• Sinds 1 maart kun je aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2019.
 • Belangrijke deadline is 1 mei: je moet uitstel aanvragen als je ná die datum aangifte wil doen.
 • Bij de digitale aangifte vult de fiscus veel gegevens al in, maar het is belangrijk om dit met je eigen administratie te dubbelchecken.
 • Je kunt altijd digitaal aangifte doen met Mijn Belastingdienst. Voor de app zijn er soms beperkingen.
 • Doe je niet of te laat aangifte, dan riskeer je een boete.

De belastingaangifte! Sinds 1 maart kun je de aangifte over 2019 indienen. Los van de speurtocht naar interessante aftrekposten, zijn er ook een paar praktische zaken om in de gaten te houden. Zoals deadlines voor de belastingaangifte 2019, eventuele boetes en tips voor het invullen.

Uit een afgelopen jaar gepubliceerd onderzoekje van de Belastingdienst blijkt dat twee derde van de particulieren graag in de eerste twee weken van maart al klaar wil zijn met de belastingaangifte. Daarbij doet een derde van de respondenten een half uur tot een uur over de belastingaangifte, en een kwart is daar langer dan een uur mee bezig.

Business Insider zet hieronder de belangrijkste deadlines voor de belastingaangifte 2019 op een rij. Plus enkele tips en handige weetjes.


1. Belangrijke deadlines voor de belastingaangifte 2019

Wanneer kan of moet ik aangifte doen?

In principe kun je aangifte doen vanaf 1 maart tot 1 mei.

Als je vóór 1 april aangifte doet, verzekert de Belastingdienst dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Doe je na 1 april aangifte, dan streeft de Belastingdienst ernaar binnen drie maanden te reageren.

Doe je na 1 mei aangifte, dan moet je bij de Belastingdienst om uitstel vragen vóór 1 mei. Je krijgt dan binnen drie weken een bevestiging voor uitstel tot uiterlijk 1 september 2020. Bedenk wel dat uitstel in veel gevallen niet gratis is. Komt het uitstel zo uit dat de fiscus pas na 1 juli een aanslag kan opleggen, dan betaal je belastingrente. De belastingrente bedraagt momenteel 4 procent.

Wat is het beste moment om aangifte te doen?

Business Insider meldde eerder op basis van data van Allestoringen.nl wanneer de website van de Belastingdienst het best bereikbaar is. Hoe drukker de website, hoe groter de kans op complicaties bij het versturen van de aangifte.

Als specifieke datum is 1 maart niet de handigste dag. Afgelopen jaar kreeg de fiscus op 1 maart na om middernacht binnen een uur liefst 16.000 aangiftes binnen. Kennelijk staan toch heel veel mensen te springen om belastingaangifte te doen op de dag waarop dat voor het eerst kan.

In algemene zin is het bij de digitale aangifte volgens de Belastingdienst doorgaans minder druk als je 's avonds na tien uur de aangifte verstuurt of in het weekend.

Wat gebeurt er als ik géén aangifte doe of pas na 1 mei?

Als je geen uitstel aanvraagt en geen aangifte doet, of je aangifte pas na 1 mei instuurt, dan riskeer je een boete. Dat geldt ook als je aangifte onvolledig is.

Maar voordat de Belastingdienst een boete oplegt, krijg je eerst een herinnering toegestuurd waarin de fiscus vraagt of je alsnog aangifte wil doen. Doe je dat niet, dan volgt een aanmaning. Daarin staat een nieuwe termijn waarbinnen je aangifte kunt doen.


2. Moet ik eigenlijk aangifte doen?

Zoals de Belastingdienst schrijft: dat hangt ervan af. Je móet in ieder geval aangifte doen als je daartoe bent uitgenodigd met een aangiftebrief inkomstenbelasting.

Ook als je geen brief hebt ontvangen, kan het zijn dat je toch aangifte moet doen. Dit kun je vanaf 1 maart achterhalen door je aangifte in te vullen op Mijn Belastingdienst. Je verstuurt deze vervolgens niet. Op die manier doe je geen aangifte, maar zie je wel hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen.

Krijg je 16 euro of meer terug en wil je die daadwerkelijk ontvangen, dan is het verstandig om aangifte te doen. De fiscus betaalt bedragen lager dan 16 euro niet uit.

Ben je de fiscus méér dan 46 euro verschuldigd, dan móet je aangifte doen. Is het bedrag dat je moet betalen lager dan 46 euro, dan hoef je géén aangifte doen.


3. Ik ga me voorbereiden. Wat heb ik nodig?

Zeker als je in loondienst bent, vult de Belastingdienst zelf al heel veel gegevens in bij de digitale aangifte. Toch moet je die altijd controleren, want jij bent verantwoordelijk voor de informatie die je naar de Belastingdienst stuurt.

Het komt erop neer dat de fiscus wil weten wat je inkomen is uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld dividend uit aandelen (box 2), en wat je aan vermogen hebt, zoals een tweede huis, aandelen of spaargeld (box 3).

Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld een jaaropgaaf van je werkgever nodig hebt. En misschien de WOZ-waarde van een eventuele eigen woning. Je hebt dan overigens de WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2018 nodig, die begin 2019 op de mat is gevallen.

Dit lijstje van de Belastingdienst geeft aan welke papieren je in ieder geval bij de hand moet hebben:

 • Burgerservicenummer van jezelf, partner en eventueel je kinderen
 • Bankrekeningnummer
 • DigiD van jezelf en partner
 • Jaaropgave 2019
 • Partneralimentatie
 • Jaaroverzicht betaalrekeningen
 • Jaaroverzicht spaarrekeningen
 • Jaaroverzicht beleggingen
 • WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018
 • Jaaropgaaf van de hypotheek
 • Betalingsbewijzen van giften, niet-vergoede zorgkosten en studiekosten
 • Gegevens van leningen, schulden, lijfrentepremies, AOV-premies, dividenden

Nogmaals, controleer een vooraf ingevulde aangifte goed. Is het bedrag aan inkomen bijvoorbeeld hoger dan op je jaaropgaaf staat, vul dan niet klakkeloos een lager bedrag in. Wellicht is elders nog een jaaropgaaf over 2019 te vinden, bijvoorbeeld als je in de ziektewet hebt gezeten en je naast loon ook een uitkering van het UWV hebt ontvangen.


4. Ik heb alle informatie bij elkaar gesprokkeld. Hoe doe ik aangifte?

Dit is het moment waarop de Belastingdienst het niet leuker, maar wel makkelijker maakt. Je kunt vanaf 1 maart op verschillende manieren aangifte doen: op papier, via de website bij Mijn Belastingdienst of via de aangifte-app.

Online aangifte doen kan volgens de fiscus in vier stappen:

 • Stap 1, de voorbereiding heb je hierboven al gedaan.
 • Bij stap 2, de aangifte openen, zul je zien dat veel gegevens al zijn ingevuld, bijvoorbeeld loon en de WOZ-waarde van een eventuele eigen woning.
 • Stap 3 is de aangifte controleren. De fiscus raadt hier aan het loon van de jaaropgaaf in te vullen als op de aangifte een ander bedrag is vermeld. Maar verstandig is om ook eventuele andere inkomsten te checken. Mocht dat toch niet kloppen, dan is het altijd leuker om geld terug te krijgen dan achteraf extra te moeten betalen.
 • Stap 4 is ondertekenen, daar heb je jouw DigiD voor nodig. Je kunt je aangifte opslaan en afdrukken. Het is ook mogelijk om achteraf in te loggen om de ingevulde aangifte te bekijken.

Meestal kun je zowel via Mijn Belastingdienst als via de app Aangifte 2019 de belastingaangifte afhandelen. Maar volgens de fiscus zijn er een aantal situaties waarin je de app voor de aangifte niet kunt gebruiken.

Als voorbeelden waarbij je de app niet kunt gebruiken voor de aangifte noemt de fiscus: je hebt niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had, je kocht of verkocht in 2019 een huis met aftrekbare kosten, je hebt een restschuld hebt uit een vroegere woning, of je bent ondernemer.


5. Ik heb een foutje gemaakt bij de aangifte: wat nu?

Zoals gezegd kun je de aangifte bekijken nadat je deze hebt verstuurd. En je kunt hem ook aanpassen. Doe je dat op de website van de Belastingdienst, dan moet je kiezen voor ‘mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’. Je kunt de aangifte niet via de app wijzigen.

De aangifte wijzigen kan in principe tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dit geldt echter niet voor gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten van fiscale partners. Die moeten binnen zes weken worden gecorrigeerd, anders neemt de Belastingdienst wijzigingen niet meer in behandeling.


6. Hoe hoog zijn de boetes als ik te laat of geen aangifte doe?

De fiscus kan over het doen van aangifte twee soorten boetes opleggen:

Verzuimboete: Die krijg je als de aangifte niet of niet op tijd hebt gedaan. Dit betekent dat je geen aangifte hebt gedaan nádat de termijn in de aanmaning is verstreken. De verzuimboete voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting bedraagt 385 euro. Maar ben je een recidivist, dan kan de verzuimboete oplopen tot 5.514 euro.

En let op: Als je geen uitnodiging hebt ontvangen om aangifte inkomstenbelasting te doen, maar je weet inmiddels wel dat je belasting moet betalen, dan moet je een aangifteformulier aanvragen. Doe je dit niet, of pas zes maanden nádat de schuld is ontstaan, dan kun je een heel fikse verzuimboete krijgen. Deze bedraagt 2.757 euro. Is het niet jouw schuld dat je geen aangifte hebt gedaan, dan legt de fiscus geen boete op.

Vergrijpboete: Die krijg je wanneer je met opzet geen aangifte doet of deze expres onvolledig of onjuist hebt ingevuld. De Belastingdienst moet dan wel kunnen uitleggen waarom er sprake is van opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de vergrijpboete de helft van de belastingschuld die je hebt verzwegen, bij grove schuld een kwart.

Een buitencategorie is gesjoemel in box 3 sparen en beleggen. Je betaalt maar liefst 150 procent vergrijpboete over een belastingschuld die je hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 75 procent van de verschuldigde belasting. Heb je er eerder een potje van gemaakt en een vergrijpboete gekregen, of is er sprake van fraude, dan kan de boete voor box 3 oplopen tot 300 procent van de schuld.


7. Wanneer weet ik of ik belasting terugkrijg of moet betalen?

Doe je voor 1 mei 2020 aangifte, dan ontvang je voor 1 juli een voorlopige aanslag. Hierop staat het bedrag dat je terugkrijgt of moet betalen. Dat laatste moet je ook doen binnen op de aanslag aangegeven termijn. In die zin is de aanslag dus niet zo voorlopig.

Na de voorlopige aanslag komt nog een definitieve aanslag. De Belastingdienst mag er lang over doen om met de definitieve aanslag op de proppen te komen; tot drie jaar na het jaar waarover je aangifte hebt gedaan. Dit gebeurt lang niet altijd en soms komt de definitieve aanslag meteen, dan krijg je geen voorlopige aanslag.

Voorkom dat je te laat betaalt, want dat gaat je alleen maar meer geld kosten. Je betaalt namelijk invorderingsrente als je na het verstrijken van de betalingstermijn nog niets hebt overgemaakt. De invorderingsrente bedraagt 4 procent, net als de belastingrente die je betaalt als je te laat aangifte doet. Invorderingsrente en belastingrente zijn dus niet hetzelfde, ze worden om verschillende redenen in rekening gebracht.

De Belastingdienst benadrukt dat invorderingsrente géén boete is, want daarnaast is er nog een hele rits kosten die fiscus in rekening kan brengen omdat jij niet op tijd betaalt. Bekijk hier welke. Je ziet dat de fiscus ook voor het niet betalen van een aanslag een verzuimboete kan opleggen. En dat het super lelijk kan aflopen met dwangbevelen en beslag op eigendommen of loon. De kosten daarvoor zijn torenhoog.

De Belastingdienst geeft overigens ook informatie hoe je korting kunt krijgen als je juist eerder betaalt.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2019: