De spanning op de arbeidsmarkt blijft hoog. Ondanks het feit dat werknemers minder vacatures plaatsen, daalt de werkloosheid ook. Er zijn nog steeds maar enkele werklozen tegenover elke vacature. Maar waar deze krapte er bij sommige werkgevers toe leidt dat ze iets losser omgaan met de eisen voor een nieuwe werknemer, zorgt het bij anderen juist voor een nog strikter aannamebeleid.

Steeds meer bedrijven laten hun werknemers screenen voordat ze worden aangenomen. Ook bestaand personeel wordt in toenemende mate gescreend. Dat meldt Validata Group, zelf actief in employment screening, op basis van cijfers uit de eerste zes maanden van 2023. Met name in de zakelijke en financiële sectoren wordt in toenemende mate om screenings gevraagd.

Waarop een kandidaat of werknemer wordt gescreend, verschilt per sector, benadrukt Validata in een persverklaring. Het kan gaan om een check of de werknemer de juiste diploma’s of aangegeven werkervaring heeft, of geen grote schulden of een strafrechtelijk verleden heeft.

Sinds 2021 is er sprake van een flinke stijging in het aantal aanvragen voor een screening: van ruim vierduizend per maand in 2021 naar zo’n vijfduizend per maand in 2022. In de eerste helft van 2023 lag dat aantal op ruim 5,700, wat weer een stijging van ruim 14 procent is ten opzichte van 2022.

In de zakelijke sector en de financiële dienstverlening is de toename het grootst: in 2022 was er sprake van een stijging van bijna 48 procent in aanvragen voor screenings in de zakelijke sector en in de eerste helft van 2023 steeg dat aantal met bijna 25 procent. In die sector zijn bedrijven ook steeds meer intern gaan screenen. Bij zo’n in-employment screening worden eigen werknemers, vaak herhaaldelijk, tegen het licht gehouden. In 2023 was 10,7 procent van de aangevraagde screenings intern, waar dat in 2022 nog 3,8 procent was.

Groei door thuiswerken

Harm Voogt, CEO van Validata, wijst naar de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben. “Werkgevers hebben meer de behoefte om risico’s af te dekken. Herhaaldelijke screening is daar de oplossing voor. De werkgever besteedt dit vanwege de steeds complexere wet- en regelgeving ook steeds vaker uit”, aldus Voogt, die ook naar de veranderende arbeidsmarkt wijst.

“Over het algemeen kan de groei in screenings ook verklaard worden door het aantal thuiswerkers, dat weliswaar niet zo hoog is als in 2021, maar nog steeds significant is. Thuiswerken hoort er nu bij. Werkgevers hebben minder zicht op hun werknemers en screening is een bevestiging dat zij wel de juiste kandidaat hadden gekozen. Het screenen van mensen die op afstand werken zal toenemen”.

LEES OOK: Waarom een klik met een kandidaat een verkeerd signaal kan zijn bij sollicitatie