In het gevlei bij de baas komen? Dat is eenvoudiger dan je denkt.

En dan hebben we het niet over het gebruikelijke geslijm zoals complimentjes maken over het nieuwe kapsel van je CEO of je aanmelden voor elke nieuwe opdracht, maar over uitvogelen wat de baas van je verwacht en hoe jij je leidinggevende een goed gevoel kunt geven.

In de gunst komen bij je leidinggevende. We sloegen er niet alleen wetenschappelijk onderzoek op na, we vroegen het ook aan de experts. En dat leverde 8 belangrijke inzichten op.


1. Kom op tijd

1

Uit onderzoek van de Michael G. Foster School of Business van de University of Washington blijkt dat werknemers die vroeg op kantoor komen over het algemeen door hun leidinggevenden worden gezien als consciëntieus. Ook scoren ze hoger in assessments dan werknemers die later arriveren.

Mind you: die perceptie wordt niet beïnvloed wanneer de laatkomer ook langer op kantoor blijft. Dus wanneer je veel productiever bent wanneer je om 10 uur 's morgens begint in plaats van een uur eerder, dan is het misschien verstandig om dit eens met je leidinggevende te bespreken. Om daarmee niet ten prooi te vallen aan diens potentiële 'ochtend-bias.'


2. Vraag advies

Dat je terughoudend bent met het vragen van advies aan een leidinggevende lijkt op het eerste gezicht logisch, maar onderzoek van Harvard Business School wijst het tegendeel uit. Vragen om advies staat niet dom, maar doet de vragensteller zelfs competenter lijken.

In één bepaald experiment werkten 170 studenten aan een reeks van computertaken. Hen was verteld dat ze gekoppeld zouden worden aan een andere student die dezelfde taken zou maken. Wanneer ze de taken af hadden zei de andere student - die in werkelijkheid een computersimulatie was: "Ik hoop dat het goed ging" of "Ik hoop dat het goed ging. Heb je nog tips?"

Naderhand bleek dat de studenten aan wie advies was gevraagd hun 'partner' als competenter ervoeren dan de studenten aan wie de computer niets had gevraagd.

Volgens de onderzoekers komt dat door het volgende mechanisme: wanneer je iemand om advies vraagt, dan geef je daarmee aan diens intelligentie en ervaring op waarde te schatten. En daarmee krijgt die persoon een gunstige indruk van jou.


3. Manage up

'Managing up' wil zeggen dat je erachter komt waar je leidinggevende werkelijk om geeft en dat je daar vervolgens naar handelt.

Dave Kerpen, oprichter en CEO van softwarebedrijf Likeable Local, verwoordde het als volgt tegenover Business Insider: "Het komt erop neer dat je jouw manager helpt om in een goed blaadje te komen bij zijn of haar leidinggevende. Slaag je daarin, dan vergroot je daarmee jouw kansen op succes."

Manage up - dit verwacht Kerpen dat zijn teamleden bij hem doen. Zo interesseert het hem niet dat de marketingmanager elke dag te laat op zijn werk komt, zolang hij maandagochtend maar op tijd is om tijdens de vergadering te rapporteren.

Kerpens advies: vraag gewoon rechtstreeks aan je leidinggevende wat hij of zij belangrijk vindt of probeer daar op subtiele wijze zelf achter te komen.


4. Formuleer ambitieuze doelen

Zenger/Folkman, een in leiderschapsontwikkeling gespecialiseerd consultancybureau, verzamelde in meer dan 5 jaar zo'n 50.000 evaluaties van meer dan 4.000 individuele werknemers.

Aan de hand van die gegevens blijkt dat werknemers pas echt opvallen bij hun leidinggevenden en collega's wanneer ze zichzelf zogeheten 'stretch goals' opleggen, doelstellingen die verder gaan dan wat anderen haalbaar achten. In The Harvard Business Review schrijven de auteurs dat de meeste mensen zich niet realiseren dat het belangrijk is om de lat zo hoog te leggen. En dat het formuleren van stretch goals daarom zinvol is, juist omdat niemand erom vraagt of het verwacht.


