De hypotheekmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar stevig gekrompen. Er waren zowel minder starters als doorstromers actief op de huizenmarkt, stelt consultancybureau IG&H in een driemaandelijkse hypotheekupdate.

Ook het aantal oversluiters nam af. Wel ging de gemiddelde hypotheeksom opnieuw omhoog naar 316.000 euro, een stijging van 5,2 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Dat werd vooral veroorzaakt doordat de oversluiters die er wel waren, hogere hypotheeksommen afsloten.

Voor kopers van een nieuwe woning bleef de gemiddelde hypotheeksom vrijwel constant.

Er werden in het eerste kwartaal bijna 69.000 hypotheken afgesloten, een afname van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de hypotheekmarkt bedroeg bijna 22 miljard euro, wat 9,6 procent minder is dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Die daling is de grootste sinds 2013 en wordt veroorzaakt door de lastige huizenmarkt, verklaart IG&H. Ook de moeilijke positie van starters is mede debet aan de afname.

Lees meer over hypotheken:

Lees ook op Business Insider