Na een kleine stijging van de werkloosheid in augustus is het werkloosheidspercentage in september opnieuw teruggelopen.

Sinds november 2020 loopt de werkloosheid flink terug, nadat de coronacrisis eerst voor een flinke piek had gezorgd.

Er werden in september ook minder uitkeringen verstrekt; uitkeringsinstantie UWV ziet vooral in de horeca en catering een flinke afname.

De daling van de werkloosheid dit jaar zette afgelopen maand verder door. In augustus liep het werkloosheidspercentage voor het eerst in maanden iets op, maar in september daalde het percentage naar 3,1 procent, het niveau van juli.

In totaal zijn er daarmee volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 292.000 mensen werkloos.

Volgens het CBS lukte het duizenden mensen om in de laatste maand van de massale coronasteun aan het bedrijfsleven weer aan het werk te gaan. Dankzij de steun bleven er in de voorgaande maanden relatief weinig werklozen.

In de zomermaanden zijn er ook weer diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd.

Met het uitbreken van de coronacrisis in 2020 liep het aantal werklozen plotseling snel op. In november was er echter alweer een kentering zichtbaar, tot maart 2021 liep de werkloosheid daarna snel terug.

Minder uitkeringen in horeca en catering

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met gemiddeld 22.000 per maand naar 9,1 miljoen. Onder jongeren nam de arbeidsdeelname het meest toe.

Naast werklozen waren er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 22.000 per maand gedaald.

Lees ook: Werknemersvakbond CNV wil zo snel mogelijk een 30-urige werkweek

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 207.900 WW-uitkeringen. Dat waren er 4700 minder dan in augustus. Net als in voorgaande maanden merkte het UWV vooral in de horeca en de catering een sterke afname, met een daling van dik 12 procent.

Andere branches waarin sprake was van een relatief sterke daling van het aantal WW-uitkeringen waren de cultuursector, de schoonmaak en de detailhandel.

Lees over de arbeidsmarkt ook: