Energiebedrijf Greenchoice stelt de verhoging van zijn variabele tarieven eveneens met enkele weken uit, na kritiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarmee volgt het bedrijf branchegenoten Eneco, Essent en Vattenfall die eerder al overstag gingen.

De meeste leveranciers kondigden aan per 1 oktober de tarieven van variabele energiecontracten te verhogen, maar waren daar volgens de ACM veelal te laat mee. Dit moet volgens de toezichthouder minstens 30 dagen van tevoren gebeuren.

Volgens de energiebedrijven is een dergelijke tariefverhoging echter afgedekt in de algemene voorwaarden. Zij lieten eerder weten de tariefverhoging door te zetten, waarop de ACM aankondigde onderzoek te starten en eventueel boetes uit te delen.

Dat laatste lijkt de druppel geweest, want nadat die opmerking naar buiten kwam pasten de ondernemingen de ingangsdatum van hun tariefsverhoging snel aan. Bij Greenchoice gaat de wijziging nu in op 20 oktober. Dat is dertig dagen nadat het bedrijf de veranderingen had aangekondigd.

In een verklaring betreurt Greenchoice de "maatschappelijke commotie" die deze week is ontstaan over de kwestie. Het bedrijf legt uit dat het eerst was uitgegaan van een termijn van tien dagen. Die termijn hanteerde de onderneming naar eigen zeggen al sinds 2017. Greenchoice blijft bij zijn standpunt correct te hebben gehandeld.

Met het uitstel zegt de onderneming recht te doen aan de "wens van klanten om eerder op de hoogte zijn van veranderingen". De aanpassing leidt niet tot een extra verhoging van de eerder gecommuniceerde gewijzigde tarieven, voegt Greenchoice hier ook nog aan toe.

Essent, Vattenfall en Eneco stellen tariefverhoging uit

Essent stelt de wijziging van de energietarieven uit tot 7 november, zo bleek donderdag. Daardoor kan het energiebedrijf voldoen aan de wettelijke termijn van dertig dagen, waarbinnen klanten ingelicht moeten worden over de wijziging van hun energietarief. De tariefverhoging per 1 oktober komt daarmee te vervallen.

Ook Essent blijft er bij dat het bedrijf de tariefverhoging tijdig heeft aangekondigd. In een verklaring op de website meldt het energiebedrijf vanaf nu een langere aankondigingstermijn te hanteren. "Omdat de ACM sinds afgelopen vrijdag plotseling, en zonder Essent en andere energiebedrijven te raadplegen, een nieuw standpunt over de communicatietermijn heeft ingenomen en om onrust onder klanten weg te nemen."

Naast Essent past ook energieleverancier Vattenfall het moment aan waarop nieuwe variabele tarieven voor individuele klanten ingaan. Vattenfall heeft eind augustus een algemeen bericht op de website geplaatst over de tariefverhoging per 1 oktober. Maar dit energiebedrijf wil de verhoging van variabele energietarieven nu doorvoeren 30 dagen nadat klanten hierover een persoonlijk bericht hebben ontvangen. Veel klanten zijn in de loop van september persoonlijk ingelicht over de tariefverhoging.

Vattenfall wil dit voortaan ook als algemeen beleid hanteren. De verhoging van variabele tarieven gaat in 30 dagen nadat klanten hierover persoonlijk zijn ingelicht.

Later op donderdagmiddag kondigde ook Eneco aan dat klanten pas 30 dagen nadat ze erover op de hoogte zijn gesteld meer moeten gaan betalen.

Tariefwijziging uitstellen 'nu niet' van plan

Eerder was Eneco ondanks oproepen van minister Rob Jetten van Energie en de ACM "nu niet" van plan de tariefwijziging uit te stellen. Ook Greenchoice liet in eerste instantie in een e-mail aan klanten weten dat het vasthoudt aan de tariefverhoging van 1 oktober.

Een woordvoerder van de ACM liet weten dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar bedrijven die vanaf 1 oktober hun tarieven verhogen. Als zou blijken dat de energiebedrijven niet de wettelijke termijn van dertig dagen hebben gehanteerd voor het inlichten van klanten, zou een boete volgen.

Greenchoice gaf in een mail aan klanten aan juist overtuigd te zijn zich aan de wetgeving te houden. "We waren dan ook verrast door onjuiste berichten hierover. Wij vinden het vervelend dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat wij ons niet aan de regels zouden houden. Wij hebben hierover contact met de ACM."

Ook branchevereniging Energie-Nederland gaf aan verbaasd te zijn over de interpretatie van de regels door de ACM. De vereniging is nog altijd van mening dat er geen regels zijn overtreden.

Minister Jetten wil dat energiebedrijven zich houden aan de wettelijke termijn voor het informeren van hun klanten, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Dat energiebedrijven in hun kleine lettertjes hebben staan dat prijsveranderingen minstens tien dagen van tevoren moeten worden aangekondigd noemde hij irrelevant.

De VVD en de SP zouden graag zien dat de leiding van energieleveranciers volgende week naar de Tweede Kamer komt voor tekst en uitleg.

Bezwaarbrief al 250.000 keer gedownload

De voorbeeldbrief op de website van de ACM, waarmee klanten bezwaar kunnen maken tegen een tariefverhoging die korter dan 30 dagen van tevoren is gemeld, is inmiddels ongeveer 250.000 keer gedownload, zei een zegsman van de toezichthouder.

Hij gaf aan dat de marktwaakhond dinsdag een brief heeft gestuurd naar de energiebedrijven. Daarin staat dat de bedrijven verplicht zijn klanten minimaal dertig dagen van te voren te informeren over een tariefsverhoging.

Ook had de autoriteit energieleveranciers opgeroepen de tarieven niet te verhogen per 1 oktober. "Doen de energiebedrijven dat wel, dan hebben ze de wet overtreden", gaf de woordvoerder aan.

Over de hoogte van een eventuele boete kon hij nog niets zeggen.

LEES OOK: Driekwart huishoudens komt met verbruik stroom boven verbruikslimiet van prijsplafond uit – met gasverbruik zit 2 op 3 boven limiet