Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00

De werkloosheid is opnieuw verder gedaald, in oktober daalde het werkloosheidspercentage tot 2,9 procent. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) even laag als in februari 2020, voor de coronapandemie.

In oktober waren er in totaal 277.000 mensen werkloos. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel groot en zijn er in verschillende sectoren tekorten aan werknemers.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. In de zomermaanden zijn diverse branches weer opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Met name jongeren hebben hiervan geprofiteerd.

Het CBS ziet ook dat er een recordaantal vacatures openstaan. In augustus steeg het werkloosheidspercentage even licht, maar in september zette de daling weer verder door.

Meer uitkeringen in landbouw door seizoensinvloed

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met gemiddeld 21.000 per maand naar 9,2 miljoen.

Naast werklozen waren er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 19.000 per maand gedaald.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 199.100 WW-uitkeringen. Dat waren er 8800 minder dan in september. Vooral in de cultuursector, de horeca en de detailhandel was sprake van een sterke afname. Alleen in de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen, met ruim 3 procent. Dat komt volgens het CBS door het seizoen.

LEES OOK: CBS ziet de verhouding tussen het aantal vacatures en werklozen almaar schever worden