Het gaat lekker hard omlaag met de hypotheekrente. Zo hard dat huiseigenaren met een hypotheek in twee kampen uiteen beginnen te vallen, als het gaat om de strategieën die worden toegepast om te profiteren van de lage rente.

Kijk je naar de verschillende looptijden voor de hypotheekrente, dan sneuvelt record op record. Zo is de gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar vast mét NHG-garantie sinds enkele weken onder de 2 procent gezakt.

Intermediair Van Bruggen Adviesgroep meldt deze week in zijn nieuwsbrief dat Argenta als eerste geldverstrekker ook voor de looptijd van 30 jaar vast een annuïteitenhypotheek aanbiedt die onder de 2 procent is gedoken, met een rente van 1,99 procent.

Opvallend is verder dat de verschillen tussen 5 jaar vast en 10 jaar vast steeds kleiner worden. Voor zowel NHG-hypotheken als hypotheken zonder NHG-verzekering bedraagt het gemiddelde renteverschil tussen deze twee looptijden ongeveer 0,1 procentpunt.

Onderstaande grafiek geeft de trends bij de hypotheekrente goed weer:

Voor huiseigenaren die willen profiteren van de lage hypotheekrente, geldt overigens dat het voordeel van de lage rente sterk kan verschillen, afhankelijk van het soort hypotheek dat je hebt.

Zo werkt een lagere hypotheekrente het sterkst door bij een aflossingsvrije hypotheek - waar je dus tijdens de looptijd alleen rente betaalt. Bij een spaarhypotheek is het effect van een lagere rente op de maandlasten veel minder groot.

Lees dit artikel op Business Insider voor meer details: Dit doet de daling van de hypotheekrente met je maandlast, aflossing en maximale hypotheek

Hypotheekrente: sterkste daling bij 10 tot 30 jaar vast

Om een idee te geven voor welke looptijden de hypotheekrente het sterkst is gedaald, heeft intermediair De Hypotheekshop op een rij gezet hoe het zit met looptijden van 1 jaar vast tot en met 30 jaar vast. Daarbij is de huidige gemiddelde hypotheekrente vergeleken met de gemiddelde rente in oktober 2018.

Onderstaande grafiek toont aan de ene kant de gemiddelde hypotheekrente per looptijd (blauwe lijn, hypotheekrentes op de y-as aan de linkerkant) en anderzijds het renteverschil per looptijd met een jaar geleden (groene stippellijn, renteverschil op de y-as aan de rechterkant).

Te zien is dat de hypotheekrente voor rentevaste perioden tussen de 1 en 10 jaar in een jaar tijd met 0,2 tot 0,6 procentpunt is gedaald; voor rentevaste perioden tussen de 10 jaar en 30 jaar bedraagt de daling 0,6 tot bijna 0,8 procentpunt.

Kortom: bij middellange- tot lange rentevaste perioden is de hypotheekrente harder gezakt.

Tactiek: hypotheekrente heel kort vastzetten of juist lang

De Hypotheekshop heeft ook gekeken naar verschillen in de aangevraagde rentevaste periode. Daarbij valt op dat vergeleken met oktober 2018 huiseigenaren momenteel vaker kiezen voor 1 jaar vast én 20 jaar vast en minder vaak voor 10 jaar vast en 30 jaar vast.

Volgens de financieel intermediair kun je hieruit afleiden dat huiseigenaren twee tactieken volgen om te profiteren van de lage hypotheekrente. "Een groot deel kiest ervoor om de hypotheekrente lang vast te zetten. Een ander deel verwacht dat de hypotheekrente verder zal dalen, en kiest ervoor om de rente eerst kort vast te zetten om later op de ontwikkelingen in te kunnen spelen."

De Hypotheekshop merkt op dat de tweede tactiek alleen haalbaar is voor huiseigenaren die geen maximale hypotheek nodig hebben. Wie de hypotheekrente namelijk voor korter dan 10 jaar vastzet krijgt te maken met strengere regels voor de leencapaciteit.

Bij het bepalen van de maximale hypotheek geldt voor de rentevaste perioden korter dan 10 jaar een zogenoemde 'toetsrente' van 5 procent. Die rente is veel hoger dan de daadwerkelijke hypotheekrente en beperkt de leencapaciteit. Voor looptijden vanaf 10 jaar wordt wel met de werkelijke rente gerekend bij het bepalen van de leencapaciteit.

Lees meer over de hypotheekrente: