Boeren hebben vanaf maandag duidelijkheid wanneer zij wel of niet een zogeheten ‘piekbelaster’ zijn: als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, komen zij in aanmerking voor de regeling. Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van neerslaande deeltjes kan worden berekend.

Boeren kunnen vanaf maandag online checken of hun bedrijf onder de regeling valt. Als dat zo is, maken zij aanspraak op de volgens stikstofminister Christine van der Wal “woest aantrekkelijke” regeling. Zij kunnen zich dan laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

Land- en tuinbouworganisatie LTO vindt dat stikstofminister Christianne van der Wal “een goede stap” zet met haar piekbelastingsaanpak. “Hoewel veel zaken nog onduidelijk zijn en nader uitgewerkt moeten worden, biedt de brief op hoofdlijnen de eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten”, zegt de lobbyclub voor boeren in een eerste reactie.

Piekbelaster stikstof krijgt volgens minister aantrekkelijke uitkoopregeling

Boeren hebben vanaf maandag duidelijkheid wanneer zij wel of niet een zogeheten ‘piekbelaster’ zijn: als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur, komen zij in aanmerking voor de regeling. Het gaat dan om neerslag binnen 25 kilometer van het bedrijf. Zij kunnen zich dan laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf.

"Veel zaken waarop LTO het voorbije jaar intensief heeft gelobbyd, zijn stevig in de piek­belastings­aanpak overgenomen. Of dat voldoende is, zal de praktijk uitwijzen", constateert LTO. De organisatie vindt het onder meer positief dat de minister in haar Kamerbrief benadrukt dat alle keuzes die boeren nu kunnen maken op vrijwillige basis zijn.

"Hoe de regeling uitpakt is afhankelijk van bedrijfsspecifieke kenmerken zoals de leeftijd van gebouwen en stallen. Veehouders die overwegen hiervan gebruik te maken, raden wij aan daarover samen met hun bedrijfsadviseur in gesprek te gaan."

Verder waardeert LTO het dat de piekbelasters geen toekomstig nadeel zullen ondervinden voor bijvoorbeeld het regelen van bedrijfsfinanciering. "Na het doorlopen van de piekbelastersaanpak vervalt de term piekbelaster! Er is dus geen sprake van een etiket dat agrariërs permanent ‘op hun bedrijf geplakt zien’."

 Agractie vindt het jammer dat niet alle regelingen voor boeren tegelijk zijn opengesteld. "Johan Remkes adviseerde dat boeren een royale keuze moeten krijgen tussen de opties omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen", aldus de organisatie. "Het kabinet kiest nu echter op dit moment alleen voor de optie stoppen, waardoor boeren die door willen geen keuze hebben."

Daarnaast vindt Agractie dat "vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven".

LEES OOK: Amerikaans bedrijf wil fabriek voor ‘groene kunstmest’ neerzetten in Moerdijk