• Vakbonden en werkgevers hebben dinsdag hun voorstel gepresenteerd voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
  • Een zelfstandige met een bruto jaarinkomen van €20.000 is maandelijks €120 en €220 bruto kwijt aan premies.
  • De publieke verzekering moet een inkomen tot maximaal €30.000 garanderen bij arbeidsongeschiktheid.
  • Per maand komt dit neer op een uitkering van €1.650 bruto.

Alle zelfstandigen zonder personeel moeten zich standaard gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid (aov). De premie wordt inkomensafhankelijk en daarnaast zal de hoogte ook afhangen van een korter of langer eigen risico. De zzp’er kan daarin zelf een keuze maken.

De Stichting van de Arbeid – waarin de sociale partners overleggen – heeft dit voorstel dinsdag gepresenteerd aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Het is een uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. Koolmees zal het plan bestuderen en zei voor de zomer met een kabinetsbesluit te komen.

Naar schatting zal een zzp’er met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, maandelijks tussen de 120 tot 220 euro bruto kwijt zijn aan de verplichte aov. Netto is dat tussen de 85 en 150 euro per maand. Betrokkenen kunnen voor het eigen risico kiezen uit een half jaar, één jaar of twee jaar voordat de uitkering ingaat. Een langere wachttijd betekent een lagere premie.

De verzekering moet een zzp’er behoeden voor armoede als zij door een ongeval of ziekte langdurig niet kunnen werken. De uitkering kan doorlopen tot de aow-leeftijd.

De publieke verzekering zal een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Zo'n 70 procent van de zzp'ers valt daaronder. Maandelijks betekent dat een uitkering van 1.650 euro bruto, gelijk aan het wettelijk minimumloon.

Belastingdienst gaan premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp'ers innen

Nu komen zelfstandigen, van wie verreweg de meesten niet verzekerd zijn tegen inkomensverlies, bij langdurige ziekte in de bijstand (1.050 euro). Zelfstandigen die weinig verdienen, betalen minder premie en krijgen ook een lagere uitkering. Als die uitkomt onder het bijstandsniveau, krijgen zij het verschil bijgelegd. Er wordt dan niet gekeken naar hun vermogen of partnerinkomsten, wat bij de bijstand wel gebeurt.

De stichting heeft met alle betrokken organisaties overlegd. Uitgangspunten waren dat de verzekering toegankelijk en betaalbaar is en er keuzes zijn. Iedere zzp'er moet worden toegelaten, ongeacht zijn leeftijd of medische achtergrond.

De uitvoering zal worden gedaan door het UWV, dat ook zal helpen bij de re-integratie. De Belastingdienst zal de premies gaan innen, staat in het voorstel.

LEES OOK: Kritiek op zzp-wet van Koolmees: criterium moet zijn dat dat zelfstandige bewust kiest voor ondernemerschap