Met de extreme stijging van de energieprijzen zijn we zo’n beetje veroordeeld tot onze huidige energieleverancier. Vaste contracten worden nauwelijks aangeboden en energieleveranciers nemen liever geen nieuwe klanten aan. De variabele tarieven voor nieuwe modelcontracten worden wel gecommuniceerd, maar zijn in veel gevallen extreem hoog

Energiebedrijven zijn vaak een stuk minder transparant over wat bestaande klanten betalen voor stroom en gas en hoe het bijvoorbeeld zit met kortingen voor trouwe klanten, zo bleek afgelopen maand uit navraag door Business Insider.

Maar wat betalen bestaande klanten dan?

De energietarieven zijn sinds het herstel van economieën na de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne enorm gestegen. De gemiddelde variabele gasprijs voor nieuwe klanten ligt per 3 oktober op 3,66 euro per kuub, terwijl die voor stroom op 0,83 per kWh ligt. Deze tarieven zijn te vinden op de websites van energieleveranciers en bij prijsvergelijkers.

Maar wie stapt er nu over? Vanwege de hoge prijzen beloven energieleveranciers liever geen vast tarief. Vaste contracten kun je nauwelijks afsluiten. En als nieuwe klant ben je waarschijnlijk duurder uit, omdat energieleveranciers lagere variabele tarieven voor bestaande klanten rekenen.

Ook de variabele tarieven voor bestaande klanten zijn hard gestegen, blijkt uit de vele berichten met al dan niet schrijnende situaties in de media.

Uit transactiegegevens van ING bleek onlangs dat het gemiddelde termijnbedrag is gestegen van 138 euro in augustus 2021 naar 170 euro in augustus 2022, een plus van 23 procent in 12 maanden. Het gaat hier dus om het maandelijks voorschot dat je betaalt, waarbij er na 12 maanden een afrekening plaatsvindt op basis van je daadwerkelijke verbruik en de bijbehorende tarieven voor stroom en gas.

Of bestaande klanten van verschillende energieleveranciers ongeveer hetzelfde betalen aan gas en stroom is moeilijk te zeggen. Energieleveranciers communiceren deze variabele tarieven alleen naar de klant zelf. Terwijl je met deze stijgende prijzen toch wil weten of je niet te veel betaalt.

Daarnaast is het interessant om te kunnen zien of de tarieven nog steeds onder het niveau liggen van de variabele tarieven voor nieuwe klanten. En of ze (ver) boven het prijsplafond liggen van 1,45 euro per kuub voor gas (tot 1.200 kuub) en 0,40 euro per kWh (tot 2.900 kWh) dat per 1 januari 2023 gaat gelden.

Termijnbedrag versus tarieven per kuub gas en kWh stroom

Op verjaardagen en op straat is het gespreksonderwerp inmiddels verschoven van de huizenmarkt en de beurs naar energieprijzen. Vaak wordt dan het termijnbedrag besproken, dat is immers ook wat huishoudens per maand kwijt zijn aan energie.

Maar uiteindelijk zegt dit niet alles. Het termijnbedrag is mogelijk op basis van een vast contract met nog relatief lage tarieven voor gas en stroom. En het termijnbedrag wordt ook bepaald op basis van het verbruik. Het verbruik van de buurman zegt niets over jouw verbruik. Misschien doucht-ie wel altijd koud. Een vergelijkbaar termijnbedrag betekent niet per se een vergelijkbaar tarief voor gas en stroom.

Om te zien of de tarieven enigszins vergelijkbaar zijn, toog Business Insider naar buren, yogi's, collega's, familie en vrienden om wat variabele tarieven per kuub voor gas en per kWh voor stroom bij elkaar te sprokkelen. We hebben hen gevraagd naar de laatste tariefwijziging van hun energieleverancier. De meeste leveranciers hebben de prijzen in oktober en november opgeschroefd.

Tarieven voor gas: bestaande klanten

Je vindt de verzamelde tarieven hieronder in de tabel. Het gaat om de prijzen inclusief btw, energiebelasting en de milieubelasting ODE. Waar mogelijk hebben we vermeld om welk contract het gaat.

We beginnen met de tarieven voor gas.

Te zien is dat er tussen het laagste tarief van Vattenfall en het hoogste tarief van Eneco HollandseWind & Zon zo'n 1,40 euro per kuub verschil zit. Het tarief van Vattenfall is wel al ingegaan op 1 oktober terwijl dat van Eneco op 30 oktober ingaat. Dat geldt niet voor dochterbedrijf Oxxio dat met 3,38 euro per kuub ook een toptarief heeft, dit is al ingegaan op 9 oktober.

De tarieven liggen ook allemaal al vrij fors boven het prijsplafond van 1,45 per kuub. Het laagste tarief van Vattenfall ligt er al zo'n 0,60 euro per boven, terwijl de toptarieven van Eneco en Oxxio er met bijna 2 euro bovenuit steken. Het is dus zaak om vooral niet meer dan 1.200 kuub gas te verbruiken, want daarboven betaal je niet 1,45 euro maar het variabele tarief van je energieleverancier.

De gastarieven voor bestaande klanten liggen ook allemaal onder het tarief dat per oktober voor nieuwe klanten geldt. Het verschil tussen nieuw en bestaand is met ruim 2 euro het grootst bij Vattenfall en met 0,70 euro het kleinst bij Greenchoice.

Lees ook: Dit doen variabele energieprijzen in oktober: verschil met prijsplafond van 2023 is extreem

Tarieven voor stroom: bestaande klanten

Door naar stroom. Klanten kunnen kiezen tussen een enkel tarief en een dubbeltarief. Het dubbeltarief bestaat uit een normaal tarief dat van 7 tot 21 uur of 23 uur geldt en een daltarief voor 's nachts, in het weekend en op feestdagen.

We hebben het enkele tarief en het normale tarief in één kolom gezet. Staat er een daltarief naast in de volgende kolom, dan gaat het dus om een dubbeltarief met een normaal en daltarief.

Dit zijn de tarieven voor stroom.

Wederom voeren Eneco en Oxxio de lijst aan met respectievelijk 0,96 per kWh (normaal tarief) en 0,82 euro (enkeltarief). Het gaat dan om 0,60 euro en bijna 0,50 euro verschil met het laagste tarief van alweer Vattenfall. De slimmerik die dit variabele contract heeft afgesloten betaalt 0,35 euro per kWh, dat is inclusief 25 procent Blijven loont-korting

Die 0,35 euro ligt ook nog onder het prijsplafond voor stroom van 0,40 per kWh. De rest komt erbovenuit. De vier toptarieven liggen er zo'n 0,30 euro tot 0,56 euro boven. Ook hier is het dus verstandig om niet meer dan 2.900 kWh te verbruiken. Daarboven geldt het tarief van je energieleverancier.

Als we de stroomtarieven voor bestaande klanten vergelijken met die voor nieuwe klanten, dan zien we dat de tarieven voor bestaande klanten lager zijn. Dat varieert van 0,14 euro tot 0,54 euro verschil. Alleen het Eneco HollandseWind & Zon-tarief voor stroom is met 0,96 euro even hoog als het tarief voor nieuwe klanten.

Lees meer over de energierekening: