Volgens makelaars is er nog niets aan de hand met huizenprijzen en gaat het ook goed met de verkopen.

Financiële toezichthouder DNB rekent echter op een lichte daling van huizenprijzen in 2021 en 2022 in de nasleep van de coronacrisis.

De stijgende werkloosheid, beperkte inkomensgroei en het afnemende vertrouwen van consumenten zullen hun sporen nalaten op de huizenmarkt.

Nederlandse makelaars signaleerden in april en mei dat huizenprijzen stabiel bleven en ook de verkoop redelijk bleef doorlopen, terwijl de coronacrisis toesloeg.

Inmiddels komen we langzaam uit de lockdown en lijkt het ergste economische leed voorbij. Toch gaan huizenprijzen de komende jaren waarschijnlijk dalen als gevolg van de coronacrisis.

Volgens financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) lijkt de impact van de virusuitbraak op de woningmarkt nu nog beperkt, maar aan een lichte prijsdaling valt waarschijnlijk toch niet te ontkomen.

In zijn ramingen voor 2021 en 2022 voorziet de centrale bank prijsdalingen van 2,1 en 3,7 procent.

DNB-directeur Olaf Sleijpen merkt op dat de prijsval daarmee nog "vrij bescheiden" van omvang is vergeleken met de nasleep van de kredietcrisis, toen de prijzen in totaal met bijna 20 procent daalden.

Omslag woningmarkt volgt in tweede helft 2020

De omslag op de woningmarkt vindt waarschijnlijk pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaats. Voor heel 2020 wordt daarom nog steeds uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging met 4,3 procent.

In zijn toelichting wijst Sleijpen, die bij DNB verantwoordelijk is voor het economisch onderzoek, op de sterke afname van het consumentenvertrouwen, de oplopende werkloosheid en de lagere inkomensgroei. Huishoudens hebben daardoor naar verwachting minder animo om te verhuizen of om een hogere hypotheek te nemen.

In het grote plaatje lijkt DNB zich niet heel veel zorgen te maken over de daling van de huizenprijzen. Sleijpen heeft de indruk dat het sentiment op de woningmarkt snel weer zou kunnen omslaan bij een gunstig verloop van de pandemie en versoepeling van de contactbeperkende maatregelen.

De deskundige benadrukt verder dat het aanbod aan huizen nog altijd erg beperkt is. Mede daardoor gingen de huizenprijzen afgelopen jaren sterk omhoog. "Het aanbodprobleem op de markt is niet verdwenen", zegt Sleijpen. Volgens de DNB-directeur blijft het daarom van belang dat er meer nieuwbouwwoningen worden bijgebouwd. Dat zou tevens de economie wat extra kunnen stimuleren.

Werkloosheid stijgt tot ruim 7% door coronacrisis

De coronacrisis kost waarschijnlijk honderdduizenden Nederlanders hun baan en zet de economische vooruitgang jaren terug, verwacht DNB.

Volgens de centrale bank loopt de werkloosheid in 2020 waarschijnlijk op tot 4,6 procent van de beroepsbevolking, en omdat veel bedrijven pas volgend jaar zullen reorganiseren stijgt de werkloosheid dan naar verwachting verder tot 7,3 procent.

Dat betekent dat straks zo’n 700.000 mensen geen baan hebben, en wel actief op zoek zijn naar werk.

De economische klap die hieraan ten grondslag ligt is fors. DNB raamt voor 2020 een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 6,4 procent. Dit is een bijna twee keer zo diepe neergang als tijdens de financiële crisis in 2009. Per inwoner valt het bbp daarmee in één klap terug naar het niveau van 2015.

Volgens DNB zijn in het lopende kwartaal, waarin het virus onder controle moet worden gebracht, de grootste negatieve effecten te verwachten. Dit komt niet alleen door de schok van de lockdown, maar ook doordat veel mensen en bedrijven vanwege alle onzekerheid momenteel de hand op de knip houden.

Beperkt economisch herstel in 2021

Voor volgend jaar wordt weer een beperkt economisch herstel voorzien. De groei voor 2021 wordt geraamd op 2,9 procent en voor 2022 rekent DNB op een plus van 2,4 procent. Maar aan het einde van dat jaar is de omvang van de Nederlandse economie waarschijnlijk nog steeds circa 1 procent kleiner dan eind 2019.

Lees ook: Ook Rabobank verwacht géén V-recessie, maar beperkt herstel van de economie in 2021

De crisis werkt naar verwachting ook door in de loongroei. Die zal komende jaren veel beperkter zijn dan voorafgaand aan de virusuitbraak werd voorzien. Ook verwacht DNB als gevolg van alle overheidssteun om bedrijven overeind te houden, een flink tekort in de overheidsfinanciën.

Maar volgens DNB-directeur Olaf Sleijpen kan Nederland die klap wel aan. De deskundige geeft aan dat de overheid er financieel gezien eerder goed voor stond.

Sleijpen heeft sowieso de indruk dat het kabinet met zijn steunpakketten en contactbeperkende maatregelen economisch gezien de goede weg is ingeslagen.

Toch houdt de centrale bank nog een grote slag om de arm. Het precieze verloop van de pandemie is lastig in te schatten. Vandaar dat DNB naast zijn basisscenario ook nog een milder en een zwaarder scenario heeft uitgewerkt.

In dat laatste scenario zijn ook de effecten van een 'tweede golf' van virusbesmettingen meegenomen. Dan zou de economie dit jaar zomaar bijna 12 procent kunnen krimpen en kan de werkloosheid volgend jaar oplopen tot meer dan 9 procent.

LEES OOK: Deze beursexpert voorzag 3 eerdere zeepbellen op de aandelenmarkt – en maant beleggers tot voorzichtigheid na de recente beursrally