• Politieke partijen willen een verhoging van het minimumloon. Bij linkse partijen levert dat meer op dan bij rechtse partijen.
  • VVD, CDA en D66 willen een verhoging van 10 procent, goed voor een stijging van het nettosalaris met bijna 1.800 euro op jaarbasis.
  • GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren willen een verhoging naar 14 euro per uur, goed voor een stijging op jaarbasis van in totaal ruim 6.200 euro.

Politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor een verhoging van het minimumloon, maar niet iedere partij vult dit op dezelfde manier in. HR-dienstverlener Visma Raet rekende de plannen door. Daaruit blijkt dat bij linkse partijen de verhoging netto het meeste oplevert.

Zo willen VVD, CDA en D66 het minimumloon verhogen met 10 procent. Dat zorgt dat het nettosalaris op jaarbasis met in totaal 1.790,10 euro stijgt.

De ChristenUnie wil het minimumloon aanpassen naar een basisloon en dat met 10 procent verhogen. Dat zorgt ervoor dat het nettosalaris op jaarbasis stijgt met 3.374,02 euro. Dit is gebaseerd op een 36-urige werkweek.

GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren pleiten voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Dat is goed voor een stijging van het nettosalaris op jaarbasis met 6.204,92 euro. Dit scenario zorgt ervoor dat de medewerker netto het meeste overhoudt.

Partij van de Arbeid, PVV, 50PLUS, SGP en DENK willen ook een verhoging van het minimumloon, maar hebben geen percentage genoemd in hun verkiezingsprogramma.

In de berekeningen van Visma Raet is uitgegaan van de huidige belastingtarieven en –schijven. Met de pensioenpremies en wijzigingen in de toeslagen is geen rekening gehouden.

Wettelijk minimumloon: bruto €1.685 per maand

Het huidige minimumloon voor een 40-urige werkweek voor iemand van 21 jaar en ouder is in 2021 9,72 euro bruto per uur. Bij een 36-urige werkweek is dat 10,80 euro per uur, bij 38 uur werk in de week 10,24 euro per uur. Dat is goed voor 1.684,80 euro per maand.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.

In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

LEES OOK: Hoger minimumloon veel minder slecht voor werkgelegenheid dan gedacht – zeker als de koppeling met uitkeringen verdwijnt