Hoe hoog is mijn WW-uitkering? Dat is een van de eerste vragen die bij werklozen opkomt.

De meeste mensen weten wel dat ze twee jaar lang een WW-uitkering kunnen ontvangen die grotendeels 70 procent van het laatstverdiende loon bedraagt. Maar welk loon is dat dan precies?

Uitkeringsinstantie UWV gaat uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon). Dit is het bedrag waarover de werkgever premies voor werknemers- of sociale verzekeringen betaalt. Denk aan de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW).

Belangrijk om te weten is dat het sv-loon zowel hoger als lager kan uitvallen dan het brutoloon. Dat kan bijvoorbeeld komen door het werknemersdeel van de pensioenpremie dat het sv-loon verlaagt.

“Wie 4.000 euro bruto verdient en daarvan 300 euro pensioenpremie betaalt, heeft een sv-loon van 3.700 euro. Op basis daarvan wordt dan de WW-uitkering berekend”, zegt Joke van der Velpen van Visma Raet, dat software levert voor personeelszaken en salarisverwerking. In dit voorbeeld valt de WW-uitkering op basis van het sv-loon ruim 200 euro lager uit.

Overigens valt vakantiegeld wel onder het sv-loon, maar het kan zijn dat dit niet op elke loonstrook is meegenomen. Let erop dat je vakantiegeld meeneemt in je berekeningen.

Hoger inkomen slinkt meer in WW

Een grotere teleurstelling ligt op de loer voor mensen met hogere inkomens die ervan uitgaan dat hun brutoloon de grondslag is voor een WW-uitkering. Wie zo’n anderhalf keer modaal of meer verdient, ziet bij werkloosheid een groter deel van het inkomen slinken dan mensen met lagere inkomens.

Het UWV berekent de WW-uitkering op basis van het dagloon en maandloon, waarvoor het sv-loon het uitgangspunt is. Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal werkdagen per maand.

“Voor het dag- en maandloon geldt een maximum. Het maximum dagloon is in 2019 214 euro en het maandloon 4.660 euro. Dit is het maximale bedrag waarover je 70 procent aan WW-uitkering kunt ontvangen”, legt Van der Velpen uit.

Wie 5.500 euro per maand verdient, komt tientallen euro’s boven het maximum dagloon uit. In dit geval rekent het UWV met het maximum dagloon om tot het maandloon van zo’n 4.660 euro bruto te komen.

In de eerste twee maanden ontvang je 75 procent aan WW-uitkering van dit bedrag en daarna 70 procent. Dat komt neer op respectievelijk 3.495 en 3.261 euro bruto WW-uitkering, honderden euro’s minder dan als het maximum niet zou gelden.

Sv-loon staat niet altijd op je salarisstrook

Nu wil je misschien wel opzoek naar je sv-loon op je salarisstrook, maar er is een kans dat je het daar niet kan vinden. “Werkgevers zijn niet verplicht het sv-loon apart te vermelden, maar in plaats van het sv-loon kun je het bedrag ‘loon voor loonheffing’ meenemen”, zegt Van der Velpen.

Onder loon voor loonheffing vallen onder meer het salaris, toeslagen, vakantiebijslag, overwerkloon en winstuitkeringen. Verminder je dat bedrag met de pensioenpremie, dan rolt daaruit het sv-loon.

Lees meer: