• Vanaf 1 maart kun je aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2019
  • Met een auto van de zaak mag je alle autokosten aftrekken van de winst
  • Maak je ook privéritten, dan geldt een bijtelling, tenzij je in een jaar minder dan 500 kilometer privé hebt afgelegd
  • Beschouw je de auto als privébezit, dan mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken
  • Voor de omzetbelasting (btw) kun je een andere keuze maken

Veel ondernemers leggen heel wat kilometers af in hun auto: gemiddeld dubbel zoveel als particulieren. Hoeveel belasting je over je auto moet betalen of mag aftrekken, is afhankelijk van de vraag of de auto behoort tot het vermogen van je bedrijf of tot je privévermogen.

Business Insider zet de belangrijkste regels voor je op een rij, in de jaarlijkse serie van over fiscale aftrekposten.


1. Inkomstenbelasting: Auto als privévermogen of auto van de zaak?

Ben je ondernemer en gebruik je je auto minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan geldt jouw wagen voor de inkomstenbelasting automatisch als een auto van de zaak. Rijd je meer kilometers privé, dan mag je kiezen of je de auto beschouwt als zakelijk of privévermogen.

Privé-auto: 19 cent per kilometer voor elke zakelijke rit

Beschouw je de auto als privé-bezit, dan mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken. Dit bedrag geldt ook als je een auto huurt voor je bedrijf.

Auto van de zaak: alle kosten aftrekbaar

Geldt je auto als auto van de zaak, dan mag je de autokosten aftrekken van de winst, zoals de brandstofkosten, de verzekeringspremie, parkeerkosten, motorrijtuigenbelasting, onderhouds- en reparatiekosten en het bonnetje voor de wasstraat.

Gebruik je de auto ook voor privéritten, zoals een bezoek aan vrienden, de boodschappen of een weekendje weg, dan moet je wel een bedrag bij de belastbare inkomsten optellen voor privégebruik, de zogeheten bijtelling. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Bijtelling is niet nodig als je het afgelopen jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd. Dit moet je dan wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie.

... maar wel bijtelling

Hoeveel je als bijtelling moet verrekenen hangt af van het type auto, de waarde ervan en de datum waarop het kenteken is afgegeven. Is dat 2019, dan gelden er twee tarieven: 4 procent voor volledig elektrische auto's en 22 procent voor alle overige auto's; inclusief hybride auto's.

Heb je in 2019 een elektrische auto genomen met een catalogusprijs boven de 50.000 euro, dan ben je over het bedrag dat boven die prijsgrens uitkomt 22 procent bijtelling verschuldigd. Gaat het bijvoorbeeld om een elektrische auto van 80.000 euro, dan bedraagt de bijtelling 8.600 euro (4 procent over 50.000 euro plus 22 procent over 30.000 euro).

Voor auto's waarvan het kenteken vóór 2019 is afgegeven, moet je vijf jaar achter elkaar de bijtelling van het betreffende jaar toepassen. Is bijvoorbeeld het eerste kenteken van de benzineauto waarin jij rijdt in februari 2017 afgegeven en gold voor deze auto toen een bijtelling van 15 procent, dan geldt dat percentage nog tot januari 2021. Daarna wordt een nieuw percentage vastgesteld, volgens de dan geldende normen.

Youngtimers

Voor auto's die ouder zijn dan vijftien jaar, geldt een bijtelling van 35 procent van de waarde van de auto in het economisch verkeer, ofwel de dagwaarde. Je hoeft dan dus niet uit te gaan van de cataloguswaarde, maar van de dagwaarde, die een stuk lager is.

Meer informatie over de youngtimer-regeling en de vraag of die regeling voor jou interessant is, vind je in dit artikel.


Omzetbelasting: Wederom keuze tussen privé-auto of auto van de zaak

Als ondernemer betaal je voor zakelijke uitgaven btw. Deze mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening brengt: voorbelasting genoemd.

Hoeveel btw je mag aftrekken, hangt er onder andere van af of je je auto rekent tot je bedrijfsvermogen of je privévermogen.

Auto van het bedrijf: Btw is aftrekbaar

Als je de auto volledig tot je bedrijfsvermogen rekent, mag je de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken als voorbelasting, voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast (daarover later meer).

