• Op termijn zal Brexit 4 procent van het Britse bbp afsnoepen, stelt voorzitter Richard Hughes van het Office for Budget Responsibility. Bij de coronapandemie blijft de schade beperkt tot 2 procent.
  • Het Verenigd Koninkrijk kampt als gevolg van zowel Brexit als de pandemie met grote leveringsproblemen.
  • Ondertussen loopt de ruzie tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over de viswateren steeds verder op.

De impact van Brexit op de Britse economie is op lange termijn groter dan die van de coronapandemie. Volgens voorzitter Richard Hughes van het Office for Budget Responsibility zal het verlaten van de EU op termijn zo’n 4 procent afsnoepen van het bruto binnenlands product, terwijl dat bij de coronapandemie beperkt blijft tot 2 procent, zo zegt hij tegen de BBC.

Zowel de pandemie als Brexit spelen een rol bij de leveringsproblemen waar het Verenigd Koninkrijk momenteel mee te kampen heeft. Er zijn tekorten aan vrachtwagenchauffeurs en producten. Daardoor treffen consumenten soms lege schappen aan en is er bij tankstations regelmatig geen benzine te verkrijgen.

In het laatste rapport van het Office for Budget Responsibility (OBR) staat dat de “leveringsproblemen worden verergerd door veranderingen van het migratie- en handelsbeleid na Brexit”. Om die problemen op te lossen verstrekt de Britse regering voor bepaalde sectoren nu kortlopende werkvisa voor EU-personeel, waaronder voor de transportsector.

Richard Hughes zegt tegen de BBC dat de impact van Brexit “in grote lijnen overeenkomt” met de aanname van het OBR dat het vertrek uit de EU “op lange termijn 4 procent afsnoept van het bbp”. Volgens hem laten de laatste ramingen zien dat de pandemie daar nog 2 procent bovenop doet.

Hij deed zijn uitspraken naar aanleiding van de snelle stijging van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Die kan oplopen tot bijna 5 procent, de hoogste inflatiegraad in dertig jaar tijd.

Visserijconflict en Noord-Ierse grens

Intussen is het visserijconflict tussen het VK en de EU zo hoog opgelopen dat Frankrijk volgens The Guardian inmiddels dreigt dat het de energielevering aan het Verenigd Koninkrijk gaat beperken. Londen stelt dat die dreigementen in strijd zijn met het internationaal recht en zegt met “een afgewogen en passend antwoord” te komen als Parijs niet inbindt.

De visserij was al een van de meest omstreden onderwerpen tijdens de Brexit-onderhandelingen. Het VK heeft sinds de uittreding uit de EU de meeste landen hun visvergunningen voor Britse wateren afgenomen, terwijl er een overgangsperiode van 5,5 jaar was afgesproken waarin Europese vissers geleidelijk een kwart van hun quotum moeten inleveren.

Ook zijn er grote spanningen tussen het VK en de EU over de Noord-Ierse grens. Als onderdeel van het Brexit-akkoord is afgesproken dat goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd aan Europese eisen moeten voldoen en dus ook moeten worden gecontroleerd.

Maar de Britten noemen dat Noord-Ierse protocol al een tijdje onwerkbaar en hebben publiekelijk gedreigd dat eenzijdig op te zeggen. Onderhandelingen over aanpassingen van het protocol verlopen moeizaam.

Lees meer over de gevolgen van Brexit: