Nieuwe regelgeving levert voor ondernemers altijd nieuwe uitdagingen op. Welke gevolgen nieuwe ontwikkelingen hebben is niet altijd duidelijk, maar er zijn een aantal ontwikkelingen waarvan de gevolgen moeilijk te negeren zijn.

De stikstofcrisis heeft in de tweede helft van het afgelopen jaar wel laten zien hoe groot de impact van beleid kan zijn. Om eerder gemaakte afspraken te kunnen nakomen zullen nieuwe maatregelen goed nageleefd moeten worden. Tegelijk staat het kabinet voor de uitdaging ook veel nieuwe huizen te realiseren.

Dat we in 2020 nog veel meer van maatregelen om de uitstoot van stikstof aan te pakken gaan horen zal dan ook niemand verbazen. Maar dat is niet de enige trend die van belang is voor ondernemers.

Het Economisch Bureau van ABN Amro maakte een overzicht van belangrijke ontwikkelingen voor ondernemers van het komend jaar. Hieronder heeft Business insider de 5 meest ingrijpende trends uit dat lijstje gefilterd. Natuurlijk de stikstofmaatregelen, maar ook vier andere ontwikkelingen.

Bekijk hieronder wat je als ondernemer in de gaten moet houden in 2020.


De introductie van 5G, nog geen vetpot voor telecombedrijven maar wel kassa voor de overheid

In 2020 worden er voor het eerst frequenties geveild voor de nieuwe generatie van mobiele netwerken. Met 5G kunnen hogere snelheden gehaald worden, maar zijn ook veel meer zendmasten nodig. Door complicaties met een zendstation van Defensie vindt de veiling relatief laat plaats.

Analist Kasper Buiting van ABN Amro verwacht dat 5G een grote rol kan spelen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van de zelfrijdende auto.

Ondanks de veelbelovende toekomst van 5G lijkt het er op dat het nog niet direct een vetpot zal opleveren voor de telecombedrijven. Niet alleen zijn er forse investeringen nodig voor de vele zendmasten, ook lijkt het lastig te worden om hogere prijzen te rekenen voor 5G, doordat in ons land de voorloper 4G zo goed werkt dat de 'upgrade' naar 5G relatief weinig waarde toevoegt.

Daarnaast speelt nog de kwestie Huawei. Het is nog niet duidelijk of het Chinese telecombedrijf apparatuur zal mogen leveren voor de Nederlandse netwerken, gelet op eventuele spionagerisico's.

Voorlopig lijkt de Nederlandse Staat, en dus de belastingbetaler, er wel goed uit te komen: de verwachte opbrengst is 900 miljoen euro.


De stikstofcrisis en PFAS-normen kunnen de bouw omzetverlies opleveren

De grote boerenprotesten zijn voor nu even voorbij, maar de effecten van de stikstofcrisis merken we in 2020 pas echt goed. Bedrijven moeten rekening houden met de uitstoot van stikstof en treffen nu al maatregelen.

Eerder konden bouwbedrijven via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vergunningen krijgen voor projecten. Er moesten dan wel maatregelen worden genomen om negatieve gevolgen in de toekomst te vermijden. Die regeling werd dit jaar door de Raad van State van tafel geveegd.

Extra maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid, moeten de bouwsector nu alsnog wat ruimte geven. Om meer ruimte voor uitstoot in de bouw over te laten gaat de overheid bovendien varkenshouders uitkopen. De vraag is of dit alles genoeg is, de omzetschade kan de sector tot 70.000 banen kosten, stelt econoom Madeline Buijs van ABN Amro.

Met de stikstofcrisis worden vaak in één adem de PFAS-normen genoemd, maar dit is niet hetzelfde. Het toeval wil dat de aandacht op hetzelfde moment ook op deze stoffen komt te liggen en de afkorting lijkt ook op die van de oude stikstofregelgeving. De strengere normen voor deze soms schadelijke stoffen treffen ook in dit geval de bouwbedrijven. Het zal dus spannend worden hoe de sector het komend jaar met al deze nieuwe uitdagingen om kan gaan.


Er komt nu echt een Brexit, maar Boris neemt niet alle onzekerheid weg

Boris Johnson

De Brexit gaat er nu echt komen. Met de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson ligt de weg naar een vertrek uit de EU nu helemaal open. Dat maakt in ieder geval en twijfel aan veel onzekerheid over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Toch zijn nog lang niet alle vragen beantwoord.

De Britse premier wil dat zijn land na 31 januari de Europese Unie verlaat. Daarna begint een overgangsperiode van elf maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels zodat onderhandeld kan worden over een handelsakkoord. Die tijdslijn lijkt echter wel erg ambitieus.

Johnson zegt die transitieperiode niet te willen verlengen, maar het is maar de vraag of zijn land er tegen het einde van 2020 echt klaar voor is. Als de premier toch wil vasthouden aan die deadline, dan kan de onzekerheid van een no deal weer de kop op steken, waarschuwt ABN-Amro.

Eerder concludeerden we wel dat de zekerheden die zijn positie hem nu geeft Johnson wel de ruimte geeft zich wat dichter naar de EU toe te bewegen.


Er is een enorme mismatch op de arbeidsmarkt

Koning Willem-Alexander tijdens de opening van de Tech Campus

Als techneut ben je nog altijd goed af. Bachelor- en masterstudenten met een ICT-opleiding hebben de beste kansen op een passende baan. Met zo'n achtergrond kun je bovendien ook in andere sectoren terecht.

Dat betekent echter nog altijd niet dat de studies met minder aantrekkelijke perspectieven minder studenten afleveren. Onderzoeker Didier Fouarge concludeerde eerder dat het wenselijk zou zijn als "er meer aandacht komt voor de arbeidsmarktkansen van opleidingen". Ook de economen van de ABN-Amro zien een mismatch op de arbeidsmarkt.

Ondernemers in de IT-sector ervaren zo nog altijd een tekort aan personeel als een belemmering. Voor bedrijven is het nu zaak om nieuwe manieren te vinden om personeel aan zich te binden, concludeert de bank verder. Niet geheel toevallig ook een conclusie die Harry van de Kraats, directeur van werkgeversorganistie AWVN trok.

Het binden van schaars personeel zal in het komend jaar een belangrijke plaats moeten gaan innemen in het HR-beleid van organisaties.


In 2020 moet de energietransitie echt van de grond komen

De toezeggingen die Nederland heeft gedaan om de opwarming van de aarde te beperken zullen er nu echt van moeten gaan komen. Dat kan alleen als de energietransitie veel meer tractie krijgt.

Er moeten meer windmolenparken komen en gebouwen moeten van aardgas af. Dat zijn al tal van veranderingen, maar daarnaast zijn er nog talloze beleidsmatige puzzelstukjes die snel op hun plaats moeten gaan vallen. Dat zien ook de economen van ABN-Amro.

De energietransitie heeft al een enorme impact op het bedrijfsleven. In 2015 waarschuwde transitiegoeroe Jan Rotmans nog voor het einde van de Rotterdamse haven. Anno 2019 wil de Maasstad snel de groenste stad van Nederland worden om de uitdagingen het hoofd te bieden. Ook zonder dat de tijd dringt betekent dat veel nieuwe veranderingen.

Aan het einde van het komend jaar moet de CO2 uitstoot al met een kwart verlaagd zijn ten opzichte van 1990. Er is nog maar 1 jaar te gaan en het is maar de vraag of die zogenaamde Urgenda-doelstellingen gehaald gaan worden.

Lees ook over ondernemen: