Een verrassende mededeling in het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB was dat de salderingsregeling voor zonnepanelen toch gaat verdwijnen. Afgelopen februari sneuvelde een voorstel van demissionair minister Rob Jetten (D66) voor afschaffing nog in de Eerste Kamer. Onder meer de PVV en BBB stemden tegen, waarbij BBB repte van “een pure belastingmaatregel”.

In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie van PVV, NSC, VVD en BBB staat nu echter dat de salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt beëindigd “met ingang van 1 januari 2027”.

In het oorspronkelijke plan van Jetten zou sprake zijn van een gefaseerde afbouw in een aantal jaren. In de budgettaire bijlage van het nieuwe regeerakkoord staat in de tabel op pagina 4 echter “met ingang van 2027 in één keer”.

Dit zou forse gevolgen hebben voor het financiële voordeel van de eigenaren van zonnepanelen. Je kunt dat met een rekenvoorbeeld illustreren.

Salderingsregeling zonnepanelen weg: zo verandert het financiële plaatje

Wie zonnepanelen heeft, geniet altijd voordeel als zonnestroom direct wordt gebruikt in het huishouden. Dit betekent simpelweg dat je kosten bespaart die je anders zou hebben aan de afname van stroom van je energieleverancier.

Daarnaast geldt de salderingsregeling bij het wegstrepen van stroom die je teruglevert aan de energieleverancier en stroom die je afneemt van de energieleverancier. Hiervoor wordt momenteel in beide gevallen met het reguliere stroomtarief gerekend (bijvoorbeeld 0,30 euro per kWh), waardoor je simpelweg de volumes tegen elkaar wegstreept.

Veel energieleveranciers rekenen inmiddels echter ook terugleverkosten voor zonnestroom, waardoor er nog een kostenpost bijkomt voor de teruggeleverde stroom.

Stel nu dat je evenveel stroom teruglevert aan de energieleverancier als je afneemt. Je wekt op jaarbasis met zonnepanelen 2.150 kWh op. Je verbruikt je 700 kWh direct. Daarnaast lever je 1.450 kWh terug aan de energieleverancier én neem je ook 1.450 kWh af.

Op basis van de salderingsregeling mag je de teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de afgenomen stroom, tegen het reguliere stroomtarief van bijvoorbeeld 0,30 euro per kWh. Daarnaast betaal je een bedrag over de teruggeleverde stroom. Bij energieleverancier Vattenfall wordt dit bijvoorbeeld 139 euro, als je 1.450 kWh per jaar teruglevert.

Het huidige financiële plaatje ziet er dan als volgt uit:

  • Besparing door zonnestroom die je direct verbruikt: €210 (700 kWh x 0,30 euro per kWh).
  • Besparing door saldering: €435 (1.450 kWh x 0,30 euro per kWh)
  • Vaste terugleverkosten zonnestroom: €139
  • Totaal voordeel zonnepanelen: €506 (€210 + €435 - €139)

Stel dus dat je een pakket zonnepanelen hebt aangeschaft voor 3.000 euro. Dan is de terugverdientijd zes jaar bij een jaarlijks financieel voordeel van ongeveer 500 euro.

Maar wat nu als de salderingsregeling ineens verdwijnt? Op dat moment kun je de 1.450 kWh teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen de stroom die je van de energieleverancier afneemt tegen hetzelfde tarief van 0,30 euro per kWh.

Voor de teruggeleverde stroom gaat dan de "kale" terugleververgoeding van de energieleverancier gelden. Die bedraagt bij Vattenfall momenteel bijvoorbeeld 0,12 euro per kWh. De teruggeleverde stroom levert dan niet 435 euro op maar slechts 174 euro, een verschil van 261 euro.

Het financiële voordeel van de zonnepanelen zakt hiermee van 506 euro op jaarbasis naar 245 euro per jaar: voordeel direct verbruik (210 euro) plus opbrengst teruglevering (174 euro) minus terugleverkosten (139 euro).

Voor huidige bezitters van zonnepanelen hangen de gevolgen voor de terugverdientijd af van hoelang je nog van de salderingsregeling hebt kunnen genieten. Maar als je in 2027 voor bijvoorbeeld 3.000 euro zonnepanelen aanschaft en het voordeel is 245 euro per jaar, heb je te maken met een terugverdientijd van ruim 12 jaar.

LEES OOK: Vattenfall gaat ook extra kosten rekenen voor klanten met zonnepanelen die stroom terugleveren – dit betaal je