• In een vrijdag verschenen rapport spreken economen van ING van een “een duidelijke verandering in de richting van het economisch beleid”
  • Maar ING-hoofdeconoom Marieke Blom durft nog niet te zeggen of het nieuwe regeerakkoord in Den Haag goed of slecht is voor de Nederlandse economie.
  • De kenners zeggen dat een “aanzienlijk deel van de bezuinigingen onrealistisch” is, waardoor er in een later stadium wellicht ad hoc bezuinigingen nodig zijn.
  • Lees ook: Dit zijn de belangrijkste reacties op het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

Economen van ING durven nog niet te zeggen of het nieuwe regeerakkoord in Den Haag goed of slecht is voor de Nederlandse economie. In een vrijdag verschenen rapport spreken experts van de bank van een “een duidelijke verandering in de richting van het economisch beleid”. Maar “al met al valt het nog te bezien of de economische groei hierdoor hoger of lager zal uitvallen”.

Onrealistische bezuinigingen op aantal ambtenaren

Volgens ING-hoofdeconoom Marieke Blom en haar collega Marcel Klok valt op dat de PVV, VVD, NSC en BBB in hun akkoord een ander klimaatbeleid voorstaan en een meer ondersteunende houding ten opzichte van bedrijven en middeninkomens. In het akkoord staan ook veel bezuinigingen. Zo moet volgens het akkoord een op de vijf rijksambtenaren de overheid verlaten en willen de partijen de asielopvang versoberen.

De kenners van ING zeggen dat een “aanzienlijk deel van de bezuinigingen onrealistisch” is. Daardoor zouden er in een later stadium wellicht ad hoc bezuinigingen nodig zijn. “Dit kan een conjuncturele economische neergang versterken en tot politieke spanningen en beleidsonzekerheid leiden”, waarschuwen de experts van de bank.

Akkoord niet expliciet anti-Europees

“Het akkoord leest niet als expliciet anti-Europees, maar impliceert op een aantal terreinen wel ernstige spanningen met Europa”, schrijven ze ook. Dan gaat het om de plannen voor het asielbeleid, het streven om de Nederlandse financiële bijdragen aan Brussel te verlagen en het voornemen om opnieuw te onderhandelen over verplichtingen op het gebied van stikstofuitstoot.

"Dit alles zal politieke implicaties hebben voor de Nederlandse positie binnen de EU, waardoor de Europese besluitvorming wordt vertraagd." Dat laatste kan volgens Blom en Klok ook van invloed zijn op de houding van het Nederlandse publiek ten opzichte van de EU. "Aangezien na verloop van tijd duidelijk zal worden dat de binnenlandse ambities van de coalitie niet kunnen worden verwezenlijkt onder Europees recht."

LEES OOK: Dit wil BBB met Europa: drastische hervorming van klimaat- en migratiebeleid en ruim baan voor de landbouw en visserij