Premium content ophalen

Met de afsluiting van 2019 komt ook het eerste loonstrookje van 2020 in beeld. Door wijzigingen in de belastingen zal dat er anders uitzien. Salarisverwerker ADP heeft geïnventariseerd hoe de verschillen tussen het bruto en netto loon zullen uitvallen.

Een belangrijke wijziging in 2020 betreft de tarieven voor de inkomstenbelasting in box 1. Het kabinet-Rutte 3 heeft besloten dat we versneld naar een zogenoemd tweeschijvenstelsel gaan in 2020.

Door de belastinghervorming gaan de tarieven voor de inkomstenbelasting omlaag. Bovendien sleutelt het kabinet aan heffingskortingen die in mindering worden gebracht op de te betalen belasting. Daarbij profiteren vooral midden- en hogere inkomens van een hogere arbeidskorting.

In hoofdlijnen ziet de nieuwe opzet van de inkomstenbelasting in box 1 er zo uit: voor werkenden geldt vanaf volgend jaar bij het inkomen tot 68.507 een belastingtarief van 37,35 procent. Daarboven is het tarief 49,50 procent.

In de meeste gevallen krijgen belastingplichtigen dus te maken met lagere belastingtarieven. Alleen voor het inkomen tot bijna 21.000 euro gaat het tarief iets omhoog vergeleken met het tarief van 36,65 procent dat nu geldt.

In de tabel hieronder zie je de belangrijkste wijzigingen in de belastingtarieven.


 

Loonstrookje januari 2020: bruto versus netto

Salarisverwerker ADP heeft voor een reeks inkomens berekend hoe de fiscale veranderingen uitpakken. Hieronder volgt een overzicht van bruto maandlonen die uiteenlopen van 2.500 euro per maand tot 7.500 euro per maand.

Gekeken is wat er netto overblijft op het loonstrookje in december 2019 en in januari 2020.


 
Te zien is dat er door de fiscale wijzigingen in alle gevallen sprake is van een hoger nettoloon. Dat kan uiteenlopen van ongeveer 40 euro tot 100 euro per maand erbij. Procentueel gaat het om stijgingen van 1,6 procent tot 2,2 procent.

Van belang is wel om te beseffen dat bruto-nettoberekening van ADP nog geen rekening houdt met de hypotheekrenteaftrek. Voor huiseigenaren betekent de verlaging van de belastingtarieven immers ook dat de betaalde hypotheekrente in box 1 van de inkomstenbelasting tegen een lager tarief aftrekbaar is. Dit negatieve effect zie je niet terug op het loonstrookje.

De verschillen tussen bruto en netto die ADP presenteert staan ook los van eventuele loonstijgingen die via cao's of individueel worden bepaald.

Lees meer over salaris en belastingen:

Premium content ophalen