Hoewel de herfst al voorzichtig zijn intrede maakt, wachten veel huishoudens met een laag inkomen nog steeds op de energietoeslag over 2023, meldt Binnenlands Bestuur. Dit is een landelijke regeling die mensen met een laag inkomen moet ondersteunen vanwege de oplopende energieprijzen.

De tegemoetkoming zal naar verwachting net als vorig jaar uitkomen op 1.300 euro, maar het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De kans dat de toeslag er komt, is groot: de regeling van vorig jaar werd in de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

Vooruitlopend hierop kunnen gemeenten alvast een voorschot van 500 euro op de energietoeslag uitkeren. Carola Schouten, demissionair minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, wees gemeenten eerder op die mogelijkheid. Maar meer dan een kwart van de grote steden maakt hier geen gebruik van.

Huishoudens in onder andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Heerlen hebben die 500 euro al gehad, maar bijvoorbeeld Arnhem en Rotterdam houden de hand op de knip.

LEES HIER het volledige artikel van Binnenlands Bestuur: Geen voorschot energietoeslag in kwart grote steden