• Bij de belastingaangifte 2019 mag je onder voorwaarden ook studiekosten voor je werk als aftrekpost opvoeren.
  • Het gaat alleen om studiekosten van jezelf en je fiscale partner.
  • Alleen noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar, maar dat geldt niet voor een laptop.
  • Er geldt een niet-aftrekbare drempel van 250 euro per persoon.

Studiekosten kunnen een interessante aftrekpost zijn in je belastingaangifte. Maar check wel goed welke kostenposten je in mindering mag brengen, want de mogelijkheden zijn beperkt. Wat mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2019?

Een laptop, bureaustoel, rente over studieschulden, een studiereis, een internetabonnement, reiskosten… Reken je niet rijk als je een studie voor je werk volgt. Lang niet alle kosten die je maakt zijn aftrekbaar. Kort gezegd komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten in mindering mag brengen op je inkomen, zoals lesgeld en verplichte leermiddelen.

Studieschulden zijn ook aftrekbaar, maar dan van je vermogen in box 3.

We lopen de belangrijkste fiscale aftrekposten voor studiekosten in de belastingaangifte 2019 na in dit tweede deel van de jaarlijkse serie van Business Insider.


Aftrek studiekosten bij belastingaangifte 2019: de voorwaarden zijn streng

Een cursus fotografie die je als hobby volgt moet je volledig zelf betalen. Maar volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan komt de fiscus je wél tegemoet. De voorwaarden zijn wel streng. Zo geldt de aftrek van studiekosten uitsluitend voor jou en je fiscaal partner. Eventuele studiekosten van van je kind mag je dus niet opvoeren. Ook zijn de kosten voor een studie waarvoor je recht hebt op studiefinanciering niet aftrekbaar.

Verder vallen veel kostenposten buiten de aftrek (zie verderop), geldt er een drempel en moet je eventuele vergoedingen van je werkgever in mindering brengen op de kosten.


Alleen noodzakelijke studiekosten zijn aftrekbaar

Simpel gezegd komt het erop neer dat je alleen de verplichte en noodzakelijke kosten van een opleiding mag aftrekken van je inkomen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan college- of lesgeld en leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld, zoals boeken, gereedschap, een veiligheidsbril, kappersschaar of bepaalde software.


Laptop is niet aftrekbaar

De kosten voor de aanschaf van een computer, tablet, notebook, printer zijn echter niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor een internetabonnement.

… net als reiskosten en inrichting studeerkamer

Ook de rente over studieschulden mag je niet aftrekken, evenals kosten voor levensonderhoud, zoals hotelovernachtingen, een broodje dat je in de kantine haalt en kleding. Het heeft ook geen zin om de bonnetjes van het benzinestation of een uitdraai van de gemaakte reizen met je OV-kaart naar het opleidingsinstituut te bewaren. Want deze kosten zijn niet aftrekbaar.

Dat geldt ook voor de kosten voor een studiereis of excursie en bonnetjes voor de inrichting van je studeerkamer.

Afschrijving studiekosten over meerdere jaren

Soms heb je voor een studiespullen nodig die langere tijd meegaan, zoals een muziekinstrument als je op het conservatorium zit. Deze kosten mag je niet in één jaar volledig aftrekken, maar moet je uitsmeren over enkele jaren. Bij de aftrek moet je wel rekening houden met een restwaarde.

Let wel op: je mag de kosten alleen aftrekken als je deze zogeheten duurzame goederen ook echt gebruikt voor je studie of opleiding, en als het om spullen gaat die anderen die jouw opleiding niet volgen normaal gesproken niet kopen. Om die reden vallen computers doorgaans buiten de aftrek.

Als je deze duurzame goederen ook privé gebruikt, mag je het gedeelte voor privégebruik niet opvoeren als aftrekpost.


Fiscale drempel voor aftrek studiekosten

Voor de studiekosten geldt – net als vorig jaar – een drempel van 250 euro per persoon. Alles erboven is aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld 1.799 euro lesgeld betaald en 350 euro voor studieboeken, dan mag je 1.899 euro in mindering brengen op je inkomen (2.149 min 250 euro).

Heb je van je werkgever een vergoeding gekregen, dan moet je dat bedrag eerst in mindering brengen.


Hoeveel krijg ik terug?

Hoeveel je uiteindelijk terug krijgt, hangt af van het belastingtarief waar je in valt. Val je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting in 2019, dan kun je 51,75 procent van de studiekosten terugvragen.

Er geldt een maximum

De aftrek van studiekosten is overigens niet onbeperkt: het bedrag dat je maximaal in mindering mag brengen is 15.000 euro. Alles wat daar bovenuit komt is niet aftrekbaar.

Zo’n maximum geldt niet als je gedurende een langere periode (maximaal vijf jaar) zoveel tijd kwijt bent aan je studie dat je dat niet kunt combineren met een fulltime baan. Deze zogeheten standaardperiode moet wel afgelopen zijn voor je dertigste verjaardag.


Studieschulden? Aftrekbaar in box 3

Wie op 1 januari 2019 meer dan 30.360 euro vermogen had (of het dubbele bij fiscaal partnerschap), moet hierover vermogensbelasting betalen in box 3. Heb je studieschulden, dan mag je deze aftrekken van je belastbare inkomen in box 3 (sparen en beleggen), voor zover deze uitkomen boven de bovengenoemde drempel. Er geldt wel een belangrijke uitzondering: als de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift heb je pech.

De rente over een studieschuld is helaas niet aftrekbaar in box 1.


Let op: Bewaar je bonnetjes

Zorg ervoor dat je alle facturen en rekeningafschriften minimaal vijf jaar bewaart, als je studiekosten als aftrekpost opvoert. Je moet namelijk achteraf kunnen bewijzen dat je deze kosten daadwerkelijk hebt gemaakt. De Belastingdienst mag tot vijf jaar belasting terugvorderen.

Voor ondernemers geldt een wettelijke bewaarplicht van hun administratie van zeven jaar.


Scholingsaftrek in de toekomst

De scholingsaftrek zou dit jaar verdwijnen en plaats maken voor een subsidieregeling, maar de plannen zijn uitgesteld. Dit betekent dat je ook in je belastingaangifte inkomstenbelasting over 2020 nog gewoon je studiekosten kunt aftrekken.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2019: