Energieleveranciers maken alvast 20 miljoen euro vrij voor het voortzetten van het eerder dit jaar ingestelde Tijdelijk Noodfonds Energie. Daarmee willen ze het demissionaire kabinet bewegen om op Prinsjesdag de portemonnee te trekken voor een rijksbijdrage, zodat er komende winter opnieuw een vangnet is voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen.

De energiebranche dringt al langer aan op voortzetting van het noodfonds, dat eerder dit jaar stopte. Voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van brancheorganisatie Energie-Nederland zei eind vorige maand dat de betalingsachterstanden voor energierekeningen nog altijd oplopen.

“Onze leden ervaren dagelijks de zorgen bij een groot aantal klanten als het gaat om het kunnen betalen van de energierekening, zeker met de winter in aantocht”, zegt Van Nieuwenhuizen nu. “De energieprijzen zullen, zo is de verwachting, niet op het niveau van voor de crisis terugkomen en daarom is gerichte ondersteuning van de meest kwetsbare huishoudens in deze situatie hard nodig.”

Energiebedrijven: eenmalige bijdragen €20 miljoen voor steun kwetsbare huishoudens

De 20 miljoen euro is toegezegd door Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, Innova Energie, Greenchoice en Vattenfall. Ze benadrukken dat het om een eenmalige bijdrage gaat, want bestaanszekerheid is in de ogen van de de sector in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Mogelijk doen andere energieleveranciers later ook nog een toezegging, waardoor het bedrag uit de sector dus nog kan oplopen.

In mei dit jaar sloot het noodfonds met ruim 165.000 aanvragen. Het fonds was specifiek bedoeld voor het compenseren van huishoudens met een laag inkomen, van wie de energierekening dus een relatief groot deel opmaakt van de maandelijkse inkomsten. Volgens Energie-Nederland zijn ruim 45.000 huishoudens al geholpen met steun uit het fonds. Bij elkaar is inmiddels ongeveer 41 miljoen euro uitgekeerd.

Vanaf 1 januari 2024 vervalt het prijsplafond voor energie. Dat zorgt er nu voor dat huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas betalen en 0,40 euro per kWh stroom, bij een jaarverbruik tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom.

Het prijsplafond voor energie is een brede steunregeling voor alle huishoudens. Naar verwachting komt er in plaats daarvan meer gerichte steun voor lagere inkomens met een hoge energierekening. Op Prinsjesdag, aanstaande dinsdag 19 september, moet meer duidelijk worden over de invulling van de energiesteun van de overheid komend jaar.

LEES OOK: Grootste koopkrachtverlies in 2022 bij gepensioneerden die naast AOW nog aanvullend pensioen hadden: zij liepen energietoeslag mis