Ontslagen worden is in de meeste gevallen niet het beste wat je kan overkomen, maar wellicht kan de wettelijke transitievergoeding het leed verzachten. De vraag is dan natuurlijk: hoeveel geld krijg je mee?

Werkgevers zijn sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 verplicht om een transitievergoeding uit te keren aan werknemers die zij ontslaan. Aanvankelijk hadden werknemers recht op de vergoeding na 24 maanden dienstverband, maar sinds 1 januari 2020 is dat al vanaf de eerste werkdag.

Dus ook bij ontslag in je proeftijd of als je contract niet wordt verlengd, heb je recht op een transitievergoeding. Het initiatief tot ontslag moet bij de werkgever liggen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen door de werknemer.

Heb je de baas gezegd dat je zijn kop van z’n romp trekt of heb je het kankerverwekkende chroom-6 in de gootsteen geloosd, dan ligt er waarschijnlijk geen transitievergoeding in het verschiet. Hetzelfde geldt als je een scheldende schilder bent of een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar), die tijdens een horeca-controle zelf wat biertjes achteroversloeg.

Als van het omgekeerde sprake is, dus verwijtbaar handelen door de werkgever, dan heb je wél recht op een transitievergoeding als je om die reden ontslag neemt. Het initiatief mag in deze situatie dus wel bij jou liggen.

Verschil tussen transitievergoeding en ontslagvergoeding

Wellicht is het ook goed om te weten dat een transitievergoeding niet hetzelfde is als een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding is geen verplichting voor werkgevers, terwijl de voorwaarden voor de uitkering van een transitievergoeding en de berekening ervan wettelijk zijn vastgelegd.

Naast verwijtbaar handelen is er nog een aantal situaties waarin je geen recht hebt op een transitievergoeding bij ontslag.

Een ervan is als je het bedrijf verlaat met 'wederzijds goedvinden' - formeel ligt het initiatief dan dus niet alleen bij de werkgever. Hierbij krijg je géén transitievergoeding, maar maak je afspraken met de werkgever over een eventuele ontslagvergoeding in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

We zeggen 'eventuele ontslagvergoeding', omdat deze niet per se in het voorstel van de werkgever zit. Het is een onderhandelingspunt. Wil je meer weten over ontslag met een vaststellingsovereenkomst, lees dan hier waar je op moet letten.

De ontslagvergoeding bij een vaststellingsovereenkomst kan hoger of lager zijn dan de transitievergoeding, die je zou krijgen bij 'opzegging met instemming' waarbij het initiatief bij de werkgever ligt. Dit is een eenzijdige opzegging van het dienstverband door de werkgever, waarmee je schriftelijk moet instemmen.

Transitievergoeding afhankelijk van inkomen en aantal dienstjaren

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en de duur van het dienstverband, waarbij zoals gezegd de eerste werkdag al meetelt. Verder is het goed om te weten dat de transitievergoeding per 1 januari 2024 maximaal 94.000 euro bedraagt. Of, als je salaris hoger is dan 94.000 euro, maximaal één bruto jaarsalaris.

Voor de berekening van de transitievergoeding bij inkomens tot 94.000 euro geldt een formule die wettelijk is vastgelegd. Hierbij geldt dat je recht hebt op een derde van het maandsalaris per dienstjaar, vanaf de eerste werkdag. We komen later terug op de formule.

Wellicht is het eerst interessant om te zien hoeveel transitievergoeding je kan ontvangen bij een verschillend aantal dienstjaren en bij verschillende inkomens. Business Insider Nederland heeft de transitievergoeding berekend voor een dienstverband dat tussen de 1 en 20 jaar duurde, bij drie verschillende inkomens.

Hiervoor hebben we een handige tool van berekenhet.nl gebruikt.

De tabel hieronder toont de transitievergoeding bij een dienstverband tussen de 1 en 20 jaar, en bij inkomens van 40.000 euro, 72.000 euro en 94.000 euro per jaar. Het inkomen van 94.000 euro is dus het maximale inkomen waarbij de formule geldt dat je een derde van je maandsalaris per dienstjaar aan transactievergoeding krijgt.

Zoveel transitievergoeding krijg je per inkomen en aantal dienstjaren

Per maand komen de bovenstaande jaarinkomens neer op respectievelijk 3.500 euro (modaal), 6.000 euro en 7.833 euro. Bekijk hieronder wat dat aan transitievergoeding kan opleveren. De eerste kolom toont het aantal dienstjaren. In de opeenvolgende kolommen vind je de transitievergoeding per inkomen.

Te zien is dat je met een modaal inkomen bij 1 jaar dienstverband ruim 1.000 euro transitievergoeding krijgt. Verdien je 94.000 euro per jaar, dan bedraagt de transitievergoeding bij een jaar dienstverband ongeveer 2.800 euro. Bij 20 jaar is dat zo'n 56.000 euro.

Zoals gezegd bedraagt de transitievergoeding een derde van het maandsalaris per dienstjaar, vanaf de eerste werkdag. Maar waarschijnlijk bestaat je dienstverband niet uit een volledig aantal dienstjaren.

De transitievergoeding over de resterende periode van het dienstverband, wordt volgens een formule berekend die ook van toepassing is als je ergens korter dan een jaar hebt gewerkt. De formule is als volgt: Bruto salaris ontvangen over resterende periode/bruto maandsalaris x (1/3 bruto maandsalaris/12).

Mocht je geïnteresseerd zijn in de berekening van de transitievergoeding, dan vind je hieronder een voorbeeld.

Voorbeeldberekening transitievergoeding

Stel dat je 6 jaar en 5 dagen werkte voor een bedrijf. Acht uur per dag, vijf dagen in de week, tegen een bruto maandsalaris van 3.500 euro en een bruto uurloon van 21,88 euro. De berekening is dan als volgt:

Eerst wordt de transitievergoeding over het volledige aantal dienstjaren berekend. Dus 6 jaar x (1/3 van €3.500) = €7.000. Vervolgens wordt de transitievergoeding over de overige 5 dagen berekend.

Eerst wordt het salaris over de resterende 5 dagen berekend. Dus: 5 dagen x 8 uren = aantal gewerkte uren x bruto uurloon = salaris over resterende 5 dagen. Ofwel: 5 x 8= 40 x 21,88 = 875,20 euro.

Vervolgens geldt de volgende formule :(salaris over resterende 5 dagen/maandsalaris) x (1/3 maandsalaris/12 maanden). Dus: (€875,20/3.500 = 0,25) x (1.166,67/12 =97,22) = €24,31

De totale transitievergoeding is het totaal van zes volledige dienstjaren plus de resterende periode van 5 dagen. Dus: €7.000 + €24,31 = €7.024,31

Lees ook: Voor de hoogte van je WW-uitkering kijkt het UWV naar je sv-loon, maar wat is dat eigenlijk?