...maar je moet wel btw betalen over privégebruik

Als je de auto ook privé gebruikt, moet je over dit privégebruik wel btw betalen. Ritjes van je huis naar kantoor en vice versa vallen hier ook onder. Hiervoor moet je een goede kilometeradministratie bijhouden.

Houd je de ritten niet bij, dan moet voor privégebruik gedurende vijf jaar een vast bedrag aan btw betalen: 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwprijs van de auto, inclusief accessoires, btw en bpm.

Stel je hebt een auto gekocht met een cataloguswaarde van 40.000 euro, inclusief btw en bpm en je hebt de btw op de aankoop, onderhoud en het gebruik van de auto volledig afgetrokken. Gebruik je de wagen ook voor privéritten en heb je geen sluitende kilometeradministratie, dan moet je voor dit privégebruik dus 1.080 euro btw betalen (2,7 procent van 40.000 euro).

Vindt het privégebruik plaats pas na vier jaar nadat je de auto in gebruik hebt genomen, dan geldt een verlaagde bijtelling van 1,5 procent. Ook als je bij de aankoop van de auto geen btw hebt afgetrokken - omdat je de auto bijvoorbeeld van een particulier hebt gekocht - mag je uitgaan van 1,5 procent btw over het privégebruik.

Koop je de auto later in het jaar, dan moet je de btw naar rato berekenen. Dus als je de auto op 1 juli 2019 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen.

Auto uitsluitend voor woon-werkverkeer

Bestaat het privégebruik van de auto alleen uit woon-werkverkeer, check dan op hoeveel dagen je van huis naar kantoor (en vice versa) bent gereden en zet dat af tegen het totaal aantal gereden kilometers. Je kunt dan zien hoeveel je moet verrekenen voor privégebruik. Was bijvoorbeeld een vijfde van het aantal gereden kilometers van/naar kantoor, dan moet je dus een correctie voor privégebruik toepassen van 20 procent van de in aftrek gebrachte btw.

Let wel goed op: voor woon-werkverkeer gelden alleen de ritjes van je huis naar een vast adres. Ritjes naar een klant vallen daar níet onder.

Auto was al eerder in bezit

Had je al een eigen auto en wil je deze alsnog aanmerken tot auto van de zaak, dan mag je de btw die je hebt betaald bij de aankoop van je auto niet alsnog als voorbelasting aftrekken. Je bezat de auto immers al voordat je je bedrijf startte. Wel mag je de btw op de kosten voor onderhoud, reparatie en gebruik aftrekken; uiteraard voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast.

Auto geld als privébezit: alleen btw over onderhoud en gebruik is aftrekbaar

Maak je zakelijke ritten in een auto die tot je privévermogen hoort, dan kun je de btw over het onderhoud en gebruik (dus niet op de aankoop!) aftrekken, voor zover je de auto gebruikt voor belaste omzet.

Hierbij is het percentage zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal afgelegde kilometers leidend. Was afgelopen jaar bijvoorbeeld de helft van het aantal verreden kilometers zakelijk, dan mag je de helft van de betaalde btw aan de garage aftrekken als voorbelasting, ervan uitgaand dat je voor al jouw activiteiten btw in rekening brengt.

Ook hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Zijn niet alle activiteiten btw-plichtig, dan moet je nog een extra correctie toepassen: de verschuldigde btw mag je naar rato van belaste omzet aftrekken.

Geen kilometeradministratie? Vaste bijtelling btw

Heb je geen kilometeradministratie bijgehouden voor de zakelijke ritten in je privé-auto, dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, maar moet je aan het eind van het jaar een correctie toepassen wegens privégebruik. Ook hierbij geldt dan een vast tarief: je moet 1,5 procent van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Koop je de auto later in het jaar, bereken dan de btw naar rato. Dus als je de auto op 1 juli 2019 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.


Keuze zakelijk / privé kan variëren

De keuze 'zakelijk' of 'privé' mag overigens voor de inkomsten- en omzetbelasting verschillen. Dus als je ervoor kiest om je auto voor de inkomstenbelasting als zakelijk te beschouwen, mag je deze voor de btw onder privévermogen scharen en vice versa. Wil je weten welke keuze voor jou verstandig is, lees dan dit artikel.


Lees meer over slimme aftrekposten voor de aangifte 2019: