Het afgelopen juni beklonken pensioenakkoord zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel stijgt dan het kabinet-Rutte 3 eerder voor ogen had. Maar voor twintigers en dertigers betekent dit nog steeds dat ze straks fors langer moeten wachten, voordat ze recht krijgen op de staatsuitkering voor het pensioen.

Belangrijkste gevolg van het pensioenakkoord voor de AOW-leeftijd is dat deze niet in 2021 al op 67 jaar komt te liggen, maar pas in 2024. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd wel mee met de toename van de levensverwachting, maar iets langzamer dan eerder de bedoeling was.

Uit de detailinformatie die het kabinet hierover heeft gegeven, blijkt dat Nederlanders die de komende vijf jaar recht krijgen op de AOW-uitkering zo’n drie tot acht maanden eerder met pensioen kunnen, vergeleken met de oudere regeling. Voor de jaren daarna loopt dit verschil wat verder op.

Zo zou de AOW-leeftijd volgens de oude plannen in 2060 op 71 jaar en drie maanden liggen, terwijl volgens de uitwerking van het pensioenakkoord 69 jaar en zes maanden wordt.

Toch komt dit erop neer dat een huidige dertiger in totaal drie jaar langer moet wachten op de AOW-uitkering vergeleken met iemand die dit jaar 65 is geworden.

Ter opfrissing: de opbouw van de AOW-uitkering van de staat is gekoppeld aan het aantal jaren dat je in Nederland woont of werkt. Per jaar dat je in Nederland woont (of werkt) bouw je 2 procent AOW-pensioen op.

AOW: hoe jonger, hoe langer je moet wachten

In de onderstaande grafiek heeft Business Insider op basis van je leeftijd in 2019 (uitgaande van iemand die op 30 juni is geboren) aangegeven wat jouw AOW-leeftijd wordt. Als je met de muis over de grafiek gaat, kun je je eigen leeftijd vinden, als je tussen de 28 jaar en 65 jaar oud bent.

Te zien is iemand die nu 65 is, recht krijgt op de AOW-uitkering met 66 jaar en vier maanden. Een 28-jarige moet wachten op de AOW-uitkering tot hij of zij 69 jaar en zes maanden oud is.

In onderstaande grafiek is dezelfde informatie neergezet, maar dan iets anders gepresenteerd. Hier kun je zien in welk jaar je AOW krijgt op basis van je huidige leeftijd.

Lees meer over pensioen en de AOW: