Menno Snel wordt commissaris bij scheepsbouwer IHC Merwede, dat onlangs door het kabinet gered is.

Snel trad in december af als staatssecretaris wegens de slepende toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Bij IHC gaat hij namens de Nederlandse staat toezien op de gang van zaken bij het bedrijf.

IHC werd eind april behoed voor faillissement door een gecoördineerde reddingsactie van zittende aandeelhouders, banken, een industrieconsortium en de rijksoverheid.

Oud-staatssecretaris Menno Snel van Financiën wordt commissaris bij het onlangs door het kabinet geredde scheepsbouwbedrijf IHC. Hij zal namens de Nederlandse staat toezien op de gang van zaken bij het bedrijf.

Snel trad in december af als staatssecretaris wegens de slepende toeslagenkwestie.

Het kabinet besloot onlangs samen met banken en een groep bedrijven in te grijpen bij IHC om te voorkomen dat de noodlijdende onderneming ten onder zou gaan.

Een consortium van bedrijven en investeerders zegde toe het bedrijf over te nemen. De overheid en banken droegen onder andere bij met overbruggingsleningen en kredietgaranties ter waarde van honderden miljoenen euro’s. Deze transactie is nu afgerond.

Lees ook op Business Insider

Voor de komende periode zijn twee nieuwe commissarissen benoemd bij IHC. Behalve Snel treedt per 1 juli ook Frank Verhoeven, voormalig bestuurder van baggeraar en maritiem concern Boskalis, toe tot de raad van commissarissen.

Het kabinet wil de 3.000 banen bij IHC grotendeels behouden

Het voortbestaan van IHC kwam in gevaar door steeds hogere schulden en grote verliezen op de bouw van enkele schepen. Bij het bedrijf werken zo’n 3.000 mensen en het kabinet wilde met de reddingsactie de werkgelegenheid grotendeels behouden.

De overheid en banken dragen onder andere bij met overbruggingsleningen en kredietgaranties ter waarde van honderden miljoenen euro’s.

Banken verlenen 140 miljoen euro aan kredieten, waar de staat voor de helft garant voor staat. Ook wordt er door het kabinet nog een overbruggingskrediet van 40 miljoen euro verstrekt.

De overheid stelt verder 167 miljoen euro beschikbaar, zodat het bedrijf bestaande orders kan afmaken. Een deel daarvan komt sowieso niet meer terug. In het minst gunstige geval is de staat 100 miljoen euro kwijt, en in het beste scenario 36 miljoen euro.

Bij de ingreep speelt ook mee dat de staat zelf nog zo’n 395 miljoen euro van IHC krijgt. Dat geld zou niet meer terugkomen bij een faillissement.

De toeslagenaffaire is nog lang niet klaar

Bij de toeslagenaffaire, die Snel als staatssecretaris in problemen bracht, werden vele honderden ouders de dupe van een keiharde fraudejacht door de afdeling toeslagen van de Belastingdienst. Nog vele duizenden kwamen in de problemen door het strenge systeem.

Over de kwestie is het laatste woord nog niet gezegd. Politici en ambtenaren die betrokken waren bij de toeslagenaffaire worden naar alle waarschijnlijkheid onder ede gehoord. De volledige Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging over de kwestie.

Snels opvolgers bij Financiën, Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief, hebben daarnaast aangifte gedaan tegen de eigen Belastingdienst wegens vermoedens van beroepsmatige discriminatie en knevelarij (het bewust onterecht opeisen van betalingen door ambtenaren) in de affaire.