Voor starters op de huizenmarkt moet het makkelijker worden om een hypotheek te krijgen, ook als ze geen vast arbeidscontract hebben. Maar er zijn nog veel andere situaties waarbij een bepaald inkomen niet of beperkt meetelt bij hypotheekaanvragen. Bijvoorbeeld als je inkomen in dollars in plaats van euro’s ontvangt.

Afgelopen juni gaf minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aan dat ze het mogelijk wil maken voor starters met een flexcontract om eenvoudiger een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af te sluiten. Zzp’ers moeten nu doorgaans bij de bank kunnen aantonen dat ze gedurende een bepaalde periode een stabiel inkomen hebben.

Het idee is dat een ‘arbeidsmarktscan’ die inzicht geeft in de loopbaanperspectieven en het toekomstige inkomen ook moet meetellen bij de hypotheekaanvraag.

Financieel intermediair De Hypotheekshop signaleert in de nieuwsbrief van deze week dat freelancers niet uniek zijn als het gaat om problemen bij het krijgen van een hypotheek. De acceptatie van bepaalde inkomensbronnen kan ook in andere gevallen lastig zijn.

Hypotheek: wat telt mee als toetsinkomen?

Volgens de regels die geldverstrekkers hanteren voor het zogenoemde ‘toetsinkomen‘, dat de maatstaf is voor de maximale hypotheek, kan dit inkomen bestaan uit een aantal componenten. Meest robuust is een vast jaarsalaris plus vakantietoeslag.

Maar ook inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie, een pensioenuitkering, een sociale uitkering, alimentatie en andere inkomensdelen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Van belang is altijd dat het om een stabiele inkomstenstroom gaat.

De regels bieden een algemeen houvast voor geldverstrekkers, maar daarbij blijft altijd ruimte voor interpretatie. Volgens De Hypotheekshop moet je er bij de volgende negen soorten inkomen daarom rekening mee houden dat ze niet of slechts beperkt meetellen voor het toetsinkomen. Je loopt dan dus het risico minder hypotheek of helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen.

Hiermee krijg je lastig een hypotheeklening:

  • Inkomen uit arbeid na AOW-leeftijd
  • Inkomen als raadslid
  • Inkomen uit Persoonsgebonden Budget bij een familielid
  • Inkomen in andere valuta dan euro’s
  • Inkomen ontvangen van een in het buitenland gevestigde werkgever
  • Inkomen uit gastouderschap
  • Bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals WAO en WGA
  • WW-uitkering
  • Kinderalimentatie en kinderbijslag

Lees meer over hypotheken: