• Het herziene prijsplafond voor stroom en gas dat per 1 januari 2023 van kracht wordt, biedt een beetje soelaas voor huishoudens met een warmtepomp. Ook zij zullen een fractie goedkoper uit zijn.
  • Maar voor eigenaren van een warmtepomp zal de besparing relatief beperkt zijn, berekende vergelijkingswebsite Slimster.
  • De besparing op de jaarlijkse energierekening is eigenlijk te klein om de aanschaf van een warmtepomp te verantwoorden, of binnen afzienbare tijd terug te verdienen.
  • Lees ook: Dit doen variabele energieprijzen in oktober: verschil met prijsplafond van 2023 is extreem

Toen de regering Rutte in september aankondigde dat er er vanaf 2023 een prijsplafond zou komen voor de leveringstarieven van stroom en gas, bleek al gauw dat dit onvoordelig zou kunnen uitpakken voor eigenaren van een warmtepomp. Met het deze week aangekondigde definitieve prijsplafond verbetert dat iets, maar de situatie is niet ideaal als je een warmtepomp hebt of overweegt er eentje aan te schaffen.

Met een warmtepomp ga je minder gas verbruiken (als het om een hybride warmtepomp gaat) of kun je helemaal van het gas af met een volledig elektrische warmtepomp. Daar staat tegenover dat je stroomverbruik omhoog gaat met een warmtepomp. Of dat een financieel voordeel oplevert, hangt af van de verhouding tussen de gasprijs en de stroomprijs.

In het oorspronkelijke kabinetsplan zou de gasprijs maximaal 1,50 euro per kuub bedragen en de stroomprijs maximaal 0,70 euro per kWh. Deze prijzen zouden gelden bij een jaarverbruik van maximaal 1.200 kuub gas en 2.400 kWh stroom. Maar uit financiële doorrekeningen bleek dat je dan met een cv-ketel waarschijnlijk goedkoper uit bent dan met een warmtepomp.

Het herziene prijsplafond van 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom brengt daar verandering in. Deze prijzen gaan gelden tot een verbruik van maximaal 1.200 kuub gas per jaar en 2.900 kWh stroom per jaar.

Vergelijkingswebsite Slimster maakte een nieuwe berekening waarbij de hybride warmtepomp en de volledig elektrische warmtepomp iets goedkoper uit de bus komen dan de cv-ketel, uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van 1.169 kuub gas en 2.479 kWh stroom per jaar. Dit op basis van een maximale gasprijs van 1,45 euro per kuub en een maximale stroomprijs van 0,40 euro per kWh.

Met een warmtepomp ga je minder of geen gas verbruiken, maar kom je met stroom fors boven de verbruikslimiet van 2.900 kWh per jaar van het prijsplafond uit. Dit betekent dat je voor het verbruik boven de 2.900 kWh de marktprijs gaat betalen. Slimster rekent voor een huishouden met een gemiddeld energietarief met een marktprijs van 0,58 euro per kWh.

Daaruit rolt het volgende plaatje voor de energiekosten op jaarbasis:

Het verschil komt neer op ongeveer 100 euro per jaar voor mensen die al een energiecontract hebben. Volgens de financiële vergelijker is dit eigenlijk niet voldoende om de hoge investering van de warmtepomp te verantwoorden.

Volgens Milieu Centraal gaat het bij een hybride warmtepomp al gauw om kosten van rond de 5.000 euro en bij een volledig elektrische warmtepomp om 6.000 euro tot 14.000 euro.

LEES OOK: Een hybride warmtepomp plaatsen: waar moet je rekening mee houden voor je huis?