Wie van baan wisselt, krijgt vaak een ander (beter) salaris. Maar dat is niet het enige wat verandert als je aan de slag gaat bij een andere werkgever. Dat onderschatten veel werknemers.

Ruim de helft van de Nederlanders (52 procent) denkt dat er naast het salaris nauwelijks financiële veranderingen zijn als je van baan wisselt, blijkt uit onderzoek onder 1.234 Nederlanders tussen de 20 en 60 jaar van DirectResearch in opdracht van Nationale-Nederlanden.

In 2019 wisselden naar schatting zo’n 900.000 mensen van baan, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Een fors deel hiervan zou op basis van de peiling van DirectResearch de financiële veranderingen na een overstap onderschatten. En dat terwijl die veranderingen wel invloed hebben op hun portemonnee.

Business Insider noemt hier 5 financiële zaken die vaak over het hoofd worden gezien bij het wisselen van baan: pensioen, reiskosten, toeslagen, zorgverzekering en de hypotheek.


1. Pensioen

pensioen, tekort, indexatie, korten

Slechts één op de zes Nederlanders denkt aan het pensioen bij het overstappen naar een andere werkgever. Onterecht want een nieuwe baan kan grote gevolgen hebben voor het pensioen en als je niet uitkijkt, zelfs een pensioentekort opleveren. Liefst check je het pensioen bij een werkgever voordat je overstapt.

Pensioenregeling werkgever of zelf pensioen opbouwen

Want heeft je nieuwe werkgever wel een pensioenregeling of moet je zelf een regeling treffen met bijvoorbeeld banksparen of een lijfrentepolis?

Lees ook op Business Insider

Belangrijk om te weten, want dat mooie salaris dat je nieuwe werkgever noemde is misschien inclusief het bedrag dat je moet gebruiken om zélf voor je oude dag te sparen. Dan wordt het misschien toch iets minder aantrekkelijk dan je dacht.

Premieverdeling bij pensioenregeling

Is er wel een pensioenregeling, wie betaalt dat dan? Werkgevers betalen doorgaans de helft of meer van de pensioenpremie. De rest hoest je zelf op. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen aangezien de premie ongeveer 10 tot 15 procent van je bruto jaarsalaris bedraagt. Vraag dus even hoe de premie wordt verdeeld.

De laatste jaren dreigen er constant pensioenkortingen en/of premieverhogingen en pensioenen worden al tien jaar lang niet geïndexeerd omdat fondsen onder de zogenoemde dekkingsgraad zitten. Dat duidt op het gevaar dat niet aan de pensioenverplichtingen kan worden voldaan.

In andere woorden het: pensioenfondsen zijn mogelijk niet rijk genoeg om uit te keren wat ze hebben beloofd. Het is goed om daar ook rekening mee te houden.

Beschikbare premieregeling

Bij de klassieke pensioenregeling streeft een pensioenfonds ernaar om een uitkering te bieden die samen met de AOW-uitkering ongeveer 70 procent van het gemiddelde loon bedraagt. Omdat zo’n toezegging steeds lastiger valt waar te maken, is tegenwoordig de zogenoemde beschikbare premieregeling in zwang.

Bij een beschikbare premieregeling is van kortingen of premieverhogingen geen sprake omdat er simpelweg geen beloftes zijn gedaan over de uitkering. De premie staat wel vast, handig voor de werkgever die weet wat hij kwijt is aan het pensioen van zijn werknemer. Maar jij als werknemer weet dus niet hoeveel je later krijgt uitgekeerd.

Van het opgebouwde kapitaal koop je namelijk zelf een periodieke pensioenuitkering bij een verzekeraar naar keuze. Hoeveel die uitkering bedraagt hangt af van het opgebouwde kapitaal, waarbij de werknemer het beleggingsrisico loopt, en de rentestand op het moment dat je het kapitaal in een uitkeringsproduct stopt – het kan dus vriezen of dooien.

Partnerpensioen

Denk ook aan het partnerpensioen als je van baan wisselt. Er zijn steeds meer regelingen waarin geen geld opzij wordt gezet voor de partner maar een verzekering wordt afgesloten op het leven van de deelnemer.

Dit betekent dat alleen aan de partner wordt uitgekeerd zolang er premie is betaald tot het moment van overlijden. Als je uit dienst gaat omdat je bijvoorbeeld elders aan de slag gaat, betaal je geen premie meer. Kom je daarna te overlijden dan krijgt je partner dus geen uitkering.

Om dit te voorkomen kun je een deel van je pensioen omzetten in partnerpensioen op het moment dat je overstapt naar een andere werkgever. Uiteraard valt je eigen pensioen daardoor lager uit.

