• Met de komst van het prijsplafond voor energie in 2023 maakt het voor de energierekening nog fors uit hoe groot je huishouden is en wat voor soort woning je hebt.
  • De prijzen voor stroom en gas kennen volgend jaar een maximum van respectievelijk 0,40 euro per kWh en 1,45 euro per kuub. Maar daar zijn wel verbruikslimieten aan verbonden.
  • Business Insider laat voor 10 woonprofielen zien hoe de kosten van energie in 2023 kunnen uitpakken met het prijsplafond voor stroom en gas.
  • Lees ook: Dit doen variabele energieprijzen in oktober: verschil met prijsplafond van 2023 is extreem

Het kabinet Rutte heeft deze week aangegeven hoe huishoudens in 2023 geholpen gaan worden om de energierekening betaalbaar te houden. Vanaf 1 januari komt er een prijsplafond met een maximumtarief van 1,45 euro voor aardgas en 0,40 euro per kWh stroom. Maar voor individuele huishoudens maakt het daarbij behoorlijk uit hoeveel je verbruikt.

Het nieuwe prijsplafond gaat gelden tot een gasverbruik van maximaal 1.200 kuub per jaar en een stroomverbruik van 2.900 kWh per jaar. Voor het verbruik boven deze limieten betaal je de marktprijs, ofwel het reguliere tarief van je energieleverancier.

Het aantal personen waarmee je in een huis woont en het soort woning zijn belangrijke factoren bij het energieverbruik. Business Insider heeft daarom aan de hand van het gemiddelde verbruik, de tarieven voor stroom en gas van het prijsplafond en actuele energieprijzen uitgerekend wat verschillende huishoudens in diverse soorten woningen in 2023 kwijt zijn voor de levering van energie.

Wat betreft de marktprijzen zijn veel consumenten inmiddels overgeleverd aan contracten met variabele tarieven, aangezien energieleveranciers huiverig zijn geworden om contracten aan te bieden met prijzen voor gas en stroom die langere tijd vastliggen.

Er is wel een belangrijk verschil tussen prijzen van variabele contracten voor nieuwe klanten, waar je momenteel de hoofdprijs betaalt, en prijzen voor bestaande klanten. Hoewel ook bestaande klanten flinke prijsverhogingen voor de kiezen krijgen, betalen die vaak nog een wat lager tarief vergeleken met nieuwe klanten.

Voor de marktprijzen die gelden boven het prijsplafond rekenen we in dit artikel met een gemiddelde prijs voor gas van 2,60 euro per kuub en een stroomprijs van 0,70 euro per kWh.

Energierekening in 2023 voor 10 verschillende huishoudens

Als je alleen of met meer personen in een oud of nieuw appartement woont, een comfortabel rijtjeshuis of een vrijstaande woning, kan dat behoorlijk schelen in het energieverbruik.

We nemen hiervoor het gemiddelde verbruik van gas en stroom uit 2019 (dus net voordat de coronapandemie uitbrak). Dit verbruik heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bijgehouden voor tien groepen huishoudens.

Onder meer het aantal bewoners, woningtype, woningoppervlakte en bouwjaar verschilt. Het CBS heeft voor deze profielen gekozen omdat ze representatief zijn voor grote groepen huishoudens in Nederland.

Gemiddelde kosten stroom: 10 profielen

We beginnen met de kosten voor stroom, waarbij we tot een verbruik van 2.900 kWh per jaar de prijs van 0,40 euro per kWh nemen en daarboven een marktprijs van 0,70 euro per kWh.

De onderstaande tabellen tonen wat deze prijzen voor de energierekening betekenen, als je ze koppelt aan het gemiddelde verbruik van 2019 voor 10 verschillende huishoudprofielen.

Wat hier opvalt is dat het stroomverbruik in de meeste gevallen onder de 2.900 kWh per jaar blijft. Maar in vier van de tien profielen is dat niet zo: als je met twee of meer bewoners in respectievelijk een nieuwe middelgrote rijwoning, een oude middelgrote rijwoning, een oude grote rijwoning of een oude grote vrijstaande woning leeft, is de kans groot dat je boven de verbruikslimiet van het prijsplafond uitkomt.

In de berekening hierboven hebben we dat verdisconteerd door het verbruik boven de 2.900 kWh per jaar tegen een marktprijs van 0,70 euro per kWh af te rekenen.

Gemiddelde kosten gas

Door naar gas, dat voor de meeste huishoudens de grootste kostenpost is in de energierekening. Wij zijn zoals gezegd uitgegaan van een tarief van 1,45 euro per kuub bij een verbruik tot en met 1.200 kuub per jaar. Daarboven nemen we een marktprijs van 2,60 euro per kuub.

Je ziet hier dat in de helft van de 10 profielen het gasverbruik boven de 1.200 kuub per jaar uitkomt. Dan gaat het om een oude middelgrote rijwoning met één bewoner, en voor twee of meer bewoners om de oude kleine rijwoning, de oude middelgrote rijwoning, de oude grote rijwoning en de oude grote vrijstaande woning.

Voor de huishoudens die met het jaarverbruik boven de 1.200 kuub gas uitkomen, tikt dat vooral fors aan als je een oude grote rijwoning hebt of een oude grote vrijstaande woning.

Voor het gemak hebben we hieronder de totale kosten op een rij gezet, per jaar en per maand, zodat je op welke maandelijkse termijnbedrag je ongeveer moet rekenen met een bepaald verbruiksprofiel.

Je kunt bij je energieleverancier uiteraard ook altijd opvragen wat de prognose is voor jouw jaarlijkse verbruik om een nog meer specifieke schatting te maken van de verwachte kosten in 2023.

Lees meer over de energierekening: