Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Heerlen is afgelopen maand ontslagen, onder meer omdat hij tijdens een horecacontrole in 2022 twee biertjes heeft gedronken. Zelf beweerde de ambtenaar slechts een alcoholvrij biertje te hebben genuttigd.

Het is tot een rechtszaak gekomen, waarin een de rechtbank Limburg het contract van de ambtenaar heeft ontbonden, zo blijkt uit een deze week gepubliceerd vonnis van 13 juli. De man, die actief was binnen het Cluster Interventieteam Ondermijning en Criminaliteit, was al in januari dit jaar door de gemeente geschorst.

Tijdens een horecacontrole toetsen boa’s of horecazaken geen alcohol aan minderjarigen verkopen, of vergunningen op orde zijn en bijvoorbeeld of er voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. Voor een opsporingsambtenaar zelf is het tijdens zo’n controle vanzelfsprekend niet toegestaan om alcohol te drinken, omdat deze aan het werk is en een controlerende voorbeeldfunctie geniet.

De kantonrechter noemt het “evident” dat het drinken van alcohol tijdens werktijd “in strijd is met de hoge integriteitseisen die aan een ambtenaar gesteld worden”.

'Twee glazen alcoholhoudend bier'

De kantonrechter oordeelt dat is vastgesteld dat de boa tijdens een controle in de nacht van 5 op 6 november 2022 "twee glazen alcoholhoudend bier" heeft gedronken. De opsporingsambtenaar stelde in zijn verweer tijdens de controle "voornamelijk cola en één alcoholvrij biertje in een glas" te hebben gedronken en alle consumpties zelf te hebben betaald.

Een projectleider, die op de betreffende avond aanwezig was, stelde echter gezien te hebben dat de boa wel degelijk alcoholhoudend bier heeft gedronken, zo blijkt uit het juridische document.

Ook wierp de projectleider op dat de boa "zich discriminerend heeft uitgelaten". Dat laatste kon niet worden vastgesteld uit onderzoek van een onafhankelijke partij, maar wel dat de boa alcohol heeft gedronken.

Uit declaraties zou namelijk blijken dat het bier dat de opsporingsambtenaar dronk wel degelijk alcohol bevatte, omdat bedragen op een bonnetje - 2,50 euro - overeenkwamen met die van alcoholhoudend bier in de betreffende horecazaak. Alcoholvrij bier kostte in de betreffende zaak 3 euro per stuk.

Bovendien stelde de boa in een aanvankelijke verklaring vast het bier uit een glas gedronken te hebben, terwijl alcoholvrij bier in een fles werd geserveerd.

Medewerker had al 'laatste kans' gekregen

Het is niet de eerste keer dat de medewerker over de schreef ging. Over de boa, die sinds 2017 bij de gemeente werkzaam was, waren al eerder in 2022 zes klachten van medewerkers binnengekomen. Dat leidde tot een brief van de gemeente, die de medewerker indertijd een "laatste kans" gaf.

In de brief stond dat hij "agressief rijgedrag" in zijn dienstvoertuig had vertoond, maar er ook "lange tijd" zijn kind mee naar school had gebracht. Over de melders van de klachten zou de man hebben gezegd "nog niet klaar" met hen te zijn.

Ook zou hij om kopieën van mails van of over een van de melders hebben gevraagd, terwijl de gemeente hem had gevraagd de melders niet aan te spreken.

De kantonrechter verwijt de ex-boa "ernstig verwijtbaar" te hebben gehandeld. Een verzoek van de boa om een transitievergoeding van de gemeente te krijgen wijst de rechter af. Hetzelfde geldt voor een verzoek van de ontslagen ambtenaar om de gemeente te veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding van ruim 50.000 euro. Dit is een soort extra ontslagvergoeding vanwege het onrechtmatig ontslaan van een medewerker.

De voormalige boa moet de juridische kosten van de zaak, 921 euro in totaal, zelf betalen, oordeelt de rechter.

LEES OOK: Scheldende schilder betitelt bazin naar verluidt als ‘hoer’ en ‘kutwijf – rechter vindt dat geen reden voor ontslag op staande voet