Vrijwel dagelijks kun je lezen over stijgende prijzen voor stroom en gas. Maar de pijn van de hogere energierekening sijpelt geleidelijk door. Dat heeft vooral te maken met het feit dat klanten van energieleveranciers meestal 12 maanden lang een vast termijnbedrag betalen per maand.

Pas als het termijnbedrag wordt aangepast, worden de hogere energiekosten zichtbaar in de maandlasten van een huishouden.

Economen van ING hebben op basis van transactiedata van de bank gekeken hoe het gemiddelde termijnbedrag voor huishoudens zich heeft ontwikkeld in 2021 en 2022. Dat is weergegeven in onderstaande grafiek.

Te zien is dat huishoudens gemiddeld een vast bedrag van 170 euro per maand afdragen aan hun energieleverancier in augustus 2022, terwijl dit in dezelfde maand een jaar geleden nog 138 euro was. Dat komt neer op gemiddeld 32 euro per maand extra, een plus van 23 procent in twaalf maanden tijd.

Zoals gezegd staat een termijnbedrag doorgaans voor twaalf maanden vast. Wel kun je dit bedrag desgewenst tussentijds aanpassen. Na twaalf maanden volgt een eindafrekening, waarbij de energieleverancier kijkt naar het daadwerkelijke verbruik van stroom en gas in de afgelopen twaalf maanden en de bijbehorende prijzen.

Als er gedurende de 12-maandsperiode dus prijsverhogingen zijn geweest, bijvoorbeeld als je een variabel contract hebt, dan kan het zijn dat je bij de eindafrekening nog een fors bedrag moet bijbetalen en dat vervolgens het termijnbedrag omhoog gaat.

Lees in dit stuk van Business Insider hoe je kunt nagaan of er een hoge eindafrekening dreigt en of het eventueel verstandig is om je termijnbedrag tussentijds te verhogen.

1 op 100 zag maandelijkse termijnbedrag voor energie met meer dan €300 stijgen

De economen van ING hebben ook gekeken naar de huidige spreiding van termijnbedragen op basis van de transactiedata van de bank. Met andere woorden: wat is de verdeling tussen huishoudens waarbij het termijnbedrag sterk is gestegen of juist is gedaald. Dit is te zien in de onderstaande tabel.

Uit de tabel valt af te lezen dat bij ruim 46 procent van de huishoudens het termijnbedrag in augustus 2022 5 euro tot 100 euro per maand hoger lag vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Voor 1 procent van de huishoudens geldt dat het termijnbedrag in augustus dit jaar meer dan 300 euro per maand hoger was dan in dezelfde maand een jaar eerder. Aan de andere kant heeft 0,1 procent van de huishoudens het termijnbedrag in een jaar tijd met 200 tot 225 euro zien dalen.

De groep waarbij het maandelijkse termijnbedrag met 5 euro per maand of meer is gedaald is met iets meer dan 22 procent een stuk kleiner dan de groep waarbij het termijnbedrag met 5 euro per maand of meer is gestegen.

LEES OOK: We checkten bij 8 energiebedrijven hoe het zit met kortingen op stroom en gas voor bestaande klanten: ‘Waar heb je het over? We zitten in een energiecrisis!’