebben, dan in andere landen, waar langer wordt doorbehandeld.”

In Nederland wordt sowieso relatief weinig getest, dus officiële cijfers van gevallen van COVID-19 geven volgens waarnemers een aanmerkelijk lager beeld van het werkelijke aantal besmettingen.

LEES OOK: Als je door het coronavirus een contractuele verplichting niet nakomt, is er dan sprake van overmacht?