Compensatie bij minder gunstige pensioenregeling

Pakt de pensioenregeling van de potentiële nieuwe werkgever ongunstig uit vergeleken met je die van je huidige baas, dan kun je vragen of dit gecompenseerd kan worden in je salaris.

Het is meestal niet mogelijk om een hogere bijdrage voor je pensioen van je werkgever te krijgen omdat vaak sprake is van een standaard pensioenregeling die voor alle werknemers gelijk is.


2. Reiskostenvergoeding

aangifte 2017 trein reiskosten belasting aftrekposten leaseauto

Foto: ANP

Uit het onderzoek van DirectResearch blijkt dat ongeveer 5 procent van de Nederlanders denkt aan reiskosten bij het wisselen van baan.

Houd er rekening mee dat een werkgever niet verplicht is reiskosten te vergoeden, tenzij dit in de cao staat. Het is dus belangrijk reiskosten aan te kaarten als je niet in dezelfde plaats woont waar je werkt.

Kom je met eigen vervoer, dan wordt doorgaans 19 cent per kilometer vergoed. Hoger gaan werkgevers meestal niet omdat dit extra belast is. Dat geldt niet als je met het openbaar vervoer komt. Je zou dus ook kunnen vragen of je werkgever een OV-abonnement wil betalen.


3. Toeslagen

Nog geen 2 procent van de Nederlanders denkt aan toeslagen als zij van baan veranderen.

Van de Belastingdienst krijg je wellicht kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag. Hoeveel toeslag je krijgt is afhankelijk van je inkomen. Als dat inkomen verandert omdat je van baan wisselt, kan het dus zijn dat je meer of minder toeslag krijgt.

In 2020 heb je bijvoorbeeld vanaf een inkomen van 31.000 euro geen recht meer op zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner dan is dat vanaf 38.500 euro. Het percentage van de kosten die je vergoed krijgt via de kinderopvangtoeslag daalt naarmate het inkomen stijgt.

Waar je vooral op moet letten is dat je het nieuwe inkomen op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst. Als je een inkomensstijging niet meldt, krijg je toeslag op basis van een te laag inkomen. Dat kan leiden tot een dikke rekening die je moet terugbetalen aan de fiscus.

Lees in dit verband ook: Geen zorgtoeslag aangevraagd? Misschien heb je daar wel recht op – dit zijn de 2 grootste misverstanden die erover bestaan


4. Zorgverzekering

Zorgverzekering; hier moet je op letten om niet te veel kosten te maken

Het kan zijn dat je een collectieve zorgverzekering hebt afgesloten bij je oude werkgever. Of je kan overstappen hangt af van je nieuwe werkgever.

In principe is het bij zorgverzekeringen zo dat je één keer per jaar mag overstappen aan het einde van het jaar. Maar als je nieuwe werkgever ook een collectieve verzekering biedt, mag je tussentijds overstappen.

Dat mag niet als je de collectieve verzekering wilt inruilen voor een individuele verzekering. In dat geval blijf je tot het overstapmoment bij de collectieve verzekering, zonder de voordelen van een collectieve verzekering.

Lees in dit verband ook: Medische zorg: dit verandert er per 1 januari 2020


5. Hypotheek

Starters op de woningmarkt met een flexibel arbeidscontract krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie

Slechts 1,4 procent van de ondervraagden in het onderzoek van DirectResearch denkt aan een hypotheek bij het veranderen van baan.

Het is goed om te weten hoe je nieuwe loonstrook eruit gaat zien, als je van plan bent een hypotheek af te sluiten. Met je (nieuwe) brutoloon heb je wellicht een snelle berekening gemaakt van wat je maximaal mag lenen, maar wellicht moet je verder kijken dan dat.

Van belang is om te weten wat precies onder dat brutoloon valt. Je kunt ervan uitgaan dat geldverstrekkers looncomponenten als een 13e maand, vakantietoeslagen en vaste onregelmatigheidstoeslag wel meenemen in de berekening voor de maximale hypotheek.

Maar sommige werkgevers vegen deze loonelementen (voor een deel) bij elkaar in een zogenoemd flexbudget, ook wel keuzebudget of persoonlijk budget genoemd. Werknemers kunnen vakantiegeld dan bijvoorbeeld uitgeven aan verlofdagen.

Het kan zijn dat de bank het flexbudget daarom niet als structureel inkomen ziet en het daarom ook niet meeneemt in het toetsinkomen. Dat betekent dat de maximale hypotheek lager kan uitvallen dan je dacht.

Lees in dit verband: Maximale hypotheek bepalen? De bank rekent niet altijd met het brutoloon dat op je werkgeversverklaring staat 


Lees meer over werk en salaris: