Wie een blik op zijn loonstrook werpt, wil meestal twee dingen weten: het brutoloon (hoeveel betaalt mijn werkgever?) en het nettoloon (wat houd ik daarvan over?).

Maar bij een hypotheekaanvraag moet je verder kijken.

Huizenzoekers zijn al snel geneigd uit te gaan van het brutoloon als ze een snelle berekening willen maken van wat ze maximaal kunnen lenen. Dat kan allemaal net even iets anders liggen.

Bij een hypotheekaanvraag is het brutoloon het uitgangspunt voor het berekenen van de maximale hypotheek, maar wat valt daaronder?

Je kunt ervan uitgaan dat geldverstrekkers een vaste eindejaarsuitkering of 13e maand, vakantietoeslagen, een vaste onregelmatigheidstoeslag meenemen in de berekening. Dit zijn ‘zekere looncomponenten’, bedragen die de werknemer hoe dan ook krijgt uitgekeerd.

Flexbudget maakt het schimmig

Maar het wordt schimmiger als loonelementen als vakantiedagen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (voor een deel) bij elkaar zijn geveegd in een zogenoemd flexbudget, ook wel bekend als een individueel keuzebudget of persoonlijk budget.

De werknemer kan ervoor kiezen dit budget uit te laten keren of te besteden aan verschillende doelen, zoals een opleiding of extra verlofdagen.

Lees meer: Dit betekenen alle ingewikkelde termen op je loonstrookje

Jeroen Wolfsen van intermediair Moneywise ziet dat vooral jonge stellen ervoor kiezen het bedrag te laten uitkeren. “Ze hebben het extra inkomen nodig voor hun hypotheek.” Maar eenmaal bij de bank komen ze van een koude kermis thuis, want die neemt het flexbudget niet mee in het toetsinkomen.

Hoewel het flexbudget bestaat uit zekere looncomponenten als vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, kunnen werknemers toch besluiten het flexbudget uit te geven aan bijvoorbeeld verlofdagen. “Banken zien het daarom niet als structureel inkomen”, zegt Wolfsen.

Onzekere looncomponenten tellen niet mee

Ook onzekere looncomponenten vallen waarschijnlijk buiten de boot. Denk hierbij aan een gezondheidsbudget, een extraatje dat je krijgt omdat je niet ziek bent geworden, of een prestatiebonus.

“De bank weet natuurlijk niet of jij het komende jaar twee keer wordt getroffen door een zware griep. Of dat je minder presteert waardoor de bonus lager uitvalt”, zegt Joke van der Velpen, kennismanager Wet- en Regelgeving bij Visma Raet, dat software levert voor personeelszaken en salarisverwerking.

Andere componenten worden niet meegenomen in het toetsinkomen omdat ze niet vrij te besteden zijn of omdat de hoogte ervan kan verschillen. Denk hierbij aan een opleidingsbudget of een mobiliteitsbudget voor een fiets of auto.

Houd er dus rekening mee dat het brutoloon dat jij in gedachten hebt of dat op je werkgeversverklaring staat, niet per se hetzelfde bedrag is als waar de bank vanuit gaat bij het berekenen van de maximale hypotheek.

"Ik kom klanten tegen die bij online rekentools een brutoloon van bijvoorbeeld 50.000 euro invullen, omdat ze dat op hun werkgeversverklaring zien staan", vertelt Jeroen Wolfsen. "Maar dan blijkt de bank uit te gaan van een brutoloon van 45.000 euro voor het berekenen van de maximale hypotheek, omdat een aantal loonelementen op de werkgeversverklaring niet zijn meegenomen. Gevolg: de huizenkoper kan tienduizenden euro’s minder lenen dan hij dacht."

Lees meer over hypotheken: