De komende jaren komen er ruim 460.000 extra banen bij. Dat zijn nieuwe arbeidsplaatsen. Wanneer ook de vervanging wordt meegeteld van werknemers die de komende jaren met pensioen gaan, worden er zelfs meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht.

Deze verwachtingen komen voort uit een eerder deze week gepubliceerd rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei zijn er dus goede baankansen voor studenten die de banenmarkt instromen. Volgens de onderzoekers hebben hoger opgeleiden met een bachelor- of masterdiploma de beste kansen op werk. Wel zijn er grote verschillen tussen de verschillende studierichtingen.

Steeds meer hoog opgeleide werkenden in Nederland

Van de gediplomeerden die de arbeidsmarkt instromen zijn er steeds meer hoogopgeleid. Maar met welke achtergrond heb je als hogeropgeleide nu het meeste kans op een nieuwe baan?

Ondanks de overwegend goede perspectieven zijn er ook een aantal gebieden waar de baankansen achter blijven. Wij zetten de kansen op de arbeidsmarkt voor bachelor- en master-instromers op een rijtje, op basis van het rapport van het arbeidsmarktinstituut ROA van de Universiteit van Maastricht.


Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor Bacheloropleidingen

 

Perspectief
Dienstverlening slecht
Journalistiek, gedrag en maatschappij slecht
Economie en recht matig
Kunst, taal en cultuur redelijk
Gezondheidszorg en welzijn goed
Landbouw, wiskunde en natuurwetenschappen goed
Onderwijs goed
Techniek en ICT goed

 

Voor bachelorstudenten met een opleiding op het gebied van onderwijs of ict zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt het best. Dat staat in schril contrast met studenten die vanuit een achtergrond in de dienstverlening of journalistiek.

Voor een studie als economie merken de onderzoekers op dat er een groot aantal studenten is, terwijl de vraag op de arbeidsmarkt minder is. Dit zorgt voor minder goede perspectieven.

Studenten met een technische achtergrond hebben juist een extra voordeel ten opzichte van anderen. "Dit komt doordat technische vaardigheden ook in functies buiten de techniek gewaardeerd worden", zo legt onderzoeksleider Didier Fouarge uit.


Toekomstige arbeidsmarktperspectieven voor masteropleidingen

 

Perspectief
Journalistiek, gedrag en maatschappij matig
Landbouw, wiskunde en natuurwetenschappen redelijk
Economie en recht redelijk
Kunst, taal en cultuur redelijk
Onderwijs goed
Gezondheidszorg goed
Techniek en ICT goed

 

De masteropleidingen laten deels hetzelfde beeld zien als de bachelors. Studenten die naar de arbeidsmarkt stromen hebben goede perspectieven met een achtergrond in de ict.

Tekorten binnen de de techniek, de zorg en het onderwijs houden naar verwachting van de onderzoekers de komende jaren aan. "Binnen de techniek en ICT zijn de arbeidsmarktperspectieven voor werktuigbouwkunde zelfs zeer goed", zo stelt het rapport.

Voor masterstudenten geldt ook dat een achtergrond in maatschappijstudies de minst goede perspectieven oplevert, al staan zij er wel wat beter voor dan de bachelorinstromers. Vooral voor communicatie en journalistiek de instroom groter dan de vraag van werkgevers, zo waarschuwen de onderzoekers.

De slechtste kansen liggen bij de bachelors bij psychologie, sociale en maatschappijwetenschappen, voor masters bij kunst. De grote verschillen in verwachte kansen op werk tussen studierichtingen suggereren volgens Fouarge dat "het wenselijk is dat er meer aandacht komt voor de arbeidsmarktkansen van opleidingen in de loopbaanoriëntatie op school".

Lees meer over de arbeidsmarkt: