Vooralsnog is het een hypothetisch scenario, maar vanuit juridisch oogpunt is het wel een interessante casus. Wat zou er gebeuren als president Donald Trump ging scheiden van zijn vrouw Melania?

President Trump en first lady Melania bevinden zich in de meest stressvolle huwelijkssituatie waarin een echtpaar terecht kan komen. Ze staan constant in de spotlights en moeten zich continue verantwoorden voor elke actie.

Het Witte Huis heeft nog nooit de scheiding meegemaakt van een zittende president en zijn vrouw, dus er is geen draaiboek. Maar uit het verleden is wel bekend hoe Donald Trump met scheidingen omgaat.


Donald Trump gelooft in trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Zijn eerdere scheidingen kunnen licht werpen op wat hij en Melania hebben afgesproken.

Foto: Donald Trump en Marla Maples in 1997. Bron: Ron Galella/WireImage

Trump is niet onbekend met trouwen onder huwelijkse voorwaarden, gelet op de omvang van zijn vermogen, drie huwelijken en twee scheidingen.

"Het is een lelijk, hard en pijnlijk instrument", zei Trump eerder over de overeenkomst waarin vastgelegd staat wat van wie is en welke spullen naar wie gaan in geval van een scheiding. "Geloof me, er is niets leuks aan. Maar er komt een tijd dat je moet zeggen: Lieve schat, ik vind je fantastisch en ik geef veel om je, maar als het niet gaat tussen ons, dan is dit waar je recht op hebt."

Zulke contracten kunnen gaan om geld, vastgoed of alles wat de aanstaande echtelieden waardevol genoeg achten om contractueel te beschermen.

Een overeenkomst over de scheidingsvoorwaarden kan in de loop van de tijd worden aangepast om nog in lijn te zijn met eventueel groeiend vermogen. Vaak zijn dit soort afspraken geheim tot het moment dat het daadwerkelijk tot een scheiding komt.

Trumps scheidingsovereenkomst met zijn tweede vrouw Marla Maples in 1999 was er vooral op gericht om een beschamend openbaar moddergevecht te voorkomen. Hierbij had Trump geleerd van de problemen die optraden bij zijn eerste scheiding van Ivana Trump in 1991.

Een kopie van de huwelijkse voorwaarden van Trump en Maples kwam in handen van Vanity Fair. Daaruit bleek dat Trump niet vies is van het trekken van harde lijnen in het zand, inclusief stopzetting van de alimentatie zodra het kind een baantje krijgt of in militaire dienst gaat, en sancties bij het uit de school klappen van de (ex)-echtgenote over het huwelijk.

Trumps persoonlijke voorkeuren worden door Melania gerespecteerd, zo blijkt uit wat Trump zich tegenover roddelcolumniste Liz Smith liet ontvallen. Onderhandelingen geslaagd, meldde Trump over de huwelijkse voorwaarden die hij met Melania afsprak. "En het mooie is dat ze ermee akkoord gaat. Ze weet dat ik dat wil."


De scheidingsvoorwaarden zijn waarschijnlijk aangepast vlak voor Melania haar intrek nam in het Witte Huis, zegt een scheidingsdeskundige.

Bron: Shawn Thew-Pool/Getty Images

Het Witte Huis is een onverwachte gebeurtenis in het leven van het echtpaar Trump. Niet onwaarschijnlijk is dat de scheidingsvoorwaarden zijn gewijzigd.

Volgens Jacqueline Newman, scheidingsdeskundige bij advocatenkantoor Berkman Bottger Newman & Schein, heeft Melania waarschijnlijk "de voorwaarden aangescherpt" toen ze hoorde dat ze first lady zou worden.

"Hoeveel geld ze ook gekregen zou hebben onder het oude contract, ik denk dat ze dat bedrag fors wil verhogen", zegt Newman. "Als ze nu gaan scheiden of wanneer Donald niet langer president is, dan heeft ze te maken met zaken als veiligheid. Veel dingen zijn anders voor haar dan wanneer ze gewoon mevrouw Trump zou zijn gebleven."


[activecampaign form=24]


Hun enige zoon Barron zou ook in het contract kunnen staan.

Foto: Donald Trump, Melania Trump en Barron Trump. Bron: Pablo Martinez Monsivais/AP

Omdat Barron pas 13 jaar is, zal de scheidingsovereenkomst ook op hem betrekking hebben. Totdat hij 21 is. Ook de omgangsregeling met zijn ouders is vastgelegd, net als financiële ondersteuning tot hij meerderjarig is.

Toen hij van Ivana scheidde was Trump verplicht om jaarlijks 650.000 dollar aan alimentatie te betalen voor hun drie kinderen. Conform hun scheidingsovereenkomst, aldus The New York Times.

Onder Trumps scheidingsovereenkomst met Maples moest hij jaarlijks 100.000 dollar alimentatie betalen voor hun dochter Tiffany. Tot haar 21ste levensjaar, of tot ze een baan zou hebben, in het leger zou gaan of zich bij het Vredeskorps aan zou sluiten.


Er zou een andere first lady moeten komen.

Foto: Trump en Ivanka Trump. Bron: Pablo Martinez Monsivais/AP

First lady is geen officiële functie, een president kan dus naar believen iemand anders deze rol toebedelen. Zelfs wanneer ze er geen intieme partnerrelatie op nahouden.

Vroegere presidenten die alleenstaand waren of weduwnaar benoemden hun nichten of dochters tot first lady.

Trumps keuze voor een nieuwe first lady is niet moeilijk te raden: dat zou naar alle waarschijnlijkheid zijn oudste dochter Ivanka zijn.

Ivanka is al regeringsadviseur en woont in die hoedanigheid officiële en internationale bijeenkomsten bij.

Lees meer: Van rijkeluiskind naar presidentsdochter: het waanzinnige leven van Ivanka Trump


Hun gedeelde penthouse in Trump Tower - daar moet natuurlijk ook iets mee gebeuren.

Foto: Trump en de Japanese premier Shinzo Abe in de Trump Tower in New York City. Bron: Shealah Craighead

Bij een scheiding zou Trump een woning moeten regelen voor Melania en Barron.

En omdat Melania erop heeft gestaan dat Barron zijn school in New York afmaakte voordat ze naar Washington verhuisde, zal ze er waarschijnlijk ook waarde aan hechten dat hij zijn school in Washington afmaakt voor ze daar vertrekken.

De first lady heeft ook wat vastgoed dat bij een scheidingsdeal betrokken zou kunnen worden. In januari 2016 kocht Melania voor 1,5 miljoen dollar ruimte in de Trump Tower.


Zelfs wanneer het huwelijk officieel ontbonden is, moet Melania waarschijnlijk zwijgen over haar leven met Trump. En al helemaal over hun tijd in Washington.

Bron: Associated Press

Volgens Vanity Fair moest Marla Maples destijds beloven dat ze niets zou publiceren over haar huwelijk met Trump: "Geen brief, dagboek, aantekening, artikel, interview, herinnering, foto, beschrijving of weergave in welke vorm dan ook, fictief of niet, met betrekking tot de details van het huwelijk."

Nu ze betrokken is bij veel meer gevoelige gebeurtenissen dan eerdere vrouwen van Donald Trump is het niet waarschijnlijk dat Melania zich zal aansluiten bij voormalige assistenten en vertrouwelingen van Trump die onthullingen deden over de baas, nadat ze uit het Witte Huis waren vertrokken.

Lees meer over de Trump-familie: