• In de vierde aflevering van de podcast The Next Move spreken CEO’s Karien van Gennip van zorgverzekeraar VGZ en Bart Malenstein van zorgplatform Quin over innovatie in de zorg.
  • Welke stappen moet de zorgsector zetten om in 2030 te komen tot een systeem waarin de patiënt veel meer controle heeft en digitale hulpmiddelen bijdragen aan hogere kwaliteit en lagere kosten?
  • De podcast van Business Insider Nederland wordt gepresenteerd door strategisch adviseur en auteur Diederik Heinink.

In de vierde aflevering van de podcast The Next Move gaan CEO’s Karien van Gennip van zorgverzekeraar VGZ en Bart Malenstein van zorgplatform Quin in gesprek over innovatie in de zorgsector.

“Je voelt aan alles dat de zorgsector op een kantelpunt staat, als je kijkt naar digitalisering. Er gaat een patiëntenrevolutie komen”, zegt Van Gennip, die nu ruim vijf maanden aan het hoofd staat van VGZ, één van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland.

“In andere sectoren zijn mensen zo gewend dat je kwaliteitsvergelijkingen kunt doen, dat je toegang hebt tot data en dat het om ons draait. Dat moeten we in de zorg ook hebben”, aldus Van Gennip.

Quin wil als digitaal zorgplatform patiënten de regie geven, waarbij ze via een app symptomen kunnen checken, de huisarts kunnen raadplegen en ook bij vervolgstappen controle houden. Om een start te maken heeft Quin een aantal huisartspraktijken gekocht die aan zo’n model willen meewerken.

"Wij zitten het liefst helemaal voorin, nog voor iemand bij de huisarts aanklopt", zegt Malenstein. "Het begint bij de patiënt. Hoe voelt die zich, wat wil die? Daarna ga je vervolgstappen bepalen, met feedback van de patiënt en natuurlijk de zorgprofessional meenemend. Daarbij moet je kijken wat de meest logische vervolgstap is, vanuit de waarde voor de patiënt geredeneerd."

Volgens Van Gennip kan een digitale revolutie in de zorg waarbij de patiënt meer controle krijgt alleen slagen als verschillende partijen in de zorg een gezamenlijke visie ontwikkelen. "We moeten met elkaar bepalen hoe de zorg er in 2030 in Nederland uit komt te zien. Pas dan kan je samen stappen maken. Mensen kunnen heel goed met verandering omgaan, als ze weten waar ze naartoe werken en wat het doel is. Je hebt een driehoek van zorg, patiënt en technologie. Die moet je op elkaar aansluiten."

Dat innovatie in de zorg lastig valt te organiseren komt volgens Malenstein van Quin mede doordat de zorg al meer dan vijftig jaar is georganiseerd rondom ziektebeelden. "Daar is van alles omheen gekomen dat veelal in het ziekenhuis wordt afgehandeld. Veel dingen die daar gebeuren, kunnen anders georganiseerd worden: ofwel via digitale begeleiding of in een veel meer laagdrempelige setting. Dat gaat niet vanzelf. Ik geloof wat dit betreft sterk in de rol van ondernemerschap om verandering te bewerkstelligen."

De podcast van Business Insider Nederland wordt gepresenteerd door Diederik Heinink, strategisch adviseur en auteur van het boek The Era of the Who, over leiderschap in een snel veranderende wereld, waarin veeleisende en kritische consumenten steeds hogere eisen stellen aan bedrijven en merken.

Beluister hieronder de vierde aflevering van de podcast The Next Move met Karien van Gennip (VGZ) en Bart Malenstein (Quin):

Volg de podcast The Next Move en abonneer je via Spotify, Google of Apple.

Beluister ook: Podcast The Next Move met Michiel Witteveen (Mirage Retail) en Jouri Schoemaker (Pieter Pot): de kracht van de winkel versus online