5. Let op de details

Ben je meer iemand van 'het grote plaatje'? Misschien zou je je dan toch ook eens moeten verdiepen in de details.

De CEO van Hoodsuite, Ryan Holmes, schreef op LinkedIn dat in zijn bedrijf "alles wat zelfs maar op een kleine onverwachte technische storing lijkt, binnen zeer korte tijd heel veel klanten kan treffen. Werknemers die in staat zijn zulke kleine storingen eruit te vissen, zullen uiteindelijk boven het maaiveld uitsteken."


6. Wees dankbaar

Bedank je leidinggevende wanneer hij of zij je feedback geeft - ook wanneer deze negatief is. Je leidinggevende krijgt dan namelijk een betere indruk van je. Althans, dat suggereert een studie uit 2001 van de University van Southern California.

In een experiment kregen 200 studenten een partner toegewezen. Hen werd vervolgens gevraagd een door die partner (die in werkelijkheid natuurlijk niet bestond) geschreven handleiding te beoordelen.

Sommige deelnemers aan het experiment werd verteld dat zij binnen de relatie met de 'partner' de leidinggevende waren, andere studenten werd verteld dat ze de ondergeschikte waren. Alle deelnemers moesten bovendien een competentietest afleggen, en sommigen kregen te horen dat ze die niet zo goed hadden gemaakt.

Nadat de studenten het werk van hun 'partner' hadden beoordeeld zorgden de onderzoekers ervoor dat ze daar een briefje van ontvingen. Sommigen ontvingen een briefje met daarop "Ik wil je even laten weten dat ik je feedback ontvangen heb", anderen kregen hetzelfde bericht, maar dan met de toevoeging "Dank je wel! Ik ben je echt heel erkentelijk."

Het bleek dat deelnemers met een 'leidinggevende rol' die te horen kregen dat ze niet zo competent waren, aardiger waren tegen hun partner wanneer deze dankbaar tegen hen was.

Waren hun partners niet dankbaar, dan waren leidinggevenden die te horen hadden gekregen minder competent te zijn, eerder geneigd hun partners te kleineren. En wel door te zeggen dat ze niet intelligent en incompetent waren. Je zou kunnen concluderen dat dankbaarheid leidinggevenden ervan weerhoudt om zich te misdragen.


7. Ga met vakantie

Volgens een analyse van Oxford Economics hebben werknemers die al hun vakantiedagen opnemen 6,7 procent meer kans op promotie of opslag dan collega's die niet al hun vakantiedagen opnemen.

Uiteraard wil dit niet zeggen dat je onmiddellijk promotie krijgt door al je dagen op te nemen, het zou ook zomaar kunnen zijn dat betere werknemers vinden dat ze gewoon recht hebben op vakantie.

Shawn Achor, auteur en bestuursvoorzitter van het bedrijf GoodThink schrijft in The Harvard Business Review dat deze bevindingen op z'n minst suggereren dat jezelf doodwerken niet noodzakelijkerwijs tot succes leidt.

"Al die extra tijd helpt je niet", aldus Katie Denis, senior director van Project: Time Off in The Boston Globe. "Van vakanties word je creatiever."

Het is lastig voor stellen dat je baas zich niet kan vinden in meer creativiteit op de werkvloer.


8. Spreek je uit

Heb je een mening? Verberg die dan niet voor je collega's.

Creatief directeur Jenna Lyons van J. Crew Group zei tegen Motto dat ze mensen aanraadt hun opinies te geven: "Het is voor mij onmogelijk erachter te komen wat iemands mening is, wanneer die persoon niet deelneemt aan een discussie."

Wees niet bang om een flater te slaan of om een idee te pitchen. Iedereen heeft goede ideeën, en ook slechte.

Lees meer: