Wat verandert er komend jaar voor je portemonnee? Aan het eind van het jaar brengt Business Insider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen.

We trappen af met de zorg. Deze wordt komend jaar weer duurder, vooral door de halvering van de maximale collectiviteitskorting.

De premie voor de basisverzekering neemt komend jaar met gemiddeld 27,36 euro toe op jaarbasis. Maar de werkelijke stijging is voor de meeste consumenten een stuk groter, omdat de maximale collectiviteitskorting wordt gehalveerd.

Verder loopt het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis in 2020 op tot bijna 500 euro per jaar, dus shoppen loont.

Bekijk hieronder de belangrijkste verandering in de zorg die gevolgen hebben voor je portemonnee.


Basispakket: extra vergoedingen

Welke zorg je krijgt vergoed via je basiszorgverzekering, is voor iedereen gelijk. Komend jaar wordt het pakket verder uitgebreid. Zo is er goed nieuws voor wie wil stoppen met roken. Je betaalt geen eigen risico meer als je via de huisarts deelneemt aan een stoppen-met-rokenprogramma.

Moet je langer dan drie aaneengesloten dagen naar het ziekenhuis voor behandelingen zonder dat je wordt opgenomen en woon je ver van het ziekenhuis, dan heb je vanaf 1 januari recht op een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die chemotherapie ondergaan of een nierdialyse nodig hebben.

Net als vorig jaar valt de NIPT-test voor zwangere vrouwen in het basispakket. Dit is een bloedonderzoek om te kijken of je ongeboren baby een chromosoomafwijking heeft. Wel geldt hiervoor een eigen bijdrage van 175 euro.

Als je een geneesmiddel nodig hebt dat zo duur is dat het niet in de basispakket is opgenomen, dan vang je ook bot als dit middel door de apotheek wordt bereid. In 2020 wordt deze regeling versoepeld: je krijgt de apotheekbereiding wél vergoed, mits ook deze prijs niet extreem hoog is.

Verder wordt er ook een medicijn aan het basispakket toegevoegd: het MS-geneesmiddel Fampyra.


Premie basispolis: gemiddeld 1,9 procent duurder

De basisverzekering wordt gemiddeld 2,28 euro per maand duurder, zo becijferde Zorgwijzer onlangs. Dat komt neer op een premiestijging van 1,9 procent. De gemiddelde premie komt daarmee uit op 119,83 euro per maand (ofwel 1.437,96 euro per jaar), bij een standaard eigen risico van 385 euro.

De bedragen lopen wel uiteen. Volgens Zorgwijzer is het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis zelfs groter dan ooit. Voor een basisverzekering met een regulier eigen risico van 385 euro, komt het maximale verschil uit op maar liefst 492 euro, terwijl de dekking voor iedereen gelijk is.

Het loont dus de moeite om verzekeringen met elkaar te vergelijken. Maar staar je niet blind op de premie, want er zijn soms wel verschillen in de vrijheid van ziekenhuiskeuze en de vergoeding bij zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten. Ook moet bij sommige prijsvechters alles online worden geregeld, terwijl elders ook persoonlijk contact mogelijk is.

De voordeligste basispolis komend jaar is die van Zekur (van Univé), met een maandpremie van 101,95 euro. De duurste sluit je af bij De Amersfoortse (onderdeel van ASR) voor 142,95 euro. Maar hierbij geldt wel dat je bij Zekur niet bij elk ziekenhuis een volledige vergoeding krijgt voor planbare zorg. Houd daar rekening mee, als je zo'n goedkope polis overweegt.

Je kunt overigens vaak wat besparen op je zorgkosten door de jaarpremie in één keer vooruit te betalen.

Halvering collectiviteitskorting

Hoewel de gemiddelde zorgpremie met 1,9 procent omhoog gaat, wordt de pijn voor de meeste verzekerden een stuk groter. De overheid heeft namelijk besloten om de maximale collectiviteitskorting voor de basispolis te halveren, van 10 naar 5 procent.

Volgens Zorgwijzer wordt je basisverzekering hierdoor in één klap 60 tot 80 euro per jaar duurder. Het is dan de vraag of een collectieve verzekering, die je bijvoorbeeld afsluit via je werkgever, sportclub of vakbond, dan nog wel de voordeligste optie is. Er zijn ook verzekeringen zonder collectiviteitskorting die scherper geprijsd zijn dan duurdere polissen mét korting. Let dus niet op het kortingspercentage, maar op de nettopremie.


Aanvullende verzekering

Omdat veel verzekeraars veranderingen aanbrengen in de dekking en de premie, is het verstandig om de polisvoorwaarden van je huidige verzekering goed uit te pluizen en niet automatisch de polis te verlengen.

Daarnaast loont het de moeite om je pakket te vergelijken met andere verzekeraars, omdat je hier soms een behoorlijke kostenbesparing kunt realiseren. De premieverschillen tussen aanvullende verzekeringen zijn zelfs nog een stuk groter dan die van de basispolis.

Bedenk wel dat vergelijken een stuk lastiger gaat dan bij de basispolis, omdat de dekkingen sterk van elkaar verschillen. Zorg er daarom voor dat je geen appels met peren vergelijkt. En wees ook kritisch op de dekking: verzeker je alleen voor zorg die je echt nodig hebt.

Wil je switchen van verzekeraar, dan moet je er wel snel bij zijn. Je moet je vóór 1 januari je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

De belangrijkste informatie die je nodig hebt bij je besluit om wel of niet over te stappen vind je hier.


Tandarts: tarieven stijgen met gemiddeld 1,7 procent

De tarieven voor tandheelkunde en orthodontie worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze stijgen komend jaar met gemiddeld 1,7 procent. De tarieven voor komend jaar vind je binnenkort op deze website.

Let wel: dit zijn maximumbedragen. Tandartsen kunnen ook lagere tarieven hanteren. Ook kan de ene tandarts een iets uitgebreidere behandeling geven dan de andere, door bijvoorbeeld extra foto's te maken. Hierdoor ben je niet overal even goedkoop uit.

Wist je trouwens dat de tandarts verplicht is om je vóór je in de stoel stapt een kostenbegroting te geven als hij verwacht dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro?

Meer informatie over aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen, vind je in dit artikel.


Eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico blijft in 2020 gelijk. Dit betekent dus dat je net als dit jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen.

Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Dat kan een aantrekkelijke premiekorting opleveren. Bij een maximaal eigen risico van 885 euro, is ZieZo (van Zilveren Kruis) de meest voordelige verzekering, met een maandpremie van 83,25 en die van De Amersfoortse wederom de duurste (117,95 euro), aldus Zorgwijzer. Dat komt neer op een premieverschil op jaarbasis van maar liefst 416,40 euro.

Bedenk wel dat deze optie alleen loont als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.


Zorgtoeslag stijgt...

De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je jaarinkomen en je gezinssituatie. Naarmate je inkomen hoger uitpakt, ontvang je minder zorgtoeslag.

Komend jaar gaat de maximale zorgtoeslag omhoog. Voor mensen met een minimuminkomen stijgt dit bedrag met 5 euro per maand (ofwel 60 euro per jaar) naar 104 euro. Gezinnen krijgen er 7 euro per maand (ofwel 84 euro per jaar) bij. Zij ontvangen dan maximaal 199 euro per maand. Zoals je ziet is deze toename hoger dan de stijging van de zorgpremie.

Op deze pagina kun je zelf laten uitrekenen op hoeveel zorgtoeslag je komend jaar recht hebt.

... evenals de drempel om deze te krijgen

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag je jaarinkomen niet hoger zijn dan 30.481 euro (tegen 29.562 euro nu). Voor partners geldt een limiet van 38.945 euro (tegen 37.885 euro nu). Deze grenzen zijn dus iets verhoogd. Heb je een jaarinkomen dat lager ligt dan deze bedragen, dan kom je in aanmerking voor zorgtoeslag.

Ook de maximale vermogensgrens gaat omhoog, naar 116.613 euro (tegen 114.776 nu). Heb je een toeslagpartner, dan ligt de grens straks op 147.459 euro, tegen 145.136 euro nu. Heb je op 1 januari te veel vermogen, dan heb je het hele jaar geen recht op toeslag.


Lees meer fiscale eindejaarstips: