• Bij de Amerikaanse verkiezingen van november wordt niet alleen een nieuwe president gekozen.
  • Ook voor het Congres wordt opnieuw gestemd en het lijkt erop dat de politieke verdeeldheid aanhoudt.
  • Hoe gaan financiële markten met die onzekerheid om? Valuta-expert Joey van Hanegem van Ebury bespreekt de scenario’s voor de dollar.

ANALYSE – Financiële markten hebben een bloedhekel aan onzekerheid. Nu Donald Trump en Joe Biden elkaar in de peilingen weinig ontlopen en het Amerikaans Congres opnieuw verdeeld lijkt te worden tussen de Republikeinen en Democraten, weten de markten niet waar ze aan toe zijn vanaf 2025.

Tijd voor een financieel economische ‘what if’.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van komende november lijken in veel opzichten een kopie te worden van die in 2020. Het grootste verschil is dat Trump nu de uitdager is en Biden de zittende president.

Ook ontlopen de kandidaten elkaar heel weinig in de verschillende peilingen, waarin beide heren zo rond de 45 procent schommelen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat Trump de laatste zes maanden duidelijk de overhand had in deze peilingen.

Een andere barometer, de noteringen bij bookmakers, geeft een vergelijkbare tendens aan. Opvallend is dat PredictIt, een online platform waar gebruikers kunnen deelnemen aan politieke beursmarkten, een draai in het voordeel van Biden noteert. De Democratische kandidaat staat in deze voorspellingen sinds eind maart boven Trump, weliswaar met een kleine marge.

Tegelijk met de presidentsverkiezingen stemmen de Amerikanen ook over de samenstelling van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Alle 435 zetels in de Amerikaanse Tweede Kamer zijn vacant, evenals 34 van de 100 zetels in de Senaat.

De uitkomst van de verkiezingen voor het Congres is van groot belang voor de nieuwe president en zijn partij. Wanneer zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat dezelfde kleur hebben als het Witte Huis, dan is het voor de president een stuk eenvoudiger om beleidswijzigingen door te voeren.

Zoals het er nu naar uitziet, komt het Huis van Afgevaardigden in handen van de Democraten (57 procent) en nemen de Republikeinen de Senaat over (55 procent). Dit betekent een draai van 180 graden ten opzichte van tussentijdse verkiezingen in 2022.

Het betekent ook dat de politieke patstelling in stand blijft. De president, van welke kleur dan ook, zal flinke weerstand krijgen vanuit een van de kamers van het congres.

Hogere inflatie bij economisch beleid van Trump

Financiële markten tasten als gevolg van de stand in de peilingen volledig in het duister als het gaat om de financieel-economische wind die er vanaf begin 2025 zal gaan waaien in de VS. Waar moeten zij rekening mee houden?

Grosso modo is wel duidelijk wat er gebeurt als Joe Biden wint. Hij zal zijn huidige beleid voortzetten, met hoge overheidsuitgaven, hoge belastingen en een hoog overheidstekort. Dit is nodig om alle plannen rondom woningbouw en de modernisering van de infrastructuur te realiseren.

Biden zal terughoudend zijn in het opleggen van nieuwe handelsbeperkingen en importtarieven. De NAVO is en blijft bij Biden in goede handen en zijn regering zal Oekraïne blijven steunen.

Trump daarentegen wil een terugkeer naar het ‘America first beleid’ realiseren, waarbij importheffingen omhoog zullen schieten, zeker richting China.

Zijn beleid zal erop gericht zijn om ‘reshoring’ te promoten om de Amerikaanse industrie te steunen. Verder gaat hij minder uitgeven en de belastingen verlagen, wat op termijn ervoor kan zorgen dat de inflatie verder oploopt.

Onlangs kwam naar buiten dat adviseurs van Trump plannen zouden hebben om de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) in te perken. Rentebesluiten zouden dan eerst langs het Witte Huis moeten. Ook dit zorgt voor een flinke dosis onzekerheid.

Valutamarkten nog rustig: maar reactie op verkiezingen VS komt wel degelijk

Met grofweg nog een half jaar voor de boeg, kan er nog veel gebeuren in de peilingen. De reactie van de valutamarkten op peilingen en sentimenten is vooralsnog zeer bescheiden. Investeerders lijken zich meer te richten op het rentebeleid van centrale banken en op het conflict in het Midden-Oosten.

Dit zal ongetwijfeld veranderen, wanneer de verkiezingsdag dichterbij komt. Als het een nek-aan-nekrace blijft en de onzekerheid aanhoudt, zullen we waarschijnlijk een verhoogde volatiliteit en een toename van risicomijdend gedrag zien. In valuta's vertaalt dit zich doorgaans in een sterkere Amerikaanse dollar.

In het geval van een zege van Biden zien we eveneens een sterkere dollar, bijvoorbeeld ten opzichte van de euro. Dit komt vooral doordat het anti-globaliseringsbeleid van Trump dan geen werkelijkheid wordt. De valuta van opkomende markten krijgen wel een impuls, omdat investeerders minder protectionisme en een grotere internationale groei voorzien.

Wanneer Trump opnieuw geïnaugureerd wordt, kan de koers van de dollar ten opzichte van de euro dalen, omdat markten zich schrap zetten voor hogere handelstarieven. Valuta van opkomende markten komen hierdoor ook onder druk en Aziatische valuta zullen het moeilijk krijgen door een wat trage economische groei in China. Je zou kunnen zeggen dat valutamarkten bij een zege van Trump een flinke dosis onzekerheid zullen inprijzen.

Een verkiezingswinst van Trump geeft dan wel zekerheid over wie er gewonnen heeft. Vervolgens blijft er onzekerheid bestaan wat de gevolgen zijn van de vele rechtszaken waarin hij is verwikkeld. Wat gebeurt er wanneer Trump vòòr 5 november een veroordeling aan zijn broek krijgt? En wat staat ons te wachten wanneer een verkozen president de cel in moet? Allemaal onzekerheid waar financiële markten niet op zitten te wachten.

Joey van Hanegem is valuta-expert bij Ebury