Aanstaande dinsdag maakt het kabinet de nieuwe fiscale plannen voor het jaar 2020 en daarna bekend. Maar een hoop zaken zijn al uitgelekt. Wat kunnen we zoal verwachten op Prinsjesdag?

Het lijkt erop dat het kabinet huishoudens wil paaien met een forse lastenverlichting, maar dat ondernemers het zwaarder krijgen. Dat geldt zowel voor zzp’ers als voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen.

Business Insider maakte alvast een overzicht van zaken die zijn uitgelekt of die het kabinet zelf naar buiten heeft gebracht.


Burgers krijgen lastenverlichting van 4,4 miljard in 2020…

Het kabinet Rutte 3 wil enkele miljarden vrijmaken voor koopkrachtverbetering van huishoudens, zo lekte in augustus uit. Dit geld wordt gegenereerd door ondernemers zwaarder te belasten of beloofde lastenverlichtingen voor ondernemers uit te stellen.

Vrijdag wist De Telegraaf de Miljoenennota alvast in handen te krijgen. Daaruit blijkt dat de lastenverlichting voor burgers in totaal op 4,4 miljard euro uitkomt.


... concreet betekent dat een 2,2% hogere koopkracht voor middeninkomens.

RTL Nieuws wist donderdag op basis van de Prinsjesdagstukken  te melden dat vooral de koopkracht van midden- en hogere inkomens er flink op vooruit gaat in 2020.

Wie tussen de 35.000 euro en 52.000 euro bruto verdient kan een koopkrachtstijging van 2,2 procent tegemoet zien en voor inkomens tussen de 52.000 euro en 75.000 euro is dat zelfs 2,4 procent.


Maar bedrijven betalen een flinke prijs.

Het geld voor de lastenverlichting van burgers komt voor een groot deel bij bedrijven vandaan. Dit gebeurt vooral door uitstelmaatregelen

In belastingplan 2019 was al een forse stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) voorgesteld. Deze zou in 2020 en 2021 doorgevoerd worden. Maar in het nieuwe belastingplan is het kabinet minder scheutig.

De winstbelasting voor middelgrote en kleinere bedrijven gaat in 2020 nog wel omlaag. Het gaat hierbij om de vennootschapsbelasting voor de winsten tot 200.000 euro. Die daalt van 19 procent dit jaar naar 16,5 procent in 2020.

Maar een eerder plan om winsten boven de 200.000 euro in 2020 ook lager te belasten, lijkt te worden teruggedraaid. Voor 2020 blijft het tarief voor winsten boven de 2 ton nog 25 procent. Het tarief gaat pas in 2021 omlaag naar 21,7 procent.

Wel zou per saldo nog altijd sprake zijn van een lastenverlichting voor bedrijven van 200 miljoen euro.


Ook zelfstandige ondernemers krijgen minder belastingvoordeel.

Zzp'ers en andere ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, kunnen nu standaard 7.280 euro aftrekken van de te betalen belasting in box 1. Maar het kabinet wil het bedrag van deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlagen naar 5000 euro.

Hoeveel lager de zelfstandigenaftrek in 2020 precies wordt, is nog niet bekend.


Starters op de woningmarkt betalen mogleijk geen overdrachtsbelasting meer.

De hoge huizenprijzen in Nederland maken het voor starters steeds lastiger om een eigen woning te bemachtigen. Het kabinet zou daar iets aan willen doe, mogelijk door starters op de woningmarkt vrij te stellen van de overdrachtsbelasting. Die bedraagt momenteel 2 procent van de koopsom. Bij een gemiddelde woningprijs van iets meer dan 300.000 euro gaat dat dus om ruim 6.000 euro.

De overdrachtsbelastingtarief voor beleggers in huizen en appartementen zou juist omhoog gaan.


E-bike leasen via je werkgever, met bijtelling van paar euro per maand...

Deze maatregel zit al in de pijplijn, maar wordt op Prinsjesdag in het belastingplan voor 2020 opgenomen.

Het kabinet gaat een nieuwe regeling voor zakelijk fietsen aankondigen. Belangrijkste wijziging is dat werknemers die via hun werkgever een fiets leasen een vaste bijtelling krijgen voor privé-gebruik van 7 procent.

De werkgever en de werknemer moeten dan verder onderling bepalen of het gehele leasebedrag van de fiets door de werkgever wordt betaald, of dat de werknemer een deel meebetaalt.

Naar verwachting zal de regeling een stimulans zijn voor de 'e-bike van de zaak.' Want werknemers kunnen daar vanaf 2020 gebruik van maken, tegen een bijtelling voor privé-gebruik van een paar euro per maand.


...maar bijtelling elektrische lease-auto naar 8% in 2020.

De fiscale regeling voor de elektrische leaseauto's wordt flink versoberd. Dat bleek al bij het afgelopen juni gepresenteerde Klimaatakkoord. 

Voor leaserijders met een volledig elektrische auto stijgt de bijtelling voor privé-gebruik van 4 naar 8 procent over de eerste 45.000 euro cataloguswaarde; over het meerdere bedraagt de bijtelling bij een elektrische auto in 2020 22 procent.

Dit percentage gaan de komende jaren verder omhoog. In 2026 betaalt een leaserijder met een elektrische auto het volle pond voor de bijtelling: 22 procent van de cataloguswaarde.


Zorgpremie basisverzekering naar 118 euro per maand

Strikt genomen gaat het kabinet hier niet zelf over. Maar de regering verwacht dat de gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering in 2020 uitkomt op 118 euro per maand. Ofwel 3 euro meer dan dit jaar.


Belasting op spaargeld omlaag, maar beleggingstaks fors hoger

Dit idee werd begin september door het kabinet zelf naar buiten gebracht. De grote wijziging van de vermogensbelasting in box 3 moet in 2022 ingaan, waarbij het wetsvoorstel hiervoor volgend jaar wordt ingediend.

Het kabinet wil de belastingheffing in Box 3 flink aanpassen. Het idee is om een scheiding te maken in box 3 tussen spaargeld en beleggingen. Er wordt nog wel gewerkt met een fictief rendement, waarover 33 procent belasting wordt geheven. Maar de eerste 400 euro aan rendement is vrijgesteld van belasting.

Concreet zou dit betekenen dat spaargeld bij de huidige lage spaarrentes minder zwaar wordt belast. Maar beleggers kijken aan tegen een fors hogere belasting. Lees hier meer voor de details van de hervorming van box 3.


Lees meer over fiscale zaken: